Anda di halaman 1dari 20

Yuk... Kita belajar ilmu2x Kejawen bersumber dari Nenek Moyang kita dulu di Indonesia tentunya.

Lengkap
dengan Mantra, Ajian, Rapalan Sakti Mandraguna

Silahkan baca rapalan dibawah ini.

Bapak Sumber...
Sedulur Papat Kalima Pancer 3x... Kawula pitados Sukma Sejati...
Pletiking Pangeran Kang Maha Suci... Kawula ngaturaken segala dosa lan kalepatan dalem...
Dalem Nyuwun Ngapura...
Niat ingsun badhe sinau ing Gusti lan ngresep ilmuning jabang bayi kawulo
Nyuwun Kanthi Wilujeng2x

diniati dalam hati dan insya Allah berhasil.


Kalau mau cespleng sambil berpuasa 24jam penuh dalam keadaan gelap sendirian...
membaca

“niat ingsun patigeni, amateni hawa panas ing badan ingsun,


amateni genine napsu angkara murka krana Allah taala”.

jam 12 malam tepat membaca “ Putih-putih mripatku Sayidina Kilir, Ireng-ireng mripatku Sunan Kali Jaga,
Telenging mripatku Kanjeng Nabi Muhammad.”

jam 12:30 malam membaca


“Niat ingsun Ngelowong, anutupi badan kang bolong siro mara siro mati,
kang ganggu marang jiwa insun, lebur kaya dene banyu krana Allah Ta’ala.”

Biasanya jarang ada orang yang berhasil diatas...akibat terkena sinar atau lupa mantra atau karena godaannya
sangat dasshyyat atau karena kebelet pipis he...he.

Selain melakoni puasa-puasa diatas masyarakat kejawen juga melaksanakan ibadah puasa-puasa sesuai
tuntunan lslam, seperti Puasa Ramadhan, Senin Kamis, Puasa Syawal, Puasa Tasri’ 11-12-13 Dzulhijah,
Puasa Nabi Daud AS dll. Inti dari semua ibadah puasa tujuannya hanya satu yaitu mendekatkan diri kepada
Allah SWT agar diterima iman serta lslamnya.

BACAAN AMALAN DO’A WIRID, MANTRA, AJIAN RAPAL


UNTUK AKTIFASI AJIAN ILMU-ILMU KEJAWEN

Untuk dapat menguasai suatu ilmu ghoib metafisika supranatural aliran kejawen maka anda diwajibkan
mengamalkan atau menjalankan syariat bacaan amalan do’a wirid, mantra, rapalan dan menjalani lelaku
khusus untuk aktifasi dan membangkitkan ajian ilmu tersebut. Berikut ini beberapa prasyarat pendahuluan
yang harus dilaksanakan sebelum anda mulai menghafal dan mengamalkan do’a wirid, mantra dan rapalan
ilmu-ilmu ghoib aliran Islam Kejawen.

Memulai lelaku dengan mandi wajib dan berwudlu secara tertib dan rapi sehingga badan wadag dalam
keadaan bersih dan suci.
Lakukan Sholat Sunah dua rakaaat setelah lewat jam 12 malam (Tahajjud) dengan membaca niat : “Usholli
Sunnatan Ro’ataini Lillahi Ta’alla”
Selesai Sholat, mengucapkan Istighfar “Astaghfirullahal ‘adhziim” 100x.
Membaca Sholawat Nabi : “Allahuma Sholli’Alla Muhammad, Wa’alaa Ali Muhammad” sebanyak 100x.
Bertawasul dengan khusu’ membaca do’a sebagai berikut :
Illa hadlrotin Nabiyya Muhammad Shollalahu ‘alaihi Wasallam, Syai-u Lillahi … dilanjutkan membaca
Alfatehah 1x.
Illa hadlrotin malaikatil mukorobin Wasi saadatinaa Abu Bakar, Wa Umara, Wa Usman, Wa Ali
Rodiyallohu ‘anhum, Syai-u lillahi … membaca Alfatehah 1x.
Illa hadlrotin Nabiyyil Ilyas AS, Wa illa Nabiyyil Khidir AS Syai-u lillahi … membaca Alfatehah 1x.
Illa hadlrotin Auliyallohi Ta’alasyayidinal Abdul Qodir Djaelani, Wa Illa Kanjeng Sunan Kalijaga, Kanjeng
Sunan Malik Ibrahim, Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Ampel, Kanjeng Sunan Giri, Kanjeng Sunan
Muria, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Drajat, Kanjeng Sunan Gunung Jati, Syai-u lillahi …
membaca Alfatehah 1x.
Khususon ilaaruhi al ustadz Ahmad Ismail Hamdani Syai-u lillahi … membaca Alfatehah 1x.
Setelah anda selesai bertawassul selanjutnya anda bisa memulai mengamalkan bacaan do’a wirid, mantra
atau rapalan sesuai dengan ilmu ghoib kejawen yang anda kehendaki. Sebagai aktifasi dan latihan awal
sebaiknya dalam mengamalkan do’a wirid tersebut dilakukan dengan posisi duduk bersila, penuh konsentrasi
dan mengatur pernafasan dalam ruangan yang bersih dari haddas & kotoran najis. Selanjutnya rapalan wirid
tersebut dapat anda amalkan kapan saja & dimana saja saat anda membutuhkan.

