Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Slot

Kelas : Prasekolah Sri Bestari


Tarikh : 18/6/2019
Hari : Rabu
Masa : 7.50-8.20 (30minit)
Bil. Kanak-kanak : 25 orang
Modul : Asas
Tujang utama : Tunjang sains dan teknologi
Tunjang / standard kandungan : (SA3.3) Membuat penerokaan ke atas haiwan
(BI 1.2) Listen to and respond appropriately.
Standard pembelajaran : (SA 3.3.5) Mengenal pasti tempat tinggal haiwan.
(BI 1.2.4) Listen to and follow simple instruction.
Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Mengenal pasti tempat tinggal haiwan seperti ayam-reban,
kambing-kandang.
2. . Listen to and follow simple instruction regarding habitat of
animals.

Pengetahuan sedia ada : Murid-murid telah melihat habitat haiwan jinak.

Penerapan nilai : Bersungguh-sungguh, mendengar arahan


bekerjasama.
Bahan bantu mengajar : Lirik lagu, , Lembaran kerja
Langkah / Isi pelajaran Aktiviti p & p Catatan /
BBM
masa
Set induksi Menyanyikan lagu 1. Guru masuk ke dalam - Lirik B:
kelas dengan berlakon sambil Menghubung kait
(3 minit) lagu
membunyikan suara haiwan Mencirikan
yang dilakonkan.
Penerapan Nilai:
2.Setelah itu, guru Mengambil tahu
kemudiannya mengarahkan
murid untuk meneka nama MI :
haiwan yang dilakonkan Visual,Muzik
soalan KBAT sebentar tadi.
a) Apakah yang kamu
sedang lihat ? 3. Murid memberi respons
dengan menjawab haiwan
b) Apakah yang
sedang dilakukan oleh tersebut ialah ‘kucing’.
individu tersebut
tersebut?

c) Nyatakan jenis-
jenis haiwan jinak?

d) Adakah kita perlu


sayang haiwan?

Langkah 1 Menyebut perkataan 1. Guru menunjjukan - Kad Penerapan Nilai :


Menumpukan
tayangan video suku kata
(4 minit) perhatian, Menunut
mengenai habitat Ilmu,
Bertoleransi
haiwan jinak kepada
murid
MI :
2. Guru mengarah murid
Visual,
menyebut nama Interpersonal,
Muzik
habitat dengan
bimbingan guru.

Langkah 2 Permainan puzzle . Kad suku Penerapan Nilai :


Menumpukan
1. Murid diberi puzzle kata
(3 minit) perhatian, Menunut
mengenai habitat perkataan Ilmu,
Bertoleransi
haiwan
2. Murid mencantumkan
MI :
puzzle dan mncari kad
Visual,
huruf bagi nama Interpersonal,
Muzik
habitatnya

Langkah 3 Memadankan dan 1. Guru mengedarkan Lembaran


lembaran kerja kepada
memilih perkataan kerja
(10 minit) murid.
Menulis perkataan
2. Guru memberitahu
dengan mengeja
murid tentang tajuk dan
aktiviti pembelajaran
iaitu melengkapkan
lembaran kerja.

3. Murid mendengar
arahan guru.

4. Murid menyiapkan
lembaran kerja dengan
bimbingan guru.

5. Murid membaca
jawapan yang ditulis
dengan ejaan suku kata
yang betul.
Penutup Membaca semula kad Murid menyebut semula Kad suku MI:
linguistik,
(5 minit) suku kata perkataan perkataan suku kata. kata
interpersonal
Menyanyi semula lagu. • Kanak-kanak memberi perkataan
KB:
• Guru bersoal respon kepada soalan
mencirikan,
jawab dengan kanak- yang ditanya oleh mengenal pasti
kanak tentang apa yang guru.
NILAI:
telah dipelajari. • Semua kanak-kanak
Bekerjasama
- Seronok atau menerima pujian guru.
tidak aktiviti hari ini? • Kanak-kanak dan guru
• Guru memberi mengemas peralatan
pujian kepada semua yang telah digunakan.
kanak-kanak yang
berjaya melaksanakan
aktiviti.
• Guru dan kanak-
kanak mengemas
peralatan yang
digunakan bersama-
sama.