Anda di halaman 1dari 53

Genogram Kerjaya

Inventori Minat
Ujian Kebolehan
Ujian Pencapaian
Inventori Personaliti
Inventori Nilai
Inventori Kematangan
Kerjaya
Penilaian Kendiri
PENGENALAN
Di kaunselor
perkenalkan juga dapat
oleh Bowen memahami
Penilaian
yang asalnya pandangan
kualitatif.
dalam dunia kerja
kaunseling klien
keluarga. (Okiisi,1987).
Untuk membantu dan memahami latar belakang klien sama ada
berkaitan dengan pilihan kerjaya/pendidikan.

Membantu klien mendapatkan maklumat secara struktur


tentang diri klien dan pengalaman dari kecil hingga besar.

Mencadangkan bahawa klien boleh difahami dalam konteks


sosiologi, psikososial, budaya dan warisan ekonomi keluarga
mereka.
• Teknik ini akan memberi celik akal kepada klien berkaitan
dinamik keluarga termasuk datuk dan neneknya.
Tujuan

• Proses bagaimana klien perlu melukis gambar rajah


genogram kerjaya.
Pembinaan • Penggunaan simbol dan maksudnya yang tersendiri.

• Meneroka genogram kerjaya yang dilukis bersama klien.


• Proses bergantung kepada isu yang ingin dibincangkan
Analisis dan penggunaan soalan.
Genogram
budaya. Genogram kerjaya
perkahwinan.
Self Directed Search (SDS)

 Dihasilkan oleh Holland yang menjadikan Teori


Pemilihan Kerjaya Holland sebagai landasan ujiannya.
 Mengandungi 192 item dan mempunyai format
jawapan ya atau tidak.
 Enam jenis minat yang terlibat adalah realistik,
investigatif, artistik, sosial, enterprising dan
konvensional.
 Dibina oleh Sidek Mohd Noah (1996) berasaskan
Teori Pemilihan Kerjaya Holland.
 Mengandungi 160 item.
 IKMS digunakan untuk menentukan minat
kerjaya individu terhadap aktiviti pekerjaan dalam
bidang tertentu mengikut tema Realistik,
Investigatif, Artistik, Sosial, Enterprising dan
Conventional.
 16 bidang minat khusus yang boleh diringkaskan
kepada enam tema minat.
 Menggantikan alat ukuran yang dikenali sebagai
Strong Campbell Interest Inventory.
 Dibentuk oleh Strong pada tahun 1943 .
 Kepuasan dalam pekerjaan lebih cenderung untuk
dimiliki jika mempunyai minat dalam pekerjaan
tersebut berbanding dengan individu yang tidak
mempunyai minat yang mendalam terhadap
pekerjaannya.
 Mengandungi 325 item.
 Individu memberi maklum balas yang menunjukkan
aktiviti yang sangat disukai dan aktiviti yang kurang
disukai.
 Kuder mengembangkan empat inventori:
 Kuder Preference Record-Vocational
 Kuder Preference Record-Personal
 Kuder General Interest Survey
 Kuder Occupational Interset Survey
Differential Aptitude Test (DAT)
 Terdapat lapan pecahan ujian:
1. Hujah lisan-analogi untuk mengukur pemikiran dan
pemahaman.
2. Kebolehan pengiraan-masalah pengiraan aritmatik.
3. Pemikiran abstrak-masalah berkenaan kebolehan
berhujah tidak lisan.
4. Kebolehan perkeranian dengan tepat dan laju-
masalah perkeranian berkenaan memberi maklum
balas dengan pantas.
5. Pemikiran mekanikal-item bergambar
berkenaan penyelesaian mekanikal.
6. Kaitan ruang-visual objek yang lengkap
dan bagaimana objek tersebut muncul
apabila bergerak atau berpusing.
7. Ejaan-item berkenaan berfikir semula
pembetulan ejaan perkataan.
8. penggunaan bahasa -item berfikir semula
kesalahan tatabahasa.
General Aptitude Test Battery ( GATB)
 GATB mengukur sembilan kebolehan:
1. Kepandaian atau kebolehan pembelajar am -
perbendaharaan kata, pengiraan, dan ruang tiga
dimensi.
2. Kebolehan lisan-ujian perbendaharaan kata yang
memerlukan individu mengenal pasti perkataan yang
mempunyai maksud yang sama atau maksud yang
berlainan.
3. Kebolehan angka-masalah pengiraan.
4. Kebolehan berkaitan ruang- ujian tiga dimensi yang
memerlukan individu membayangkan bagaimana
objek kelihatan apabila dipusingkan atau digerakkan.
5. Bentuk persepsi-menggabungkan dua ujian iaitu,
padanan alat dan padanan bentuk geomatrik.
6. Persepsi perkeranian-ujian padanan nama
7. Koordinasi motor-ujian koordinasi mata, tangan
atau jari yang melakukan pergerakan
8. Kecekapan jari-dua ujian, iaitu memasang paku
atau skru dan ujian memisahkan paku dan skru
9. Kecekapan manual-dua ujian:
 menghendaki individu meletakkan pasak di atas tapak pasak
 memerlukan individu membalikkan pasak apabila
memindahkannya ke tapak lain.
 Dibentuk untuk menggantikan bateri pengelasan
untuk memilih dan mengelaskan peribadi secara
berasingan bagi anggota tentera.
 Sembilan ujian iaitu:
I. Kecekapan kod.
II. Pengetahuan kata.
III. Pentaakulan pengiraan.
IV. Pengetahuan perkakas atau alat.
V. Perkaitan ruang.
VI. Pemahaman mekanikal.
VII. Maklumat bengkel.
VIII. maklumat automotif
IX. maklumat elektronik.
 Ujian ini menggabungkan tiga skala
akademik.
1. Kebolehan akademik-pengetahuan
kata, pengiraan dan pemahaman.
2. Kebolehan lisan merangkumi
pengetahuan kata, pemahaman dan
sains.
3. Kebolehan metematik-pengetahuan
matematik dan pentaakulan pengiraan
Untuk
merancang
Membantu strategi
seseorang
individu intervensi
membuat dalam
pemilihan sistem
Mengukur program
tahap
pendidikan.
pendidikan dan
perkembangan latihan kerjaya.
atau pencapaian
akademik
seseorang
individu.
General survey battery.
-ujian yang distandardkan.

