Anda di halaman 1dari 6

11 ANJAKAN UNTUK TRANSFORMASI SISTEM PENDIDIKAN

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (2013 – 2025)

ANJAKAN 1 ANJAKAN 2 ANJAKAN 3 ANJAKAN 4 ANJAKAN 5 ANJAKAN 6


MENYEDIAKAN MEMASTIKAN SETIAP MELAHIRKAN RAKYAT TRANSFORMASI MEMASTIKAN MENGUPAYA JPN,
KESAMARATAAN MURID PROFISIEN MALAYSIA DENGAN KEGURUAN SEBAGAI KEPIMPINAN PPD DAN SEKOLAH
AKSES KEPADA DALAM BAHASA PENGHAYATAN NILAI PROFESIOAN PILIHAN BERPRESTASI TINGGI UNTUK
PENDIDIKAN MALAYSIA DAN DITEMPATKAN DI MENYEDIAKAN
BERKUALITI BAHASA INGGERIS SETIAP SEKOLAH PENYELESAIAN
BERTARAF KHUSUS
ANTARABANGSA BERASASKAN
KEPERLUAN
- Menanda aras - Memperkenalkan - Memperkukuh - Mengetatkan syarat - Memperkenalkan - Mempercepat
keupayaan dalam kurikulum Bahasa Pendidikan Sivik lantikan guru mulai kriteria pemilihan penambahbaikan
kemahiran Malaysia yang sama dengan menjadikan 2013 supaya dalam berasaskan prestasi sekolah
membaca, pada peringkat rendah perkhidmatan kalangan graduan kompetensi dan melalui program
Matematik dan Sains dengan sokongan komuniti sebagai 30% teratas memperkukuh proses yang sistematik dan
dengan standard pemulihan intensif prasyarat untuk - Memastikan guru perancangan dipimpin PPD di
antarabangsa untuk muriud yang tamat persekolahan memberikan fokus ke penggantian bagi semua negeri
- Merombak memerlukan bagi menjelang 2017 atas fungsi teras pengetua/ guru besar menjelang 2014
peperiksaan dan menggantikan kelas - Memperkukuh pengajaran mulai mulai 2013 - Meningkatkan
pentaksiran pemulihan Pendidikan Islam 2013 dengan - Melaksanakan pakej autonomi
kebangsaan untuk - Memperluas program dan Moral dengan mengurangkan beban kerjaya baru bagi pengurusan
meningkatkan LINUS supaya memeberi lebih pentadbiran pengetua / guru besar berasaskan
tumpuan terhadap meliputi literasi fokus ke atas teras - Melaksanakan laluan mulai 2013 dengan sekolah,
kemahiran berfikir Bahasa Inggeris nilai dan falsafah kerjaya guru lebih sokongan, lebih Memastikan 100%
aras tinggi pada - Meningkatkan agama utama berasaskan fleksibiliti sekolah memenuhi
2016. kemahiran Bahasa menjelang 2017 kompetensi dan pengoperasian bagi keperluan
- Meningkatkan kualiti Inggeris guru dan - Memperkembang prestasi mulai 2016 menambah baik infrastruktur asas
prasekolah dan memperluas peluang murid secara - Meningkatkan laluan sekolah, kurikulum, menjelang 2015,
meningkatkan bagi pendedahan holistik dengan guru untuk peranan dam kokurikulum bermula dengan
enrolmen kepada terhadap Bahasa mengukuhkan kepimpinan, pakar serta lebih Sabah dan
100% menjelang Inggeris keperluan murid pengajaran dan pakar akauntabiliti terhadap Sarawak