Bangkitkan Tenaga Dalam


Sebagai latihan awal untuk membangkitkan kepekaan bathin dan power tenaga dalam anda, dapat dilakukan
dengan teknik olah pernafasan disertai bacaan dzikir, atau yang dikenal dengan Dzikir Pernafasan. Berikut
ini petunjuk teknis pembangkitan kepekaan bathin dan power tenaga dalam melalui ‘dzikir pernafasan’
tersebut :

Terlebih dahulu anda harus melakukan langkah 1 sampai dengan 5 : petunjuk amalan do’a wirid untuk
aktifasi ilmu kejawen, selanjutnya ikuti langkah-langkah dibawah ini :
Duduk bersila didalam ruangan yang bersih
Posisi badan tegak, posisi kepala lurus kedepan dengan tulang punggung dan semua otot relaksasi /
dikendorkan
Mata terpejam, mulut tertutup lidah sedikit ditekuk keatas
Pusatkan konsentrasi anda pada pengaturan pernafasan dada dan perut dengan detakan jantung sebagai titik
sentralnya
Ucapkan Dzikir dan atur pernafasan anda sebagai berikut : masing-masing selama 10 menit dengan irama
yang tetap. Waktu anda menarik nafas ucapkan “Laila Haillalah” tahan & hentakkan sejenak didada
kemudian Saat anda menghembuskan Nafas keluar ucapkan lagi “Laila Haillalah” .
Lakukan dzikir pernafasan seperti langkah ke enam dengan mengucapkan “Allahu Akbar”.
Terakhir kali ucapkan dzikir nafas “Allah ... Allah ... Allah ...dst” sesuaikan dengan irama detak jantung
anda.
Lakukan latihan ‘dzikir pernafasan’ tersebut secara rutin minimal sekali sehari atau akan lebih optimal jika
dilaksanakan setiap habis sholat fardhlu. Latihan ‘dzikir pernafasan’ yang rutin, khusu’ dan penuh
konsentrasi secara otomatis akan membangkitkan aura positif, meningkatkan kepekaan bathin dan
merecharge power tenaga dalam anda. Buktikan dan rasakan perubahan yang terjadi pada badan wadag anda
setelah anda melaksanakan latihan ini minimal 1 jam perhari selama 3 minggu berturut-turut.
Ajian Brojo Musti

Ajian Brojo Musti sudah dikenal sejak jaman kerajaan nusantara, mulai dipopulerkan sejak jaman Majapahit,
dijamannya ajian brojomusti merupakan ajian kebanggaan dan piandel dari para pendekar serta wajib
dikuasai oleh para perwira prajurit kerajaan.
Orang yang menguasai ajian Brojo Musti akan memiliki kekuatan badan dan kekuatan ghoib yang pilih
tanding, sehingga seseorang yang menguasai ajian ini tidak boleh menggunakan aji brojomusti kalau tidak
dalam keadaan sangat terpaksa karena dapat berakibat fatal bagi lawannya.
Kegunaan ajian brojomusti selain untuk mengalirkan power twnaga dalam mengisi kekuatan badan dan
tangan, juga sebagai ajian kekebalan fisik terhadap berbagai macam serangan senjata tajam.

Untuk dapat menguasai Ajian Brojo Musti, maka anda diwajibkan menjalani lelaku amalan sebagai berikut :
Berpuasa 40 hari tanpa putus atau berpuasa 7 hari setiap bulannya selama jangka waktu 1 tahun.
Selama menjalani puasa, setiap habis sholat fardhlu membaca mantra rapalan Ajian Brojomusti sebanyak
100x kali.
Setiap buka puasa, selesai matra rapalan Ajian Brojomusti dan dihembuskan/ditiupkan pada kedua tangan
anda, maka saat itulah dimulai pengaktifan transfer daya ghoib ke tangan dan tubuh anda.
Khasiat Ajian Brojomusti akan lebih ampuh lagi jika setiap tengah malam anda melakukan sholat tahajjud
dan membaca wirid : “Ya Qawyyu – Ya Matiin” sebanyak 100 kali.
Berikut ini Bacaan do’a, matra – rapalan Ajian Brojomusti tersebut :

