Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER

PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

MINGGU / TAJUK / FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN / EMK


TARIKH

1 PENGURUSAN DAN
11/06 – 14/06 PENTADBIRAN
DENGAN PIHAK
SEKOLAH

2 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.2 Melakukan pelbagai jenis Permainan kecil:


17/06 - 21/06 Hantaran saya Kemahiran Asas Permainan hantaran menggunakan alatan Rali bersilang
Kategori Jaring dan anggota badan yang
Fokus: dibenarkan mengikut situasi EMK :
Berkebolehan melakukan 1.7 Berkebolehan melakukan 2.7.2 Mengenal pasti perkaitan Keusahawanan –
pelbagai jenis hantaran kemahiran asas permainan antara kelajuan kontak alatan Kesanggupan belajar
menggunakan alatan dan kategori jaring dengan lakuan atau anggota badan dengan daripada kesilapan
anggota badan mengikut kategori yang betul
kelajuan objek pascakontak
jaring dengan lakuan yang betul 2.7 Berkebolehan mengaplikasi Modul:
(selepas kontak)
konsep pergerakan dan m/s : 69 – 72
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan
1. Memanaskan kemahiran asas permainan Soalan KBAT –
badan kategori jaring aktiviti
Bagaimanakah kamu
2. Penyampaian 5.2 Menunjukkan keyakinan dan dapat meningkatkan
standard tanggungjawab kendiri kelajuan bola?
pembelajaran semasa melakukan aktiviti
3. Permainan fizikal
kecil
4. Menyejukkan
Badan
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.1 Melakukan pelbagai teknik Permainan kecil:


Hantar dan terima Kemahiran Asas Permainan hantaran bola ke sasaran Lima kali hantaran
Kategori Serangan dengan menggunakan alatan
Fokus: dan anggota badan yang EMK :
Berkebolehan melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan dibenarkan Keusahawanan – Peka
pelbagai teknik hantaran bola ke kemahiran asas permainan 1.6.2 Menerima hantaran bola kepada peluang
sasaran dan menerima bola kategori serangan dengan dari pelbagai jarak dan arah
lakuan yang betul. Modul:
dengan menggunakan alatan
Cadangan Aktiviti 2.6 Berkebolehan mengaplikasi m/s : 45 – 48
dan anggota badan yang
1. Memanaskan konsep pergerakan dan
dibenarkan
badan prinsip mekanik dalam Soalan KBAT –
2. Penyampaian kemahiran asas permainan 2.6.1 Mengenal pasti pelbagai cara
1. Bagaimanakah
standard kategori serangan menghantar bola ke
kamu menghantar
pembelajaran 5.1 Berkebolehan mematuhi dan sasaranpergerakan
bola kepada rakan
3. Permainan kecil mengamalkan elemen 2.6.2 Mengenal pasti ruang yang
sekumpulan supaya
4. Menyejukkan pengurusan dan keselamatan sesuai untuk menerima bola
bola kekal dalam
badan 5.4 Berkebolehan membentuk 5.1.1 Menerangkan persediaan diri
penguasaan
kumpulan dan bekerjasama dan pakaian berdasarkan
kumpulan?
dalam kumpulan aktiviti yang dijalankan.
2. Bilakah situasi yang
5.1.2 Menyimpan peralatan
sesuai
Pendidikan Jasmani
menghantar bola
berdasarkan spesifikasi alatan
kepada rakan dalam
5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan
kumpulan?
semasa melakukan aktiviti

3 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.3 Mengelecek bola melepasi Permainan kecil:


