Anda di halaman 1dari 2

SELOKA BERBUAT ISTANA ZAMAN DAHULU

Za’ba
Tema : Kesetiaan kepada Raja

RANGKAP SELOKA MAKSUD PERSOALAN NILAI PENGAJARAN

Rangkap 1 Baginda menitahkan orang besar Raja menitahkan orang besar empat Kepatuhan kepada Kepatuhan, Kita mestilah patuh
empat untuk membina istana berkota. arahan ketua Tanggungjawab kepada arahan ketua.
Membuat istana puri berkota Orang besar empat lalu memanggil
Lalu dipanggil Pawang Raja Pawang Raja dan beliau Kita haruslah
Pawang mengarah orang bekerja bertanggungjawab
mengerahkan empat puluh empat
Empat puluh empat tukang dan utas terhadap tugas yang
Siang dan malam tidak berhenti tukang yang pandai, bekerja tidak diberi
berhenti siang dan malam

Rangkap 2 Tujuh bulan tujuh purnama Selepas tujuh bulan, siaplah istana Kegigihan dalam Kegigihan, Kita mestilah rajin
Istana siap dengan alatnya dengan segala kelengkapannya. melakukan tugas dalam melakukan
Besar tersergamsembilan ruang Istana itu sangat besar dan setiap pekerjaan.
Sepuluh dengan rebat guntung mempunyai Sembilan ruang,
Sebelas dengan pancung serong
sepuluh rembat guntung, sebelas
Dua belas dengananjung tinggi
pancung serong dan dua belas
anjung tinggi.

Rangkap 3 Tiga sudut menteri delapan Terdapat juga tiga sudut menteri Ketelitian dalam reka Ketelitian Kita perlulah teliti
Tiang panjang maharaja lela delapan, tiang panjang maharaja bentuk istana dalam melakukan
Tiang tengah syukur menanti lela dan tiang tengah syukur sesuatu perkerjaan
Galang-galangnya ular berang menanti. Galang-galangnya ular agar hasilnya akan
Kasau kecil puteri menyembah menjadi baik
berang, kasau kecil puteri
Kasau lentik helang berbega
menyembah dan kasau lentik
helang berbega
Rangkap 4 Berbunga sawa mengelempai Keindahan seni bina istana tersebut Kehalusan seni ukiran Ketelitian
Bertakuk bersedeling gam terletak pada ukiran dinding istana dan keunikan seni bina
Berjenang berbatu kawi seperti berbunga sawa terlentok,
Berselimpat ukir Jawa bertakuk bersedeling gam dan
Lilit-melilit akar Cina berjenang berbatu kawi. Terdapat
Garam sebuku sisa jeragan
juga pengaruh ukiran Cina dan
Bunga kenanga dimakan ular
Layang-layang di pintu Raja Jawa

Rangkap 5 Istana siap tukang pun mati Sebaik-baik sahaja istana itu siap, Persoalan tentang
Tiada orang dapat meniru tukang yang ditugaskan untuk keistimewaan bakat/
Dipersembahkan kepada baginda membina istana itu telah meninggal kebolehan dalam bidang
suami isteri dunia. Tiada seorang pun tukung tertentu
yang lain dapat meniru
kehebatannya menghasilkaan seni
ukiran dan corak tersebut.
Kemudiannya istana tersebut
diserahkan kepada raja.

Gaya Bahasa

1. Klasik - utas
2. Repitisi - Tujuh bulan tujuh purnama
3. Responsi - Sepuluh dengan rebat guntung
Sebelas dengan pancung serong
Dua belas dengan anjung tinggi
4. Personifikasi - syukur menanti
5. Kata ganda - galang-galangnya, lilit-melilit, layang-layang
6. Anafora - Kasau kecil puteri menyembah
Kasau lentik helang berbega

Anda mungkin juga menyukai