Bismillahirrohmanirrohiim,
Niat Ingsun Matek Aji, Ajiku Brojomusti
Terap-terap, Awe-awe, Kuru-kuru
Griyo gunting drijiku,
Watu item ing tanganku,
Sun tan Antem,
La ilaaha ilalloh, Muhammadar Rasullulah .. 100x
Ajian Tameng Waja

Ajian Tameng Waja sudah dikenal sejak jaman kerajaan nusantara, mulai dipopulerkan sejak jaman kerajaan
Mataram dan Demak Bintoro, Orang yang menguasai ajian tameng waja akan memiliki kekuatan badan dan
kekebalan dahsyat, ibarat tubuhnya dilapisi oleh tameng yang terbuat dari besi baja, sehingga seseorang yang
menguasai ajian ini tidak akan mempan diserang dengan senjata tajam atau bahkan senjata api sekalipun.
Tetapi untuk menguasai ajian tameng waja ini tidaklah mudah, sebab diperlukan syarat dan lelaku yang
sangat berat, seperti dibawah ini :
Pada awal bulan Muharrom (2 Suro) mulai menjalani puasa 40 hari tanpa putus, puasa ini dilakukan
sebanyak 3x bulan Muharrom atau 3 tahun berturut-turut.
Selama menjalani puasa, setiap tengah malam habis sholat tahajjud membaca mantra rapalan Ajian tameng
waja sebanyak 21x kali pada seember air yang selanjutnya digunakan untuk mandi keramas.
Selama menjalani puasa, setiap habis sholat fardhlu (Isya’) dilanjutkan dengan Sholat Sunat Taubat dan
membaca istighfar sebanyak 1000x.
Berikut ini Bacaan do’a, matra – rapalan Ajian Tameng Waja tersebut :

Bismillahirrohmanirrohiim,
Niat Ingsun amatek Aji Tameng Waja
Klambiku Wesi Kuning, Sekilan Segemblok kandhele
Ototku Kawat Balungku Wesi
Kulitku Tembaga, Dagingku Waja
Kep-Karekep Barukut,
Kinemulan Waja inten Mekangkang
Sacengkal, Sakilan, Sadempu
Sakehing braja datan nedasi
Mimis bedhil nglumpruk kadi kapuk
Tan tumowo ing badanku
Saka kersaning Allah,
Ya Qowiyyu, Ya Matiin ... 3x.
Ilmu pengasihan
‘Jaran Goyang’ ini sudah sangat terkenal kehebatannya. Namun persyaratan dan lelaku untuk menguasai
ilmu ini tidaklah mudah. Ilmu Jarang Goyang ini sudah terbukti sangat ampuh untuk mengguna-gunai
seorang gadis atau sebaliknya, sehingga ia akan bertekuk lutut menerima bahkan memohon cinta anda.
Berikut ini Bacaan do’a, matra – rapalan dan amalan lelaku untuk dapat menguasai Ajian Jaran Goyang
tersebut :

Melaksanakan Puasa Mutih 7 hari – 7 malam


Melaksanakan Puasa Ngepel 7 hari – 7 malam
Melaksanakan Tapa Pati Geni selama 1 hari - 1malam
Membaca Mantra Rapalan Ajian Jarang Goyang (dibaca sebanyak 1000x disaat anda melaksanakan Tapa
Pati Geni, (Buktikan khasiatnya setelah anda selesai menjalanin ritual dan bertemu langsung dengan target
yang anda tuju).

Bismillahirrohmanirrohiim,
Niyat ingsun amatek Aji, Ajiku Jaran Goyang,
Upat-upatku lawe lanang, Cemethiku Sabdo lanang,
Gunung Gugruk, Watu Gempur,
Segara asat, Alun Gedhe Sirep,
Ingsun Sabetake atine Si …. (sebut namanya)
Pet sidho edan, Ora edan sidho buying,
Ora buying, sidho ngengleng,
Ora bakal mari, Yen durung aku sing nambani.
Ilmu Pengasihan
‘Wijaya Kusuma’ sebenarnya milik para raja dan petinggi pejabat dizaman kerajaan nusantara dahulu. Ajian
ini diamalkan oleh Raja dan Pejabat yang menjalani kehidupan ‘Poligami’ dengan memperistri beberapa
orang wanita sekaligus untuk dijadikan dijadikan selir. Orang yang menguasai ilmu ini akan memiliki
kemampuan untuk menaklukan hati dan mengakurkan para wanita yang dijadikan isteri & selir sehingga
mampu membina keluarga yang harmonis, tenteram dan minim konflik. Anda bisa menguasai ilmu ini
namun anda harus memiliki kemampuan lahir bathin, moril dan cukup materi untuk dapat membahagiakan
isteri-isteri anda. Berikut ini Bacaan do’a, matra – rapalan dan amalan lelaku untuk dapat menguasai Ajian
Wijaya Kusumo tersebut :
Melaksanakan Puasa Mutih 7 hari – 7 malam
Melaksanakan Tapa pati Geni selama 2 malam
Melaksanakan Tapa Ngebleng selama 2 hari – 2 malam
Membaca Mantra Rapalan Ajian Wijaya Kusumo (dibaca sebanyak 3x sambil menahan nafas), bila sudah
membaca matra ini langsung pandangi orang yang anda inginkan, usahakan sampai betemu mata / beradu
pandangan mata.

