Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REKA BENTUK & TEKNOLOGI TAHUN 4

TAJUK 6.0 SAINS RUMAHTANGGA


MASA 1115 – 1215 (60 minit) 2 waktu
TARIKH 19/06/2019
KELAS 4 GEMILANG ( /19)
STANDARD KANDUNGAN 6.1 Menghasilkan Artikel Jahitan
6.1.1 Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya seperti beg pensel, sarung kusyen,
kusyen mini dan penggantung surat.
6.1.2 Mengenal pasti alatan jahitan iaitu gunting kertas, gunting fabrik, pembaris lurus, pita
STANDARD PEMBELAJARAN
ukur, roda surih, kertas karbon tukang jahit, kapur tukang jahit, peretas jahitan, jarum
peniti, dan jarum jahit tangan.
6.1.3 Menyatakan jenis bahan jahitan iaitu fabrik dan benang.
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 1. Menyatakan artikel jahitan dan kegunaannya.


2. Mengenal pasti alatan jahitan.
3. Menyatakan jenis bahan jahitan.
1. Menamakan alatan jahitan.
KEMAHIRAN
2. Menyatakan jenis bahan jahitan.

1. Keusahawanan: (EK3) – berjaya menjalankan tugasan mengikut perancangan


ELEMEN MERENTAS 2. Kreativiti & Inovatif – boleh menjana idea
KURIKULUM 3. Nilai murni -Jimat cermat, keselamatan
4. Pendidikan Alam Sekitar

Murid pernah melihat dan mengetahui beberapa jenis artikel jahitan.


Murid mengetahui beberapa jenis alatan dan bahan jahitan serta tahu fungsi alatan dan
PENGETAHUAN SEDIA ADA
bahan jahitan.
BAHAN BANTU MENGAJAR Buku teks
Kit alatan jahitan
Lembaran kerja
LANGKAH
ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN
MASA
NILAI: Tekun

KB: Menghubungkait
 Apakah nama artikel jahitan
ini? BBM:
Guru memperkenalkan beberapa contoh
SET INDUKSI  Pernahkah kamu melihat
 Buku teks,
artikel jahitan.
(5 MINIT) artikel jahitan ini?
ABAD 21:
Guru bersoal jawab dengan murid.  Bolehkah kamu
Berpusatkan murid
menghasilkan artikel seperti
ini?
PENILAIAN:
Soalan (lisan)
Guru memperkenalkan beberapa contoh Aktiviti murid : NILAI :
LANGKAH 1 artikel jahitan 1. Murid ditunjukkan beberapa Tekun

(15 MINIT) Guru memperkenalkan setiap alatan jahitan contoh artikel jahitan di dalam
KB :
dan kegunaannya. buku teks Menghubungkait &
2. Murid ditunjukkan alatan jahitan menyelesaikan
Guru memperkenalkan bahan untuk
beserta fungsi masalah
menjahit artikel jahitan.
3. Murid ditunjukkan bahan untuk
menjahit artikel jahitan BBM:
Buku teks, alatan
jahitan

ABAD 21 :
Berpusatkan bahan

PENILAIAN:
Soalan (lisan)
NILAI:

1. Murid dibahagikan kepada 8  Kerjasama


 Kreativiti
kumpulan.  menganalisis
2. Setiap kumpulan akan  mengenalpasti
mendapat 5 gambar jenis
BBM:
alatan jahitan dan 2 gambar  Kertas A4 (peta
bahan digunakan untuk ithink)
menjahit artikel jahitan.  Gambar alatan
Aktiviti kumpulan :
LANGKAH 2 3. Murid melakukan tugasan dan bahan
Murid menyatakan fungsi alatan jahitan
(30 MINIT) dalam peta i-think iaitu peta jahitan
dalam bentik peta i-think peta buih  Buku teks
buih.
4. Murid menampal gambar
alatan dan bahan jahitan ABAD 21:
yang diperolehi. Berpusatkan murid
5. Murid menyatakan fungsi
dan bahan
alatan jahitan dan bahan
yang digunakan untuk
PENILAIAN:
menjahit artikel jahitan.
Soalan (bertulis)
NILAI:
 Menganalisis
 Mengenalpasti
 Menghormati
1. Murid diberi latihan guru
bertulis. BBM:
2. Guru menyemak
 Kertas latihan
jawapan bersama murid.
 Latihan bertulis 3. Guru melakukan
PENUTUP
 Penilaian ringkas penilaian ringkas dan ABAD 21:
(10 MINIT)
 Rumusan isi pelajaran merumuskan isi Berpusatkan murid

 Tindakan susulan pelajaran dengan dan bahan

melakukan sesi soal


jawab mengenai isi PENILAIAN:

pelajaran yang telah Soalan (bertulis)

dipelajari pada hari ini.


KAEDAH:
 Soal jawab

Refleksi sebelum:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Refleksi selepas:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Ulasan guru pembimbing:


_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________