24/06 – 28/06 Pantas Kelecek Kemahiran Asas Permainan pemain lawan dan mengawal Serang kelecek
Kategori Serangan bola daripada direbut
Fokus: 2.6.3 Mengenal pasti situasi yang EMK :
Berkebolehan mengelecek bola 1.6 Berkebolehan melakukan sesuai untuk mengelecek Keusahawanan – Peka
melepasi pemain lawan dan kemahiran asas permainan kepada peluang
mengawal bola
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Cadangan Aktiviti kategori serangan dengan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa Modul:
1. Memanaskan lakuan yang betul. seronok semasa melakukan m/s : 49 – 52
badan 2.6 Berkebolehan mengaplikasi aktiviti
2. Penyampaian konsep pergerakan dan 5.2.5 Menerima keputusan dalam Soalan KBAT –
standard prinsip mekanik dalam permainan secara positif Bilakah masa yang
pembelajaran kemahiran asas permainan sesuai untuk
3. Permainan kecil kategori serangan mengelecek?
4. Menyejukkan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan
badan tanggungjawab kendiri semasa
melakukan aktiviti fizikal

Tajuk: 1.6.5 Memintas bola yang dihantar Permainan kecil:


Mari memintas Modul Kemahiran: Pantas pintas
Kemahiran Asas Permainan oleh pemain lawan dan
Kategori Serangan menghantar kepada rakan
Fokus: yang bergerak EMK :
Berkebolehan memintas bola Keusahawanan – Peka
1.6 Berkebolehan melakukan 2.6.4 Mengenal pasti kedudukan
yang dihantar oleh pemain lawan kepada peluang
kemahiran asas permainan pengadang yang sesuai untuk
dan dapat menghantar bola
kepada rakan sepasukan kategori serangan dengan mengecilkan ruang Modul:
lakuan yang betul. pergerakan pemain lawan dan m/s : 53 – 56
Cadangan Aktiviti 2.6 Berkebolehan mengaplikasi memintas bola
konsep pergerakan dan 5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan
1. Memanaskan Soalan KBAT –
badan prinsip mekanik dalam semasa melakukan aktiviti Bilakah masa yang
2. Penyampaian kemahiran asas permainan
sesuai untuk
standard kategori serangan
memintas bola?
pembelajaran 5.4 Berkebolehan membentuk
Mengapa?
3. Permainan kumpulan dan bekerjasama
kecil dalam kumpulan
4. Menyejukkan
Badan
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

4 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.6.6 Melakukan takel, mengawal Permainan kecil:


01/07 – 05/07 Takel Oh Takel Kemahiran Asas Permainan bola, dan menghantar kepada Kawal pintu
Kategori Serangan rakan sepasukan
Fokus: 2.6.5 Mengenal pasti situasi yang EMK :
Berkebolehan melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan sesuai untuk melakukan takel Keusahawanan – Peka
kemahiran takel, mengawal bola, kemahiran asas permainan 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, kepada peluang,
dan menghantar bola kepada kategori serangan dengan guru, dan ahli kumpulan kesanggupan belajar
rakan lakuan yang betul. daripada kesilapan
semasa melakukan aktiviti
2.6 Berkebolehan mengaplikasi
Cadangan Aktiviti konsep pergerakan dan Modul:
1. Memanaskan prinsip mekanik dalam m/s : 57 – 60
badan kemahiran asas permainan
2. Penyampaian kategori serangan Soalan KBAT –
standard 5.3 Berkebolehan berkomunikasi Bagaimanakah cara
pembelajaran dalam pelbagai cara semasa untuk melakukan takel
3. Permainan kecil melakukan aktiviti fizikal yang berkesan?
4. Menyejukkan
Badan

Tajuk: Modul Kemahiran:


Kemahiran Asas Permainan 1.6.7 Menjaring dengan melepasi Permainan kecil:
Jaringanku Cantik
Kategori Serangan pengadang Gol! Oh gol!
2.6.6 Mengenal pasti situasi yang
Fokus:
Berkebolehan melakukan 1.6 Berkebolehan melakukan sesuai untuk menjaring EMK :
kemahiran menjaring melepasi kemahiran asas permainan 5.2.4 Menerima cabaran dan berasa Keusahawanan – Peka
pengadang kategori serangan dengan seronok semasa melakukan kepada peluang,
lakuan yang betul. aktiviti
Cadangan Aktiviti 2.6 Berkebolehan mengaplikasi 5.4.7 Bekerjasama dalam kumpulan Modul:
1. Memanaskan konsep pergerakan dan semasa melakukan aktiviti m/s : 61 – 64
badan prinsip mekanik dalam
2. Penyampaian kemahiran asas permainan Soalan KBAT –
standard kategori serangan
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

pembelajaran 5.2 Menunjukkan keyakinan dan Bagaimanakah kamu


3. Permainan kecil tanggungjawab kendiri dapat meningkatkan
4. Menyejukkan semasa melakukan aktiviti peluang untuk
badan fizikal membuat jaringan?
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama
dalam kumpulan