Bismillahirrohmanirrohiim,
Shalalahu ‘alaihi Wassalam,
Ajiku Aji Wijaya Kusuma
Sajodho manggon Ing mripat
Mripat Kiwo lan Mripat Tengen ...
Ilmu penglarisan
adalah ilmu yang fungsinya mempengaruhi arus kerejekian dari seorang pengusaha sehingga dapat
memancarkan medan magnet yang mampu menarik calon pembeli/konsumen untuk bertransaksi sehingga
sang pengusaha akan memperoleh keuntungan yang berlimpah dalam bisnisnya.

Ilmu Penglarisan ini sangat cocok diamalkan oleh para pedagang, pengusaha yang bergerak disektor bisnis
informal. (Pedagang kakilima, pemilik warung, bengkel, salon, rental, laundry, warung makan, restoran,
mini market, dll).
Berikut ini Bacaan do’a, matra – rapalan dan amalan lelaku untuk dapat menguasai Ilmu Penglarisan tersebut
:

Melaksanakan Puasa Mutih 7 hari


Melaksanakan Tapa pati Geni selama 2 malam
Membaca Mantra Rapalan Ilmu Penglarisan (dibaca sebanyak 3x sambil menahan nafas), setiap anda
membuka tempat usaha anda tersebut.
Bismillahirrohmanirrohiim,
Dzat Sir Jasmani, Sami Jasmani
Ingsun Rohilapi, Tut Kathut Kumalikut Dening Aku Kabeh
Wong Sabuwono KabehLanang lan Wadhon, Gedhe lan Cilik, Kabeh ...

Aji komara geni

ini sejenis Gembala Geni yang juga merupakan aji pamungkas. Komara geni juga merupakan aji pamungkas.
Komara geni juga bisa digunakan untuk membakar bangsa jin.

Kegunaan aji komara geni ini selain untuk pukulan kontak membakar jin, juga untuk pageran badan, pageran
rumah dan pengobatan berbagai penyakit. Yang penting adalah niat si empunya aji ini.

**Syarat untuk menguasai Ajian ini ialah:

o Puasa sunnah 7 hari setiap sebulan sekali, hingga 7 bulan berturut-turut.


o Selama berpuasa selesai sholat fardhu amalan tersebut dibaca 75x. Dan
jangan lupa mengerjakan sholat hajat khusus.

**Rapalan Aji Komara geni

Bismillahirrohmanirrohim
Allohumma du’a balisumpah waliyyulloh
Ana muka badan yaa rosululloh
Allohumma yaa bali ya bali,yaa bali sakukudung ingsun
Balika,balika,balika
Balikum,balikum,balikum.

AJI JALA SUTRA

**Aji Jala Sutra ini bila di amalkan dengan baik dapat untuk melumpuhkan kesaktian musuh. Biasanya
musuh yang kena aji jala sutra akan menjadi lemah tak berdaya, semua kesaktiannya seolah-olah penuh.

**Syarat untuk mengusainya Ajian ini ialah:

o Puasa sunnah 41 hari


o Hari ke 41nya tidak tidur semalam suntuk
o Selama puasa selesai sholat fardhu di wirid 21x, dan setelah selesai sholat hajat khusus dibaca 75x.
o Selesai puasa setiap selesai sholat fardhu dibaca 3x
Nb:Aji Jala Sutra bisa digunakan bila dalam keadaan sangat terpaksa sekali

**Rapalan Ajian Jala Sutra

Bismillahirrohmanirrrohim
Sholallohu alaihi wassalam
Kancing kuncung pembukak Alloh
Sapa sediya ala karo aku
Diracut dening Alloh dewe
Yaa hu Alloh, ya hu Alloh, yaa hu Alloh.

AJI PENGABARAN

**Aji Pengabaran mempunyai kegunaan untuk mengalahkan musuh hanya dengan tatapan muka, bila musuh
melihat seperti berhadapan dengan jawara dengan sebilah pedang.