Single subject test.


-mengukur pengetahuan dalam subjek
tertentu.

Diagnostic batteries.
-mengukur tahap pengetahuan dalam
kecekapan yang spesifik.
Stanford Achievement Test (SAT).

Wide Range Achievement Test-


Revision 3 (WRAT3).

Iowa Test of Basic Skills.

Stanford Diagnostic Mathematics


Test.
• Mengaitkan
personaliti individu
dengan kerjaya.
Konsep • Untuk mengukur
kepuasan individu
Asas bekerja daripada
persekitaran kerja.
Edwards Personal Sixteen Myers-Briggs
Preference Personality Factor Indicator (MBTI)
Schedule (EPPS) Questionnaire • Individu
• Mengandungi 15 • Mengandungi 16 menggunakan
pembolehubah faktor. persepsi dan
personaliti. • Mengandungi 185 pertimbangan
• Mengandungi item. mereka dalam
pernyataan yang menyalurkan
berpasangan. maklumat atau
membuat keputusan.
Inventori yang hanya mengukur nilai
kerja.

Inventori yang mengukur nilai yang


berkaitan dengan aspek gaya hidup .
Contoh Inventori Nilai

Survey of The Salience


Ohio Work
Interpersonal Inventory
Inventory.
Values (SIV) (SI)
– Diitakrifkan sebagai sejauh mana seorang individu
telah memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan untuk membuat keputusan yang realistik
terhadap pilihan kerjaya, kesediaan seseorang
individu untuk mendalami sesuatu kerjaya dan
mengatasi pengembangan tugas-tugas kerjaya
(Luzzo, 1993; Savickas, 1984 )

(Catherine Hughes, 2011 )


• Kematangan kerjaya ialah satu keadaan apabila seseorang
individu itu mampu menyesuaikan diri mereka dengan
tugas-tugas perkembangan di dalam peringkat-peringkat
perkembangan mereka.
(Super, 1974 ; Thomson & Lindeman, 1981)

