Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SELAGAN RAYA
Alamat:Jln. Syech Mutla Desa Sungai Gading Kode Pos 38368

Email:selaganraya01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SELAGAN RAYA
NOMOR :……………………………………….

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN GEDUNG


PUSKESMAS SELAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin fungsi, keamanan dan kondisi kendaraan dinas
puskesmas, perlu dilakukan pemeliharaan, dan perbaikan serta monitoring
secara rutin kendaraan dinas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan


Kepala Puskesmas Selagan Raya tentang Penanggung jawab Pemeliharaan
Gedung PuskesmasPuskesmas Selagan Raya;

Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang


kesehatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SELAGAN RAYA TENTANG


PENANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN GEDUNG PUSKESMAS
SELAGAN RAYA

Kesatu : Menunjuk nama yang tercantum dalam surat lampiran ini sebagai Penanggung
jawab pemeliharaan gedung Puskesmas Selagan Raya

Kedua : Penanggung jawab Pemeliharaan Kendaraan Dinas sebagaimana tersebut Diktum


KESATU membuat program kerja perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas.

Ketiga : Kegiatan pemantauan dan perawatan gedung Puskesmas Selagan Raya dilakukan
setiap bulan.

Keempat : Pelaksanaan pemantauan dan perawatan gedung harus sesuai dengan prosedur
yang ada di Puskesmas Selagan Raya
Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Gading


Pada tanggal : Januari 20

KEPALA PUSKESMAS SELAGAN RAYA

M. YAKIN
NIP. 19700205 199303 1 010
LAMPIRAN 1: KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SELAGAN RAYA
NOMOR : A/II/SK/55/I/201
TANGGAL : 06 Januari 201

A. Penanggung Jawab Pemeliharaan Gedung Puskesmas Selagan Raya.

Nama : Siska, Amd.Keb


NIP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :

B. Uraian Tugas Penanggung Jawab Pemeliharaan Gedung Puskesmas Selagan Raya


I. Tugas Pokok
1. Memeriksa kelengkapan fasilitas gedung
2. Memeriksa fungsi fasilitas yang ada di dalam gedung puskesmas
3. Melakukan pemeliharaan fasilitas yang ada di dalam gedung puskesmas
4. Menindaklanjuti apabila ada kerusakan pada fasilitas yang ada di gedung puskesmas

Kepala Puskesmas Selagan Raya

M. YAKIN
NIP. 19700205 199303 1 010