**Syarat yang diperlukan untuk menguasai Ajian ini ialah:


o Puasa 3 hari dimulai hari rabu
o Selama berpuasa tidak boleh/dilarang makan yang mengandung bernyawa seperti :telur, ikan, daging,
terasi,kerupuk dan lain sebagainya.
o Selama puasa Rapalan di baca 3x

**Rapalan Aji Pengabaran

Asyhaduallah ila haillalloh, wa’asyhadu ana muhammadarosululloh 3x


Allohumma sholli ala sayyidina muhammad, wa’ala alihi sayyidina muhammad 3x
Laa tudrikuhul abshoru wahuwa yudrikul abshoro wahuwal lathiful khobiir 3x

Nb:
selama pengamalan Ajian ini dibacaNya dengan menahan nafas.
Cara penggunaan dengan konsentrasi dan membaca doa tersebut dengan
menahan nafas sambil merasakan seakan akan kekuatan dalam mata anda.

CARANYA MEMBANGKITKAN KHODAM DALAM DIRI KITA

Ini adalah cara yang praktis untuk membangkitkan khodam dalam diri kita, kalo sudah berhasil bisa berguna
untuk kehidupan kita sesama umat manusia.
Caranya : Silahkan Puasa 1 hari dihari kamis tapi pada waktu bukanya jangan makan yg bernyawa seperti
Ikan, Daging dan telor Dll.

Niat puasanya : Nawaitu shoma ghodin liqodoi hajati sunatan lillahi ta’ala
setelah puasa pada malam jumatnya jam 12 malemnya mandi besar, trus pake wangi-wangian yg non
alkohol. Menyepi disebuah ruanagn yang sunyi dan tidak ada orang lain serta suara gaduh disana.

Dalam amar tersebut kerjakan sholat hajat 2 rakaat, selesai solat duduk bersila, Hadiahkan Surat Alfatihah ke
nabi muhammad SAW, 4 malaikat, 4 sahabat nabi, & syeh abdul qodir al jaelani.
Selanjutnya Baca :

ASSALAMMUALAIKUM YA KHODAMUL MINAL BADANI 21X


( hadir – hadir – hadir ) sambil memukul lantai.
Baca : Yaa bathin 1000x (dibaca pelan dan dalam hati aja)
Kalo memang berhasil ditubuh kita ada khodamnya nanti dia akan datang, kalo sudah datang kita ucapin
salam. Terus komunikasi, jangan lupa tanyain cara pemanggilan cepat.
kalo misalkan tidak muncul juga baca :
SYAMHAHIRIN SYAMKHOHIRIN 1000X
kalo sudah datang jangan lupa salam sama tanya cara pemanggilan cepat.

Ini harus dilakukan ditempat yg gelap jadi kamar kita tidk boleh ada cahaya yg masuk.

Oya sebelum sholat kita pager diri dulu bacain ayat kursi sambil tahan nafas “ditembakin” ke kiri, kanan,
depan, belakang, jadi lo 4x baca ayat kursinya, masing-masing arah 1x.

AMALAN UNTUK MENUMPULKAN ILMU ILMU

Amalan untuk menumpulkan ilmu ilmu..WALAA YAHSABANNAL LAJIINA KAFARU SABAQUU


INNAHUM LAYU’JIZUN..
Bacaannya pendek tapi hasilnya luar biasa.diamalkan dengan puasa selama 41 hari .tetapi saya yang
mengamalkan dengan puasa mutih 7 hari .saya sudah bisa mencabut ilmu lawan didaerah saya sama
seberapa banyak musuh mewatek mantra mantrannya tidak akan berjalan.diamalkan dibaca sehabis sholat
44x atau 129x.
Jauhi dari makanan yang berasal dari hewan..penggunaannya saat berhadapan musuh dibaca tampa suara
sambil adu kuat sama musuh tatap matanya.mantra musuh tidak akan berjalan.

Ini mantra pengasihan Griya Agung..


Untuk menggaet Pujaan Hati.....
BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.
KULLU AMRIN DZI BAALIN MIN SHAHBIHII WA AHBAABIHII MINAL KHAIRI,
DZIKRULLAAHI”. NIAT INGSUN AMATEK AJI AJIKU GRIYA AGUNG, SUN SEBULAKEN ING
PUCUK RAMBUTE SI…(NAMA DIA). LUWIH BRANTANE SI…(NAMA DIA). LUWIH GERSAH
BINGUNG ATINE…..(NAMA DIA). MUGI-MUGI ASIH ING AWAK SLIRAKU
ILMU MELAYU DELI ( PENDERAS PUKULAN )

Ilmu penderas pukulan warisan kakek saya, saat itu saya masih awam soal ilmu ghaib, meskipun
menyukainya sejak kecil, saya berniat untuk membagi-bagi ilmu untuk para sedulur saya, hanya utuk kaum
muslimin, karena itulah kelebihan kita orang islam, dimana kita mendapatkan ilham atau maunah, karena
kita manusia biasa, ingat kita jangan sampai sombong, karena pengalaman saya dengan ikhlas menjalani
segala sesuatu, maka pintu hijab terbuka, kita menjadi peka terhadap hal-hal ghaib.