• Super membangunkan kematangan kerjaya terdiri daripada


dimensi sikap (perancangan dan penerokaan) dan dimensi
kognitif (membuat keputusan) dimana gabungan kedua-duanya
membentuk orentasi realiti.
( Prideaux & Creed, 1990)
 Career Maturity Inventory (Crites, 1973)
 Career Maturity Inventory Revised (Crites &
Savickas, 1995)
 Career Development Inventory ( Thompson &
Lindeman, 1981 )
 The Adult Career Concern Inventory ( Super,
Thompson, Lindeman, Myers, & Jordaan, 1988 )
 Assessment of Career Decision Making ( Buck &
Daniels, 1985; Harren, 1979 )
 The Career Decision Scale ( Osipow, Carney, Winer,
Yanico, & Koschier, 1976 )
(Super, 1974 ; Thomson & Lindeman,
1981 in Hughes, 2011 )
 Definisi :

 CMI telah dibina untuk membuat pengujian berkaitan


dengan tingkah laku seseorang individu yang berkaitan
dengan ketegasan, penyertaan, kebebasan,
pengorientasian dan bertolak ansur.
( Crites, 1973 )
– CMI digunakan untuk mengukur sikap dan
kemahiran seseorang dalam membuat keputusan
kerjaya.
( Crites & Savickas, 1995 )
• Menilai pengetahuan tentang sumber.
• Menilai pengetahuan tentang pekerjaan.
1. Ujian • Menilai keupayaan seseorang untuk
memadankan sumber peribadi dengan sifat –
kompetensi sifat pekerjaan.
• Menilai keupayaan merancang.

• Mengukur ketegasan dalam membuat keputusan


kerjaya
2. Skala • Mengukur penglibatan dalam membuat keputusan
kerjaya
sikap • Mengukur tahap berdikari dalam membuat
keputusan.
• Mengukur orentasi dalam membuat keputusan.
Darjah Darjah Darjah Kepentingan
Kebimbangan Keingintahuan Keyakinan keluarga dan
kawan
• Soalan 1
• Soalan 2 • Soalan 3
• Soalan 5
• Soalan 6 • Soalan 7 • Soalan 4
• Soalan 9
• Soalan 10 • Soalan 11 • Soalan 9
• Soalan 13
• Soalan 14 • Soalan 15 • Soalan 12
• Soalan 17
• Soalan 18 • Soalan 19 • Soalan 16
• Soalan 21
• Soalan 22 • Soalan 23 • Soalan 20
• Soalan 24
 Penilaian kendiri adalah satu alat ukur dan
bukannya satu alat ujian.
 Satu alat penilaian yang membantu seseorang individu
untuk memahami diri sendiri dan melihat
kemahiran, minat dan nilai diri sesuai atau tidak
dengan pekerjaan mereka.
 Keputusan yang diperolehi dari penilaian kendiri ini
digunakan untuk membantu individu membuat
pilihan kerjaya.
 Tujuan penilaian kendiri adalah untuk klien
mengenal pasti ciri-ciri unik dan pilihan peribadi
mereka.
 Apakah kekuatan klien?
 Apakah kelemahan klien?
 Bagaimana pula dengan nilai-nilai dan minat
klien?
 Apakah kemahiran dan kebolehan yang klien
miliki?
1. Nilai Inventori

2. Faedah Inventori

3. Personaliti Inventori

4. Kemahiran Penilaian
• Alat yang digunakan gunakan
untuk mengkaji semula
keputusan kerjaya yang dibuat
1. Self directed dan boleh dilakukan tanpa
bimbingan kaunselor profesional
untuk mentafsir data.

2. Tools • Alat ini memerlukan seorang


kaunselor yang mempunyai
Requiring kepakaran dalam penilaian
Interpretive kendiri untuk mentafsir data.
Assistance
CEI Career Exploration Inventory
CPS Career Planning Scale
CTI Career Thoughts Inventory
JSAI Job Search Attitude Inventory
JSSS Job Search Survival & Success Scale
MVS My Vocational Situation
Self-directed Search, both student &
SDS
professional editions
TSS Transferable Skills Survey
WAM Work Activities Manager
Genogram kerjaya Ujian piawaian

Persekitaran semulajadi
keluarga. Mempunyai pengukuran.

Tiada pengiraan skor. Pengiraan skor.

Penilaian yang terlalu Memerlukan soalan


umum. standard.
.
Menggalakkan penglibatan
individu dalam proses membuat
keputusan pemilihan kerjaya
Genogram kerjaya dapat
membantu klien mengenal
dengan lebih dalam mengenai
keluarganya dan dapat mengenal
pasti perkaitan dengan diri nya
pada hari ini.