Anda di halaman 1dari 20

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

JOHN KRUMBOLTZ
TEORI-TEORI KERJAYA

TEORI PEMILIHAN KERJAYA @ TEORI


PENDEKATAN STRUKTUR
TEORI PERKEMBANGAN KERJAYA @
TEORI PENDEKATAN PROSES
TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN KERJAYA
TEORI PEMILIHAN KERJAYA

TEORI TRET DAN FAKTOR


TEORI TIPOLOGI HOLLAND
TEORI PEMILAHAN KERJAYA ANNE ROE
TEORI PSIKOANALITIK BORDIN
TEORI PERKEMBANGAN
KERJAYA
TEORI
PERKEMBANGAN
KERJAYA
GINZBERG
TEORI
PERKEMBANGAN
KERJAYA SUPER
TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN
KERJAYA

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL JOHN


KRUMBOLTZ
TEORI TIEDEMAN DAN O’HARA
TEORI GELATT
TEORI HILTON
TEORI HERHENSON
LATAR BELAKANG TEORI
DIPERKENALKAN OLEH JOHN
KRUMBOLTZ DAN RAKAN-RAKANNYA
SEBUAH TEORI MEMBUAT KEPUTUSAN
KERJAYA
TEORI INI ADALAH HASIL UBAHSUAI DAN
PERKEMBANGAN TEORI PEMBELAJARAN
SOSIAL YANG DIPERKENALKAN OLEH
ALBERT BANDURA (1977)
TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL MENGENAI
TINGKAH LAKU ADALAH BERASASKN
KEPADA TEORI PENGUKUHAN DAN
BEHAVIURISME KLASIK
TUJUAN TEORI PEMBELAJARAN
SOSIAL DIPERKEMBANGKAN
ADALAH UNTUK MENJAWAB BEBERAPA SOALAN
1. MENGAPA INDIVIDU MEMILIH PROGRAM
PENGAJIAN DAN PEKERJAAN YANG TERTENTU
DALAM KEHIDUPANNYA?
2. MENGAPA INDIVIDU MENGUBAH PROGRAM
PENGAJIAN ATAU PEKERJAAN PADA SUATU
MASA YANG TERTENTU DALAM
KEHIDUPANNYA?
3. MENGAPA INDIVIDU MEMILIH BEBERAPA
AKTIVITI PEKERJAAN YANG BERLAINAN PADA
SUATU MASA YANG TERTENTU DI DALAM
KEHIDUPANNYA?
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN KERJAYA

PEMBAWAAN GENETIK DAN KEBOLEHAN


ISTIMEWA MELIPUTI BANGSA, JANTINA,
PARAS RUPA DAN CIRI-CIRI LAIN
TERMASUKLAH KECACATAN YANG TIDAK
BOLEH DIPULIHKAN
KEADAAN DAN PERISTIWA PERSEKITARAN
MELIPUTI KEADAAN SOSIAL, KEBUDAYAAN,
POLITIK, KUASA EKONOMI DAN KUASA
SEMULAJADI SEPERTI BENCANA ALAM DAN
KEDUDUKAN SUMBER ASLI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN KERJAYA
…SAMBUNGAN

PENGALAMAN PEMBELAJARAN TERMASUKLAH


PERKEMBANGAN KECENDERUNGAN KERJAYA,
KEMAHIRAN-KEMAHIRAN DAN PEMILIHAN
KERJAYA TERTENTU ADALAH DIPENGARUHI OLEH
PENGALAMAN PEMBELAJARAN INDIVIDU DI MASA
LALU
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERKEMBANGAN KERJAYA
…SAMBUNGAN

KEMAHIRAN PENDEKATAN TUGAS IAITU INTERAKSI


ANTARA PENGALAMAN PEMBELAJARAN, CIRI-CIRI
GENETIK, KEBOLEHAN ISTIMEWA DAN FAKTOR
PERSEKITARAN MEMPENGARUHI KEPUTUSAN
DALAM KEMAHIRAN PENDEKATAN TUGAS YANG
AKHIRNYA AKAN MEMPENGARUHI HASIL AKHIR
PENERANGAN TEORI PEMBELAJARAN
SOSIAL