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM…
MIN HUM MAAYAM FADHU,
INNALLAAHA INNAKUM BAAA…( GENGGAM TANGAN )
HAK KATA ALLAH

Cara : shalat hajat dengan niat mengamalkan ilmu penderas pukulan, tawassul kepada nabi Muhammad
SAW sahabat dan keluarganya, syeh Abdul Qadir jailani, para aulia, syuhada dan shalihin. Diamalkan
sehabis shalat fardhu, di baca sebanyak-banyaknya, minimal 7 x, Waktu mau digunakan baca 1x.

ILMU ASMA PENGASIHAN

Ilmu pengasihan ini tergolong sangat langka dan kuno. Korbanya akan mengalami rasa kasmaran yang
demikian kuat walaupun tidak sampai berlebihan seperti pelet Jaran goyang misalnya.

Caranya :
1. Sholat hajat pada waktu tengah malam selama 7 hari.
2. Selesai sholat baca wirid berikut ini :”Yaa Rohman Yaa rohim irhamna ya irhamna” 100x
3. Setelah selesai baca : ”Alqoitu alaika mahabatam mini walitusna’a ala aini”. 10x
4. Membaca do’a kunci 1 x yaitu : “Gusti Allah, mugi-mugi jabang bayiku lan jabang bayine si….(nama
target) awor dadi siji teko welas teko asih, asih soko kersane Allah”.

Mohon jangan gunakan ini untuk mempermainkan perasaan target. Ingat hukum karma itu selalu ada.

AMALAN MENDAPATKAN HARTA/UANG DARI ALLAH SWT

BASMALAH 7X TAHAN NAFAS


ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS
SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS
LA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIM 7X TAHAN NAFAS
ALLAHU AKBAR 7X TAHAN NAFAS

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMADIN ROSULLILAAHI S.A.W
AL-FATIHAH 1X
2. WA KUSUSON ILA HADROTI AL ‘ULAMAIL ‘AMILINA QUTHBIL GHOWTSI SAYYIDI SYEKH
ABIL HASAN ASY-SYADZILI R.A
3. WA KUSUSON ILA RUHI ABI WA UMMI WA ILA JAMI’IL MUSLIMINA WAL WAL
MUSLIMATI WAL MU’MININA WAL MU’MINATI AL-AHYAI MINHUM WAL AMWAT AL-
FATIHAH 1X
4. WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT …….BIN/BINTI….AL-FATIHAH 1X
HASBUNALLOOHU WANI’MAL WAKIIL 4500X

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
ALLOOHUMMA YAA KAAFI IKFINII NAWAAIBAD DUNYAA WAMASHOOIBADDAHRI
WADZULLAL FAQRI.
ALLOOHUMMA YAA GHONIYYU AGHNINII BIGHINAAKA ‘AMMAN SIWAAKA WABIJUUDIKA
WAFADHLIKA ‘AN KHOLQIKA FAINNAKA QULTA WAQOULUKAL HAQQUL
MUBIIN.UD’UUNII ASTAJIB LAKUM DA’AUNAAKA KAMAA AMARTANAA FASTAJIB
MINNAA KAMAA WA’ADTANAA.
ALLOOHUMMA YAA MUGHNII AS ALUKA GHINAD DAHRI ILAL ABADI
ALLOOHUMMA YAA FATTAAHU IFTAH LII BAABA ROHMATIKA WA ASBIL ‘ALAYYA SITRO
INAAYATIKA WASAKHKHIR LII KHOODIMA HAADZIHIL ASMAAI BISYAI-IN ASTA’IINU BIHII
‘ALAA MA’AAYISYII WA AMRIDIINII WADUNYAAYA WA AAKHIROTII WA AAQIBATI AMRII
WASAKHKHIRHU LII KAMAA SAKHKHORTAR RIIHA WAL INSA WAL JINNA WAL WAHSYAA
WATHTHOIRO LINABIYYIKA SULAIMAANABNI DAAWUUDA ‘ALAIHIMAS SALAAMU WABI
AHYAA SYAROOHIYAA ADUUNAAYA ASHBAAUTI AALI SYADAAYA YAAMAN AMRUHUU
BAINAL KAAFI WANNUUNI.INNAMAA AMRUHUU IDZAA AROODA SYAI-AN AYYAQUULA
LAHUU KUN FAYAKUUN.FASUBHAANALLADZII BIYADIHII MALAKUUTU KULLI SYAI-IN
WA ILAIHI TURJA’UUN 313X

Kerjakan jam 12 malam selesai sholat hajat 4 rokaat,memakai surat al-ikhlash 100x.insya ALLAH,apabila
amalan ini dikerjakan dengan hati yang ikhlas dan konsentrasi yang penuh maka khodim asma tersebut
datang dengan membawakan harta atau uang yang sangat cukup untuk keperluan pribadinya.harta atau uang
tersebut biasanya ditemukan dibawah kepalanya ketika tidur malam,oleh karena itu WIFIQ yang ditulis
berwarna hijau diletakan dibawah bantal ketika tidur.