2020. - Menggalakkan setiap dalam 1 Sukan, 1 bidang khusus meningkatkan
- murid mempelajari Kelab dan 1 Badan menjelang 2016 keberhasilan murid
bahasa tambahan Beruniform
menjelang 2025.
ANJAKAN 7 ANJAKAN 8 ANJAKAN 9 ANJAKAN 10 ANJAKAN 11
MEMANFAATKAN ICT MENTRANSFORMASI BEKERJASAMA MEMAKSIMUMKAN MENINGKATKAN
BAGI KEBOLEHUPAYAAN DENGAN IBU BAPA, KEBERHASILAN KETELUSAN UNTUK
MENINGKATKAN DAN KAPASITI KOMUNITI DAN MURID BAGI SETIAP AKAUNTABILITI AWAM
KUALITI PENYAMPAIAN SEKTOR SWASTA RINGGIT SECARA LANGSUNG
PEMBELAJARAN DI KEMENTERIAN SECARA
MALAYSIA MENYELURUH
- Meningkatkan akses - Mengupaya JPN dan - Melengkapi ibu bapa - Mengaitkan setiap - Menerbitkan laporan
internet dan PPD dengan memberi bagi membantu program kepada tahunan awam bagi
persekitaran lebih hak membuat pembelajaran anak keberhasilan murid kemajuan sasaran
pembelajaran maya keputusan terhadap mereka melalui yang jelas dan dan inisiatif Pelan
melalui 1 BestariNet bajet dan personel sarana penglibatan merasionalisasi Pembangunan
bagi semua 10 000 serta meningkatkan ibu bapa dan akses program berimpak Pendidikan mulai
sekolah menjelang akauntabiliti bagi KPI atas talian kepada rendah pada setiap 2013
2013 mulai 2013 kemajuan anak tahun, selaras dengan - Melaksanakan
- Menambahkan - Sekurang-kurangnya (SAPS) anjakan keseluruhan semakan
kandungan atas 2500 lagi personel - 1000 biasiswa kerajaan ke Buget komprehensif pada
talian untuk ditempatkan daripada daripada sektor Berasaskan tahun 2015, 2020 dan
perkongsian amalan KPM dan JPN kepada swasta untuk murid Keberhasilan (OBB) 2025 bagi
terbaik bermula PPD untuk berbakat daripada - Memanfaatkan memastikan Pelan
dengan perputakaan menyokong sekolah komuniti miskin untuk peluang Pembangunan
video guru terbaik menjelang 2014 belajar di sekolah meningkatkan Pendidikan kekal
menyampaikan - Memperkukuh swasta dan efisiensi dengan relevan dengan
pengajaran dalam kebolehupayaan antarabangsa mengagihkan memasukkan maklum
mata pelajaran kepimpinan bagi 150- - Memperluas model peruntukan kepada balas daripada pihak
kritikal pada 2013 200 jawatan Sekolah Amanah bidang paling kritikal berkepentingan dan
- Memanfaatkan kepimpinan utama kepada 500 buah seperti peningkatan mengambil kira
penggunaan ICT mulai 2013 menjelang 2025 kemahiran dan latihan perkembangan
bagi pembelajaran - Memperkukuh fungsi dengan melibatkan guru persekitarannya.
jarak jauh dan utama dan kumpulan alumni dan
berasaskan kendiri merasionalisasi NGOs yang
untuk meningkatkan struktur kementerian berpotensi sebagai
kapasiti dan mulai 2016 penganjur.
pembelajaran lebih
khusus
LIMA ASPIRASI SISTEM PENDIDIKAN MALAYSIA