5 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.7.6 Melakukan pelbagai lakuan Permainan kecil:


08/07 – 12/07 Kemahiran Mengadang Kemahiran Asas Permainan adangan Adangan Permata
Kategori Jaring 2.7.4 Mengenal pasti lakuan
Fokus: mengadang yang sesuai EMK :
Berkebolehan melakukan 1.7 Berkebolehan melakukan mengikut situasi TMK – Melayari
pelbagai kemahiran adangan kemahiran asas permainan 5.2.2 Mempamer keyakinan untuk internet untuk
mengikut kategori jaring dengan kategori jaring dengan lakuan melakukan pelbagai mendapatkan
lakuan yang betul yang betul maklumat
kemahiran pergerakan
2.7 Berkebolehan mengaplikasi
Cadangan Aktiviti konsep pergerakan dan Modul:
1. Memanaskan prinsip mekanik dalam m/s : 87 – 90
badan kemahiran asas permainan
2. Penyampaian kategori jaring Soalan KBAT –
standard 5.2 Menunjukkan keyakinan dan 1. Mengapakah kamu
pembelajaran tanggungjawab kendiri gagal
3. Permainan semasa melakukan aktiviti melakukan dangan?
kecil fizikal 2. Kemahiran
4. Menyejukkan mengadang yang
badan manakah paling mudah
kamu lakukan?
Mengapa?
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.1 Membaling bola dengan Permainan kecil:


Membaling Bola Ke Petak Kemahiran Asas Permainan tangan lurus mengikut arah Siapa Hebat
Sasaran Kategori Memadang pusingan jam ke petak
sasaran EMK :
Fokus: 1.8 Berkebolehan melakukan 2.8.1 Menyatakan teknik membaling Keusahawanan –
Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan bola dengan tangan lurus ke Berorientasikan
kemahiran membaling bola kategori memadang dengan petak sasaran pencapaian, peka
dengan tangan lurus mengikut lakuan yang betul kepada peluang
2.8.2 Menyatakan perkaitan antara
arah pusingan jam ke petak 2.8 Berkebolehan mengaplikasi
pemindahan daya dengan
sasaran dengan lakuan yang konsep pergerakan dan Modul:
betul prinsip mekanik dalam jarak pukulan m/s : 91 – 96
kemahiran asas permainan 5.1.4 Mengenal pasti ruang yang
Cadangan Aktiviti kategori memadang selamat untuk melakukan Soalan KBAT –
1. Memanaskan 5.1 Berkebolehan mematuhi dan aktiviti. Sasaran manakah yang
badan mengamalkan elemen paling sukar bagi
2. Penyampaian pengurusan dan keselamatan kamu?
standard Mengapa?
pembelajaran
3. Permainan
kecil
4. Menyejukkan
Badan
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

6 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.2 Membaling bola dengan Permainan kecil:


15/07 – 19/07 Mari Membaling Kemahiran Asas Permainan tangan lurus mengikut arah Baling dan Lari
Kategori Memadang lawan pusingan jam ke petak
Fokus: sasaran EMK :
Membaling bola dengan tangan 1.8 Berkebolehan melakukan 2.8.1 Menyatakan teknik membaling Keusahawanan – Nilai
lurus mengikut arah lawan kemahiran asas permainan bola dengan tangan lurus ke berdaya saing antara
pusingan jam ke petak sasaran kategori memadang dengan petak sasaran individu dan
dengan lakuan yang betul lakuan yang betul kumpulan semasa
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
2.8 Berkebolehan mengaplikasi melakukan aktiviti.
sebagai ahli kumpulan
konsep pergerakan dan Memberi penumpuan
5.4.2 Menerima ahli baharu dalam
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam berkaitan dengan
kumpulan yang dibentuk
1. Memanaskan kemahiran asas permainan sesuatu usaha yang
5.4.3 Membimbing ahli kumpulan
badan kategori memadang dilakukan
semasa melakukan aktiviti
2. Penyampaian 5.4 Berkebolehan membentuk
5.4.5 Berperanan sebagai ketua
standard kumpulan dan bekerjasama Modul:
kumpulan
pembelajaran dalam kumpulan m/s : 97 – 100
5.4.6 Patuh kepada arahan ketua
3. Permainan kecil
4. Menyejukkan Soalan KBAT –
badan Mengapakah lakuan
ikut lajak penting dalam
aktiviti membaling ke
arah sasaran?

Modul Kemahiran: Permainan kecil:


Tajuk: 1.8.3 Memukul bola ke pelbagai
Kemahiran Asas Permainan Kriket Pusing
Memukul dan Bergerak arah dan jarak serta bergerak
Kategori Memadang EMK :
ke kawasan yang ditetapkan Kreativiti - Strategi
Fokus: 2.8.3 Menyatakan perkaitan antara
1.8 Berkebolehan melakukan dalam permainan
Memukul bola ke pelbagai arah kedudukan permukaan alatan
kemahiran asas permainan Keusahawanan –
dan bergerak ke kawasan yang pemukul dengan arah
kategori memadang dengan Kebolehan individu
ditetapkan pergerakan bola semasa
lakuan yang betul untuk menghasilkan
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Cadangan Aktiviti 2.8 Berkebolehan mengaplikasi memukul atau menahan atau mencipta sesuatu,
1. Memanaskan konsep pergerakan dan dengan alatan pemukul menyelesaikan
badan prinsip mekanik dalam 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif masalah, dan
2. Penyampaian kemahiran asas permainan sebagai ahli kumpulan mencapai sesuatu
standard kategori memadang objektif
pembelajaran 5.4 Berkebolehan membentuk Modul:
3. Permainan kecil kumpulan dan bekerjasama m/s : 101 – 104
4. Menyejukkan dalam kumpulan Soalan KBAT –
badan Ke arah manakah bola
harus dipukul?
Mengapa?

7 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.4 Menahan bola ke pelbagai Permainan kecil:


22/07 – 26/07 Menahan Bola Kemahiran Asas Permainan arah dengan alatan pemukul Softbol Lokomotor
Kategori Memadang dan bergerak ke kawasan
Fokus: yang ditetapkan EMK :
Menahan bola dengan alatan 1.8 Berkebolehan melakukan 2.8.3 Menyatakan perkaitan antara Kreativiti – Merancang
pemukul ke pelbagai arah kemahiran asas permainan kedudukan permukaan alatan strategi untuk
kategori memadang dengan pemukul dengan arah mendapat mata
Cadangan Aktiviti lakuan yang betul Keusahawanan –
pergerakan bola semasa
1. Memanaskan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi Kemahiran membuat
memukul atau menahan
badan konsep pergerakan dan keputusan
2. Penyampaian prinsip mekanik dalam dengan alatan pemukul
standard kemahiran asas permainan 5.2.4 Menerima cabaran dan Modul:
pembelajaran kategori memadang berasa seronok semasa m/s : 105 – 108
3. Permainan kecil 5.2 Menunjukkan keyakinan dan melakukan aktiviti Soalan KBAT –
4. Menyejukkan tanggungjawab kendiri 1. Di manakah
badan semasa melakukan aktiviti sepatutnya bola jatuh
fizikal semasa kamu bunt?
2. Apakah situasi yang
memerlukan pukulan
bunt?
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.5 Membaling bola mengunakan Permainan kecil:


Balingan Bawah Kemahiran Asas Permainan balingan bawah Softbol Balingan
Kategori Memadang 2.8.4 Mengenal pasti titik pelepasan Bawah
Fokus: (point of release) paling sesuai
Melakukan balingan bawah 1.8 Berkebolehan melakukan semasa melepaskan bola EMK :
dengan lakuan yang betul kemahiran asas permainan dalam kemahiran balingan Kreativiti dan Inovasi -
kategori memadang dengan bawah Mengaplikasikan
Cadangan Aktiviti lakuan yang betul 5.4.1 Melibatkan diri secara aktif konsep pergerakan dan
1. Memanaskan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi sebagai ahli kumpulan kecergasan dalam
badan konsep pergerakan dan 5.4.2 Menerima ahli baharu dalam merancang program
2. Penyampaian prinsip mekanik dalam kumpulan yang dibentuk kecergasan fizikal.
standard kemahiran asas permainan 5.4.3 Membimbing ahli kumpulan
pembelajaran kategori memadang semasa melakukan aktiviti Modul:
3. Permainan 5.4 Berkebolehan membentuk 5.4.5 Berperanan sebagai ketua m/s : 109 – 112
kecil kumpulan dan bekerjasama kumpulan
4. Menyejukkan dalam kumpulan 5.4.6 Patuh kepada arahan ketua Soalan KBAT –
badan 1. Di manakah
kedudukan tangan
kamu
semasa melepaskan
bola?
2. Bagaimanakah
kamu membaling
bola dengan balingan
bawah
tangan?

8 Tajuk: Modul Kemahiran: 1.8.6 Me nangkap bola yang Permainan kecil:


29/07 – 02/08 Tangkap Bola Kemahiran Asas Permainan melantun Kriket Melantun
Kategori Memadang 2.8.5 Menyatakan kedudukan
Fokus: tangan semasa menangkap EMK :
Menangkap bola yang melantun 1.8 Berkebolehan melakukan bola lantun
dengan lakuan yang betul kemahiran asas permainan 5.2.1 Meningkatkan komponen
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Cadangan Aktiviti kategori memadang dengan kecergasan berdasarkan Keusahawanan -


1. Memanaskan lakuan yang betul kesihatan Berorientasikan
badan 2.8 Berkebolehan mengaplikasi pencapaian
2. Penyampaian konsep pergerakan dan
standard prinsip mekanik dalam Modul:
pembelajaran kemahiran asas permainan m/s : 113 – 116
3. Permainan kecil kategori memadang
4. Menyejukkan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan Soalan KBAT –
badan tanggungjawab kendiri Kenapa lebih susah
semasa melakukan aktiviti menangkap bola yang
fizikal melantun berbanding
bola lurus?

Tajuk: 3.1.1 Melakukan aktiviti Permainan kecil:


Modul Kecergasan: Jauh atau Dekat
Senam dan Sihat Komponen Kecergasan memanaskan badan yang
khusus berdasarkan aktiviti
Fokus: EMK :
3.1 Berkebolehan melakukan fizikal yang akan dilakukan Keusahawanan –
Berkebolehan melakukan aktiviti aktiviti fizikal berdasarkan 3.1.2 Melakukan aktiviti
yang boleh meningkatkan kapasiti Berorientasikan
konsep kecergasan menyejukkan badan pencapaian
aerobik 3.2 Berkebolehan melakukan 3.2.1 Melakukan aktiviti
senaman meningkatkan meningkatkan kapasiti aerobik Modul:
Cadangan Aktiviti kapasiti aerobik
1. Memanaskan
berterusan dalam jangka m/s : 181 – 184
4.2 Berkebolehan mengaplikasi masa yang ditetapkan
badan konsep asas kapasiti aerobik
2. Penyampaian 4.2.1 Mengaplikasi prinsip FITT Soalan KBAT –
5.1 Berkebolehan mematuhi dan (frequency, intensity, time, and
standard Terangkan perbezaan
mengamalkan elemen type) dalam meningkatkan
pembelajaran suhu sebelum dan
pengurusan dan keselamatan kapasiti aerobik
3. Permainan kecil selepas melakukan
4. Menyejukkan 4.2.2 Memerihal perubahan kadar aktiviti?
badan nadi sebelum, semasa, dan
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

selepas melakukan aktiviti


meningkatkan kapasiti aerobik
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti

9 Tajuk: Modul Kecergasan: 3.4.1 Melakukan aktiviti yang boleh Permainan kecil:
05/08 – 09/08 Daya Tahan Dan Kekuatan Otot Komponen Kecergasan meningkatkan daya tahan dan Relay Kekuatan dan
kekuatan otot seperti separa Daya Tahan
Fokus: 3.4 Berkebolehan melakukan cangkung, ringkuk tubi separa,
Melakukan aktiviti untuk senaman meningkatkan daya bangkit tubi, jengkit kaki EMK :
meningkatkan daya tahan dan tahan dan kekuatan otot setempat, lentik belakang Keusahawanan –
kekuatan otot 4.4 Berkebolehan mengaplikasi berselang seli tangan dan Berorientasikan
konsep asas kekuatan dan pencapaian
kaki, hamstring curl, tekan tubi
Cadangan Aktiviti daya tahan otot
ubah suai, tekan tubi, dan
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan Modul:
badan tanggungjawab kendiri oblique curl berulang kali m/s : 197 – 200
2. Penyampaian semasa melakukan aktiviti dalam jangka masa 30 saat
standard fizikal 4.4.1 Menamakan otot-otot utama Soalan KBAT –
pembelajaran yang terlibat semasa
Bagaimanakah daya
3. Permainan kecil melakukan senaman kekuatan
tahan otot kamu boleh
4. Menyejukkan dan daya tahan otot
4.4.2 Mengaplikasi prinsip ‘FITT’ ditingkatkan?
badan
dalam meningkatkan daya
tahan dan kekuatan otot
5.2.4 Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan
aktiviti
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.1 Berlari pecut pada satu jarak Permainan kecil:
Larian Memecut Kemahiran Asas Berlari yang ditetapkan Raja Pecut
2.9.1 Menyatakan perkaitan antara
Fokus: 1.9 Berkebolehan melakukan tempat kontak bebola kaki EMK :
Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari pada permukaan dengan Keusahawanan – Peka
kemahiran asas lari pecut dengan dengan lakuan yang betul kedudukan badan semasa kepada peluang
lakuan yang betul 2.9 Berkebolehan mengaplikasi berlari pecut
konsep pergerakan dan 5.3.1 Berkomunikasi antara rakan, Modul:
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam guru, dan ahli kumpulan m/s : 117 – 120
1. Memanaskan kemahiran asas berlari semasa melakukan aktiviti
badan 5.3 Berkebolehan berkomunikasi Soalan KBAT –
2. Penyampaian dalam pelbagai cara semasa Bahagian manakah
standard melakukan aktiviti fizikal pada tapak kaki
pembelajaran yang digunakan apabila
3. Permainan berlari
kecil pecut? Mengapa?
4. Menyejukkan
badan

10 Tajuk: Olahraga Asas: 1.9.2 Berlari dan melakukan Permainan kecil:


19/08 – 23/08 Lari Berganti-ganti Kemahiran Asas Berlari pertukaran baton dalam zon Lari Berganti-ganti U
pertukaran
Fokus: 1.9 Berkebolehan melakukan 2.9.2 Mengenal pasti tempat EMK :
Berkebolehan melakukan kemahiran asas berlari penerima baton mula berlari Keusahawanan –
kemahiran asas berlari dan dengan lakuan yang betul bagi menerima baton di zon Kesanggupan belajar
menukar baton dalam zon 2.9 Berkebolehan mengaplikasi pertukaran daripada kesilapan.
pertukaran konsep pergerakan dan 2.9.3 Mengenal pasti tempat
prinsip mekanik dalam penerima baton mula berlari Modul:
Cadangan Aktiviti kemahiran asas berlari bagi menerima baton di zon m/s : 121 – 124
1. Memanaskan 5.3 Berkebolehan berkomunikasi pertukaranbaton di zon
badan dalam pelbagai cara semasa pertukaran Soalan KBAT –
2. Penyampaian melakukan aktiviti fizikal 5.3.2 Mengiktiraf kebolehan dan Mengapa kamu perlu
standard menerima kekurangan rakan menunggu di luar petak
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

pembelajaran sebaya. pertukaran baton


3. Permainan kecil sebelum kamu
4. Menyejukkan menerimanya?
badan

Olahraga Asas: 1.9.3 Berlari beritma melepasi Permainan kecil:


Tajuk:
Lari Beritma Berhalangan Kemahiran Asas Berlari halangan secara berterusan Lari Ulang-Alik
dengan lakuan kaki dan Berhalangan
Fokus: 1.9 Berkebolehan melakukan tangan yang betul
Berkebolehan berlari beritma kemahiran asas berlari 2.9.4 Memerihal aksi kaki dan EMK :
melepasi halangan berterusan dengan lakuan yang betul tangan semasa lari beritma Kreativiti –
dengan lakuan yang betul 2.9 Berkebolehan mengaplikasi melepasi halangan Mengaplikasikan
konsep pergerakan dan 5.4.4 Menerima kelemahan rakan pengetahuan
Cadangan Aktiviti prinsip mekanik dalam sepasukan dan kekuatan konsep pergerakan
1. Memanaskan kemahiran asas berlari pihak lawan sebagai cabaran dalam menghasilkan
badan 5.4 Berkebolehan membentuk pergerakan
2. Penyampaian kumpulan dan bekerjasama
standard dalam kumpulan Modul:
pembelajaran m/s : 125 – 128
3. Permainan
kecil Soalan KBAT –
4. Menyejukkan 1. Bagaimanakah aksi
badan kaki dan tangan kamu
semasa lari beritma
melepasi halangan?
2. Kenapa kamu perlu
kekalkan ritma berlari?
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

11 Tajuk: Olahraga Asas: 1.11.1 Melontar peluru dari Permainan kecil:


26/08 – 30/08 Saya Kuat Kemahiran Asas Balingan kedudukan power position Lontar 3 Cara
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan
Fokus: 1.11 Berkebolehan melakukan antara kelajuan lontaran EMK :
Berkebolehan melontar peluru kemahiran asas balingan dengan jarak lontaran semasa Keusahawanan – Daya
dengan lakuan yang betul dengan lakuan yang betul melontar peluru kreativiti dan inovasi
2.11 Berkebolehan mengaplikasi 5.1.3 Mengaplikasi peraturan
Cadangan Aktiviti konsep pergerakan dan keselamatan di tempat Modul:
1. Memanaskan prinsip mekanik dalam melakukan aktiviti m/s : 137 – 140
badan kemahiran asas balingan 5.1.4 Mengenal pasti ruang yang Soalan KBAT –
2. Penyampaian 5.1 Berkebolehan mematuhi dan selamat untuk melakukan 1. Berdasarkan dua
standard mengamalkan elemen aktiviti cara lontaran dipelajari,
pembelajaran pengurusan dan keselamatan lontaran manakah akan
3. Permainan menghasilkan jarak
kecil lontaran yang lebih
4. Menyejukkan jauh?
badan 2. Mengapa terdapat
perbezaan jarak
lontaran?

Tajuk: Modul Kecergasan: 3.1.1 Melakukan aktiviti Permainan kecil:


Konsep Kecergasan Konsep Kecergasan memanaskan badan yang Nadiku Berdenyut
Fokus: khusus berdasarkan aktiviti Kencang
Berkebolehan mengira kadar nadi 3.1 Berkebolehan melakukan fizikal yang akan dilakukan
sebelum dan selepas melakukan aktiviti fizikal berdasarkan 3.1.2 Melakukan aktiviti EMK :
aktiviti fizikal konsep kecergasan menyejukkan badan Keusahawanan –
4.1 Berkebolehan mengaplikasi 3.1.3 Mengira kadar nadi sebelum Bertanggungjawab
Cadangan Aktiviti konsep kecergasan semasa dan selepas melakukan aktiviti terhadap keputusan
1. Memanaskan melakukan aktiviti fizikal fizikal
badan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan Modul:
4.1.1 Mengenal pasti aktiviti yang
2. Penyampaian tanggungjawab kendiri m/s : 177 – 180
sesuai untuk senaman
standard
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

pembelajaran semasa melakukan aktiviti memanaskan badan yang


3. Permainan kecil fizikal khusus berdasarkan aktiviti Soalan KBAT –
4. Menyejukkan fizikal yang akan dilakukan 1. Berapakah kadar
badan 4.1.2 Menerangkan perbezaan nadi yang mesti dicapai
antara aktiviti memanaskan selepas memanaskan
badan dengan aktiviti badan? Mengapa?
menyejukkan badan 2. Mengapa ibu jari
4.1.3 Mengenal pasti kadar nadi tidak digunakan untuk
yang mesti dicapai selepas mengesan nadi?
memanaskan badan
4.1.4 Menerangkan kesan
dehidrasi terhadap prestasi
semasa melakukan senaman
5.2.4 Menerima cabaran dan
berasa seronok semasa
melakukan aktiviti

12 Tajuk: Olahraga Asas: 1.10.1 Berlari dan melompat pada Permainan kecil:
02/09 – 06/09 Lompat Berjarak Kemahiran Asas Lompatan satu jarak Juara Capai Bintang
2.10.1 Mengenal pasti perkaitan
Fokus: 1.10 Berkebolehan melakukan antara kelajuan melonjak EMK :
Berkebolehan melakukan kemahiran asas lompatan dengan jarak lompatan dalam Keusahawanan – Peka
kemahiran asas melompat pada dengan lakuan yang betul lompat jauh. kepada peluang
satu jarak dengan lakuan yang 2.10 Berkebolehan mengaplikasi 5.2.2 Mempamerkan keyakinan
betul konsep pergerakan dan untuk melakukan pelbagai Modul:
prinsip mekanik dalam kemahiran pergerakan m/s : 129 – 132
Cadangan Aktiviti kemahiran asas lompatan
1. Memanaskan 5.2 Menunjukkan keyakinan dan Soalan KBAT –
badan tanggungjawab kendiri Mengapakah perlu ada
2. Penyampaian semasa melakukan aktiviti kelajuan sebelum
standard fizikal melonjak bagi melepasi
pembelajaran sesuatu halangan?
3. Permainan kecil
RANCANGAN PENGAJARAN SEMESTER
PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

4. Menyejukkan
Badan

Tajuk: Modul Kemahiran: 1.14.2 Bermain permainan Permainan kecil:


Konda Kondi Rekreasi dan Kesenggangan tradisional yang menggunakan Mari Bermain Konda
kemahiran membaling, Kondi
Fokus: 1.14 Berkebolehan melakukan memukul, berlari, dan
Berkebolehan bermain permainan aktiviti rekreasi dan EMK :
tradisional Konda Kondi menangkap seperti permainan
kesenggangan Konda Kondi Keusahawanan –
2.14 Berkebolehan mengaplikasi 2.14.2 Menyatakan strategi dalam Prinsip keadilan
Cadangan Aktiviti pengetahuan dan strategi
1. Memanaskan permainan tradisional seperti
dalam aktiviti rekreasi dan Modul:
badan Konda Kondi dan Tating Lawi
kesenggangan m/s : 169 – 172
2. Penyampaian 5.4 Berkebolehan membentuk Ayam
standard 5.4.4 Menerima kelemahan rakan
kumpulan dan bekerjasama Soalan KBAT –
pembelajaran dalam kumpulan sepasukan dan kekuatan
Bahagian kayu anak
3. Permainan kecil pihak lawan sebagai cabaran
yang manakah paling
4. Menyejukkan
sesuai dipukul untuk
badan
mendapatkan jarak
yang jauh? Mengapa?