2. AMALAN MENDATANGKAN UANG/HARTA Dibantal DARI ALLAH SWT

BASMALAH 7X TAHAN NAFAS


ISTIGHFAR 7X TAHAN NAFAS
SYAHADAT 7X TAHAN NAFAS
SHOLAWAT NABI 7X TAHAN NAFAS
LA HAWLA WALA QUWWATA ILLA BILAHIL ‘ALIYYIL ‘ADZIM 7X TAHAN NAFAS
ALLAHU AKBAR 7X TAHAN NAFAS

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
1. ILA HADROTIN NABIYYIL MUSTHOFA SAYYIDINA MUHAMMADIN
ROSULLILAAHI S.A.W AL-FATIHAH 1X
2. WA KUSUSON ILA HADROTI AL ‘ULAMAIL ‘AMILINA QUTHBIL GHOWTSI SAYYIDI SYEKH
ABIL HASAN ASY-SYADZILI R.A
3. WA KUSUSON ILA RUHI ABI WA UMMI WA ILA JAMI’IL MUSLIMINA WAL WAL
MUSLIMATI WAL MU’MININA WAL MU’MINATI AL-AHYAI MINHUM WAL AMWAT AL-
FATIHAH 1X
4. WA KUSUSON ILA RUHI WAJASADI SHOKHIBUL HAJAT …….BIN/BINTI….AL-FATIHAH 1X
HASBUNAALLOOHU WANI’MAL WAKIIL 1900X

BACA: Setiap malam sebelum tidur dan WIFIQ diletakan dibawah bantalnya ketika anda mau tidur.maka
insya ALLAH,belum genap 19 hari anda akan menemukan uang belanja dibawah bantal,setiap pagi selama
anda tetap membaca zikir tersebut.

ILMU GUNTING TINGKAT PUNCAK

Sangat ampuh untuk melumpuhkan lawan. puasa tujuh hari tujuh malam, hanya makan nasi putih dan
minum air putih. Mantra ini harus dibaca setiap jam 12 malam. ” YA HU SIKIRING SABARANG, SIJOKO
KEMTURU TANGIO, BESET KULITE, PEGAT OTOTE, PREK LIMPREK SARANDU AWAKMU
KABEH. 777 X “.

ILMU KEKEBALAN SENJATA API

Selama tujuh hari tujuh malam, hanya makan nasi putih saja. Sementara pada hari kedelapan puasa total
yakni tidak makan, minum dan tidur, serta harus berada ditempat yang gelap sehari semalam. Do’a yang
harus dibaca setiap 12 jam malam adalah : ” DAYAQUWATI ‘INDADIIL ‘ARSYILMAKIN”. 1000X dan
“YAA ROHMAN dan YAA RAHIIM sebanyak 1000X “.

ILMU KEKEBALAN SAJAM

Kebal dari senjata tajam ( anti bacok dan tusuk). Lakunya : puasa 7 hari mutih ( malamnya hanya berbuka
nasi dan air putih saja) Do’a dibawah dibaca sehabis sholat lima waktu, sehabis sholat subuh dibaca 100 kali,
sedangkan sehabis sholat dhuhur, ashar, maghrib dan isya’ dibaca 21 kali. Setelah selesai puasa lakukan
khataman dengan mengadakan syukuran yang sesajinya terdiri darai buah- buahan. ” WALAQAD
AATAINA DAAWUDA MINNA FADLAH. YA JIBAALU AWWIBI MA’HUUWATH THAIRA WA
ALANNAALAHUL HADID”.

ILMU DEBUS JAWARA

Berguna sebagai manusia seribu jarum ditusuk tidak keluar darah, tahan pukulan benda tumpul. Lakunya :
puasa biasa 7 hari. Do’a dibawah dibaca sehabis sholat subuh dan maghrib : ”
BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM, WALAQOT ATAINA DAWUDA MINNA FATLA ( 41X ).
BISMILLAHIRROHMANIRRAHIM, WEDUK WEDAK WERKU WOSO ORA KTINGGALAN
KAWANA-WANA, SINGA PENGHABISAN, PERBAWANE KOYO ANGIN TOPAN. YA HU ALLAH.
YA HU ALLAH. YA HU ALLAH, LA CHAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAHI’ALIYIL’ADHIM
( 41X) “. terakhir baca sekali pada air kembang dibuat mandi , langsung bisa ditest.