TEORI INI MENGANDAIKAN BAHAWA


PERSONALITI DAN TINGKAH LAKU YANG
INDIVIDU PEROLEH PADA ASASNYA ADALAH
HASIL DARIPADA PENGALAMAN PEMBELAJARAN
YANG UNIK DAN BUKAN DISEBABKAN OLEH
PENGALAMAN SEMULAJADI ATAU PROSES-
PROSES PSIKIK
PENERANGAN TEORI … SAMBUNGAN

PENGALAMAN PEMBELAJARAN MEMPUNYAI


PERTALIAN DENGAN ANALISIS KOGNITIF YANG
BERKAITAN DENGAN PERISTIWA-PERISTIWA
YANG DIKUKUHKAN SAMA ADA SECARA POSITIF
ATAU NEGATIF
PENERANGAN TEORI … SAMBUNGAN

PENGALAMAN PEMBELAJARAN INI AKHIRNYA


AKAN MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN
KECENDERUNGAN KERJAYA DAN KEMAHIRAN-
KEMAHIRAN SERTA PEMILIHAN KERJAYA
INDIVIDU
PENILAIAN TEORI

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL OLEH JOHN


KRUMBOLTZ TIDAK BEGITU BANYAK MENDAPAT
SAMBUTAN BERBANDING DENGAN TEORI
TIPOLOGI HOLLAND DAN TEORI PERKEMBANGAN
KERJAYA SUPER
PENILAIAN TEORI …
SAMBUNGAN

WALAUPUN GAGASAN-GAGASAN
TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL
TELAH DIDEFINISIKAN DENGAN
JELAS DAN HUBUNGAN ANTARA
GAGASAN TELAH DITENTUKAN
SECARA TELITI, NAMUN TEORI
INI TIDAK ATAU KURANG
BERPENGARUH DALAM BIDANG
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
KERJAYA
PENILAIAN TEORI … SAMBUNGAN

TEORI INI ADALAH SEBUAH TEORI YANG PARSIMONIES. TEORI


INI TELAH MEMBERIKAN ASAS KEPADA KAUNSELOR UNTUK
MENGENALPASTI KESUKARAN DALAM PROSES MEMBUAT
KEPUTUSAN KERJAYA
TEORI INI JUGA TELAH MENGINTERGRASIKAN GAGASAN
EKONOMI DAN SOSIAL KE DALAM TEORINYA YANG
MENJADIKAN TEORI INI SEBUAH TEORI YANG BEGITU UNIK
PENILAIAN TEORI … SAMBUNGAN

AHLI-AHLI DAN PARA PENGIKUT TEORI PEMBELAJARAN


SOSIAL JUGA TELAH MENGHASILKAN RATUSAN KAJIAN
YANG BERHUBUNG DENGAN BERBAGAI-BAGAI FAKTOR
YANG BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN KERJAYA
SAYANGNYA TIDAK BANYAK YANG DAPAT DIBUKTIKAN
BERHUBUNG DENGAN TEORI INI DARI KAJIAN-KAJIAN YANG
TELAH DIJALANKAN
PENILAIAN TEORI … SAMBUNGAN

 TEORI INI ADALAH SEBUAH TEORI YANG BAIK DAN


MASA DEPAN TEORI INI BANYAK BERGANTUNG
KEPADA KAJIAN-KAJIAN LANJUTAN YANG AKAN
DIBUAT DAN PENGHASILAN ALAT UKURAN YANG
DAPAT MENGUKUR GAGASAN-GAGASAN YANG
TERKANDUNG DI DALAM TEORI
PENILAIAN TEORI … SAMBUNGAN

SEKIRANYA KAJIAN DAPAT MEMBUKTIKAN


APLIKASI TEORI INI DALAM MENERANGKAN
ASPEK-ASPEK PERKEMBANGAN KERJAYA DAN
MAMPU MENANGANI MASALAH YANG BERKAITAN
DENGAN PEMILIHAN KERJAYA, BESAR
KEMUNGKINAN TEORI INI AKAN TERUS
BERKEMBANG DAN DITERIMA RAMAI
PENILAIAN TEORI … SAMBUNGAN

 PENGHASILAN ALAT-ALAT UKURAN YANG DAPAT


MENGUKUR GAGASAN-GAGASAN PENTING DALAM
TEORI INI AKAN MENJADIKAN TEORI INI LEBIH
PRAKTIKAL. JIKA INI DAPAT DILAKUKAN DENGAN
BAIK, MASA DEPAN TEORI INI ADALAH LEBIH
CERAH