100 % Enrolmen merentas semua peringkat pendidikan dari prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun
2020.
Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalm tempoh
15 tahun
50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian
Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
ENAM CIRI UTAMA YANG DIPERLUKAN OLEH SETIAP MURID
UNTUK BERUPAYA BERSAING PADA PERINGKAT GLOBAL

Setiap murid akan mempunyai ...


.... Sejajar dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

IMPAK TRANSFORMASI PENDIDIKAN

MURID GURU PEMIMPIN SEKOLAH PEGAWAI IBU BAPA


KEMENTERIAN
Murid akan mendapat Guru akan meningkatkan Pemimpin sekolah akan Pegawai Kementerian akan Ibu bapa akan
manfaat yang signifikan keupayaan bertaraf menjadi pemimpin bertindak sebagai pemimpin menyaksikan
dalam perkembangan dunia yang diperlukan instruksional yang perubahan, dengan penambahbaikan yang
pendidikan mereka tanpa bagi membantu cemerlang, dan bertindak kemahiran dan atribut yang ketara dan lestari dalam
mengira latar belakang. mencapai keberhasilan sebagai ejen perubahan. diperlukan untuk pengalaman pendidikan
Murid akan belajar dalam murid yang dihasratkan. Mereka akan menikmati menyokong sekolah. anak-anak mereka.
persekitaran pembelajaran Guru juga akan sokongan yang lebih besar Mereka akan menjadi Prestasi dan keutamaan
yang kondusif, dan akan memperoleh lebih dan perkhidmatan yang pengurus, pembimbing dan sekolah akan lebih telus,
berasa terangkum dan keseronokan dan lebih baik daripada penyokong kecemerlangan dan ibu bapa akan
terdidik dengan pengalaman kepuasan dalam pegawai pendidikan sekolah yang lebih baik. sentiasa dimaklumkan
pembelajaran di sekolah. menjalankan tugas persekutuan, negeri dan Mereka akan mendapat tentang keadaan anak
Apabila menamatkan mereka. Dengan pakej daerah. Mereka akan manfaat daripada mereka di sekolah dari
persekolahan, murid akan kerjaya guru yang mendapat akses yang meritokrasi yang lebih segi pencapaian dan juga
mempunyai pengetahuan baharu, mereka akan lebih besar terhadap besar, kuasa dengan perkembangan. Ibu bapa
dan kemahiran bertaraf menikmati latihan kepimpinan bertaraf kebertanggungjawaban akan berasa seperti rakan
dunia, nilai moral yang tinggi, perkembangan antarabangsa, serta yang lebih tinggi, dan tidak kongsi sebenar dengan
dan berupaya bersaing profesional yang lebih amalan terbaik daripada akan terbatas dengan sekolah dalam membantu
dengan rakan sebaya dari memuaskan, laluan rakan sejawatan mereka di hierarki dan kawalan. pembelajaran anak
negara lain. kerjaya yang lebih baik, Malaysia. - Pegawai mereka.
- Murid akan belajar dan proses penilaian - Pemimpin sekolah kementerian akan - Ibu bapa akan
dalam persekitaran yang telus dan adil serta akan mendapat menerima lebih memahami
yang mempunyai berkait terus dengan sokongan dan sokongan, latihan tentang kemajuan
kepercayaan asas keupayaan dan prestasi sumber yang dan sumber yang anak mereka dan
bahawa semua yang relevan. mereka perlukan diperlukan untuk bagaimana
murid boleh belajar, - Guru akan bagi memacu memenuhi peranan mereka boleh
dan semua murid mendapat sekolah dengan dan tanggungjawab membantu
boleh berjaya. sokongan untuk berkesan. baru mereka. meningkatkannya
- Murid akan berjaya - Pemimpin sekolah - Pegawai .
mempunyai - Guru akan akan menikmati kementerian akan - Ibu bapa akan
pembelajaran yang menikmati persekitaran bekerja dalam mempunyai lebih
kaya dari segi persekitaran bekerja yang lebih persekitaran yang banyak peluang
akademik dan bukan kerja yang lebih baik dan ganjaran telus dan saling untuk
akademik supaya sesuai, ganjaran berasaskan bekerjasama memberikan input
mereka boleh berasaskan prestasi. - Pegawai kepada strategi
berjaya dalam prestasi dan - Pemimpin sekolah kementerian akan penambahbaikan
kehidupan laluan kerjaya akan diberi kuasa mempunyai sekolah anak
- Murid akan yang lebih baik. melalui keanjalan mereka.
mempunyai lebih - Guru akan pengurusan pengendalian dan
hak bersuara dalam didedahkan berasaskan kebertanggungjawa
membentuk dengan budaya sekolah yang lebih ban yang lebih
pengalaman belajar kerjasama dan tinggi. besar
mereka kecemerlangan
profesional.

SMK DATO’ BENTARA LUAR


BATU PAHAT, JOHOR

Anda mungkin juga menyukai