Anda di halaman 1dari 14

SULIT 015 / 2

NO KAD PENGENALAN /

NO SIJIL KELAHIRAN

UJIAN SET 1- TAHUN 6


MATEMATIK
Kertas 2
Julai 2016
1 jam

JANGAN BUKU KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kamu
dikehendaki menulis
nombor
kad pengenalan / Untuk Kegunaan Pemeriksa
nombor sijil
kelahiran dan
Kod Pemeriksa:
angka giliran kamu
pada petak yang
Soalan Markah Markah
disediakan Penuh Diperoleh
2. Kertas soalan ini 1 2
mengandungi 2 2
15 soalan. 3 3
4 4
3. Jawab semua 5 3
soalan. 6 3
7 5
4. Tulis jawapan
8 4
kamu dengan jelas
9 4
Dalam ruang yang
10 5
disediakan dalam
11 5
kertas soalan..
12 5
5. Tunjukkan 13 5
langkah-langkah 14 5
penting. 15 5
Ini boleh membantu Jumlah 60
kamu untuk
mendapatkan
markah.
6. Sekiranya kamu
hendak menukar
jawapan, padamkanKertas soalan ini mengandungi 15 halaman bercetak.
jawapan yang
telah dibuat.
Kemudian tulis
jawapan
yang baharu.
SULIT 015 / 2

( 60 markah )

Jawab Semua soalan

1 Rajah 1 menunjukkan masa Sugara pergi ke kelas tambahan pada suatu pagi .

10 216 7

Ra
(i) jahantara kedua – dua kad itu
Hitung hasil darab nombor
1
................................................................................................................................
(1
(ii) Nyatakan bilangan digit untuk hasil darab itu . mar
1 kah
................................................................................................................................
2 () 1
mar
kah
)
2 Rajah 2 menunjukkan sebuah segiempat tepat yang dibahagikan kepada beberapa

bahagian yang sama besar.

Ra
jah
(i) Nyatakan pecahan bahagian2yang berlorek daripada seluruh rajah.

......................................................................................................................
(1
mar
kah
)
(ii) Nyatakan nilai peratus kawasan berlorek itu.

......................................................................................................................
(1
2 mark
ah )
2
SULIT 015 / 2

3 Rajah 3 menunjukkan tiga keping kad nombor .

6. 2 3
9
90 Ra 10
jah murid kelas 6 Jauhari melakukan operasi
(i)
4 Cikgu Neelofa meminta agar
asas tambah bagi ketiga 3–tiga nilai nombor itu.

(2
Apakah jawapannya?
mark
ah )

(ii) Rajah terdiri daripada tiga kad nombor.

3. 3. 3.
80 0 2
2 nombor perpuluhan
Susun
8 menurun .
8 itu mengikut urutan
2 0

(1
3 mark
3 ah )
SULIT 015 / 2

4 Jadual 1 menunjukkan harga jual bagi dua jenis barang.

Alat Tulis Harga Seunit

Pensel 90 sen

Buku Lebih 25 sen daripada harga


Jad
pensel
ual
1

(i) Berapakah harga sebuah buku ?


(1
mark
ah )

(ii) Akeem membeli 3 batang pensel dan 5 buah buku yang sama.

Berapakah jumlah wang yang perlu dia bayar ? (3


mark
ah )
4
4

3
5 Kakak Maimunah menggunakan daripada 6.4 kg gula untuk membuat kek.
4

Berapa banyakkah gula yang kakak Stacy gunakan untuk membuat kek itu.

Berikan jawapan dalam g.


(3
mark
ah )

5
3
SULIT 015 / 2

6 Rajah 6 menunjukkan isi padu tiga jenis air minuman yang dijual oleh Dolah
dalam satu jualan amal di sebuah sekolah.

Air Air Air 3 1


2 Kelaℓ
Te Jagu 3
400 pa 4
bu ng
mℓ ℓ

(i) Nyatakan isi padu, dalam ℓ, air tebu.

........................................................................................................
[1 markah]

(ii)Setelah jualan amal tamat, Dolah berjaya menjual semua isi padu air
1
tebu, 1.5 ℓ air kelapa dan daripada isi padu air jagung.
2
Berapakah jumlah isi padu air, dalam mℓ, yang dijual oleh Dolah pada
hari itu?

[2markah]

6
3
SULIT 015 / 2

7 Jadual 2 menunjukkan bilangan murid dalam 3 buah kelas.

Kelas Bilangan Murid


P 42
Q
R 12 orang lebih daripada Q

Jad
ual 2
Bilangan murid di dalam kelas Q ialah daripada jumlah murid dalam
2 3
kelas P.

(i) Hitungkan bilangan murid dalam kelas Q


(1
mark
ah )

(ii) Kira jumlah bilangan murid dalam 3 buah kelas tersebut.

(2
mark
ah )

(iii) Berdasarkan soalan (ii) 60 % daripada jumlah murid dalam ketiga –tiga
kelas itu adalah murid lelaki.

Hitung bilangan murid perempuan daripada ketiga-tiga kelas itu .

(2
mark
ah )

7
5
SULIT 015 / 2

8 Rajah menunjukkan satah cartes.

7
6
5

3
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9

(i) Sufi berada pada titik asalan dan hendak pergi ke koordinat
( 5,3 ) dan bergerak ke koordinat ( 9, 7)
Pada satah cartes yang diberi tandakan kedudukan sufi selepas
pergerakan itu.
(2
mark
ah )
ii) Pada satah cartes yang disediakanplotkan koordinat titik R yang
berada pada koordinat (5 , 2 ) dan titik S pada koordinat
(0,7)
(2
mark
ah )
.

8
4
SULIT 015 / 2

9 Rajah menunjukkan satu min kadaran penggunaan petrol bagi sebuah kereta
berjenama R.

1 liter minyak pertol


boleh bergerak sejauh
12.4 km
En Syamel telah memandu kereta yang sama sejauh 98 km pada kadar penggunaan
minyak yang sama .

(i) Berapakah liter minyak petrol diperlukan untuk perjalanan itu .

(2
mark
ah )

ii) Harga bagi seliter minyak yang diisi oleh Encik Syamel ialah RM 1.75.

Hitungkan dalam liter, jumlah minyak yang diisi jika ia membayar sebanyak

RM 70

(2
mark
ah )

9
4
SULIT 015 / 2

10 Rajah 5 menunjukkan kubus S dan kuboid T.

T
S

8 Ra
jah
c 1 5
Isi padu kubusmS ialah daripada isi padu kuboid T.
4
i) Hitungkan isipadu kubus S
(2
mark
ah )

ii) Hitungkan beza dalam cm3 diantara kubus S dengan Kuboid T .

(2
mark
1
ah )
5
c
m

c
m
iii) Tandakan / kuboid yang manakah mempunyai isipadu melebihi separuh
daripada isipadu kuboid T .
(1
mark
ah )
6 1
c 0
5 c
c 4 1 m 1
1 m
m 9 c 0 1 2
c m 2 c c 5 c
1 c c
[= m m m c m
5 m m
m
c c
c m c m
m m
SULIT 015 / 2

11 Rajah 7 menunjukkan sebuah rak buku. Setiap rak boleh diisi penuh
dengan 35 buah buku.

Rajah 7

(i) Arisah ada 7 buah rak yang penuh berisi buku.


Berapakah jumlah buku yang dimiliki Arisah? [2 markah]

1
(ii) Anis ada 213 buah buku.
5 Berapakah bilangan rak yang sama Anis perlukan untuk mengisi kesemua bukunya?

[3 markah]

12 Jadual 3 menunjukkan bilangan penduduk di tiga buah taman pada tahun 2016.

Taman Bilangan Penduduk


Taman Gemilang 2.5 juta
Bandar Maju Lebih 78 000 daripada bilangan
penduduk Taman Gemilang
Taman Lake View Kurang 0.34juta orang daripada
penduduk Taman Maju
Jad
ual
i) Hitungkan jumlah penduduk Taman Maju
3
(1
mark
ah )
SULIT 015 / 2

ii) Hitungkan jumlah penduduk ketiga –tiga taman itu .

(2
mark
ah )

iii) Pada tahun 2017 bilangan penduduk bagi ketiga –tiga taman telah
meningkat sebanyak 10%
Hitungkan jumlah semua penduduk pada tahun 2017.

(2
mark
ah )

1
5
SULIT 015 / 2

13 Rajah 6 menunjukkan harga dua barang yang hendak dibeli oleh Syatilla .

Ra
jah
Harga sebuah TV adalah kurang 30% daripada harga sebuah mesin
6 basuh.

i) Hitungkan harga sebuah TV itu .

(1
mark
ah )

ii) Syatilla mempunyai wang sebanyak RM 2990.Adakah wangnya mencukupi


untuk membeli kedua-dua barang itu.
Buktikan ; (3
mark
ah )

iii) Berapakah lebih atau kurangnya duit Syatilla .


1 (1
5 mark
ah )
SULIT 015 / 2

14] Pada tahun 2017 umur ibu adalah 5 dekad 4 tahun dan umur ayah lebih

22 tahun daripada umur ibu.

i) Berapakah umur ayah dalam kiraan tahun (1


mark
ah )

2
ii) Umur anak sulung mereka adalah daripada umur ibunya.
3
Hitungkan umur anak sulung mereka . (2
mark
ah )

iii) 7 tahun akan datang umur anak kedua mereka adalah 3 dekad 2 tahun.
Berapa tahunkan umur anak kedua mereka ?

(2
mark
ah )

1
5
SULIT 015 / 2
(2
mark
15 Rajah 7 terdiri daripada sebuah kubus J dan sebuahahkuboid
) K.

K
J
1

Ra
jah
Jumlah isipadu seluruh rajah itu ialah 325 cm3 7

i) Berapakah isipadu kokoid K?


(2
mark
ah )

ii) Pada kertas gred yang disediakan lukiskan sebuah segi empat tepat yang
mempunyai keluasaan 20 % daripada jumlah luas permukaan kubus J.
(3
mark
ah )

15

Anda mungkin juga menyukai