DZIKIR NAFAS
A. CARANYA : a. Bersuci dahulu. b. Duduk bersila atau duduk dikursi didalam ruangan yang bersih. c.
Posisi badan tegak, kepala lurus dengann tulang punggung dan semua otot-otot dikendorkan. Mata terpejam,
mulut tertutup rapat dan lidah sedikit ditekuk diatas. d. Pusat kosentrsi pada jantung. Bayangkan jantung
adalah masjid dan anda duduk didalamnya. e. Ucapkan dalam hati selama melakukan hal tersebut diatas : –
Laila hailalloh , Laila … (sampai 10 menit dengan irama “ajeg” (rutin).Waktu menyedot nafas ucapkan
“Laila hailalloh” dan waktu menghembuskan nafas ucapkan pula “Laila hailalloh”. Lebih lama akan lebih
baik lagi. Bagi yang sudah terbiasa bisa melakukan hingga satu jam. f. Setelah itu ucapkan takbir berkali-kali
(Allohu Akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar, Allohu Akbar … Dst). – Waktu menghirup nafas baca ”
Allohu Akbar” dan waktu menghembuskan nafas juga membaca ” Allohu Akbar” hingga 10 menit atau
lebih. Sikap duduk tetap seperti diatas. g. Terakhir kali ucapkan secara terus menerus ” Alloh, Alloh, Alloh,
Alloh … dst. Sampai sekuat anda. Ucapan didalam hati saja bersamaan dengan detak jantung. Yang terakhir
ini bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja, berjalan, bekerja, santai dan bahkan bisa dilakukan sambil
tiduran.

B. PENJELASAN : Bila dzikir nafas tersebut dilakukan secara rutin atau “ajeg”, paling tidak sehari satu kali
atau setiap selesai sholat fardhu, maka dalam satu tahun anda akan menjadi orang yang sakti pilih tanding.
Anda bisa mengobatai orang sakit , sakit apa saja, dengan kekuatan tenaga dalam hasil dzikir nafas. Dan
dalam beladiri anda akan mudah melumpuhkan lawan. Anda tidak akan mudah kena ilmu sihir, teluh atau
tenung , gendam, dan sebagainya. Dan anda tidak mudah diganggu Roh Jahat. Bila anda sering melakukan
dzikir nafas anda tidak mudah terserang penyakit. Orang yang rajin dzikir nafas apabila di terawang (dengan
ilmu keghoiban) maka orang tersebut akan nampak bersinar terang, putih kebiru-biruan. Hal tersebut diatas
akan lebih baik lagi apabila dikombinasikan dengan puasa sunnah senin-kemis atau puasa sunnah lainnya
dan melakukan sholat, serta menjauhi segala kemungkaran.

ASMA TAPAK SAKTI, PUKULAN AMPUH


Mantranya : TAWAKALTU YA KHUDAMA HADZIHIL ASMA’I Lakunya : dibaca sehabis sholat fardhu
7 x tanpa nafas lalu tiupkan ke tangan.

RAPAL PENAMBAH KEPEKAAN

Bathin, tangan, Beladiri ghoib, tapak seribu. Mantranya : RABBI LATADARNI FARDAN WA ANTA
KHOIRUL WARITSIN 313 X (sebaiknya sering diwirid atau setiap hari) lakunya : bacakan pada garam
.lalu buat mandi dan minum atau disebar ke tempat latihan.

MANTRA JURU PIJAT / TERAPI SENTUH ( AN MO)

Baca AL-FATIHAH 1 X , ALLOHUMMA ANTA SYIFAA’ MARIDHONA, LALU PIJAT /SENTUH


ARIK REJEKI, USAHA LANCAR, PELARISAN DSB. Bacalah : “ALLOHUMMAGHFIRNI
BIHALALIKA AN HAROMIKA WA AGHNINI BIFADLIKA AMMA SSIWAK “ 1000 X “ YAA
ROHMAANU YAA ROHIIMU, YAA AZIIZU, YAA DHOHIIRU, YAA HANANU, YAA MANAANU
DZAT KANG PARING WELAS” (sebutkan hajat nya ……..)

Mengisi air khodam penyembuhan / non medis

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM
BACA SYAHADAT 1 X BACA SHOLAWAT 1 X BACA AYAT KURSI 1 X BACA LA HAULA WALA
QUWWATA ILLA BILLAH YA ALLAH SAYA MOHON IZIN DAN RIDHO-MU UNTUK
MEMANGGIL KHODAM PENYEMBUHAN (KONSENTRASI PADA NAMA/WAJAH GURU, SEBUT
EMAK ..EMAK …EMAK …ISIKAN AIR INI UNTUK …………..(SEBUT TUJUANNYA)

Lalu sediakan air putih diisi 3 kuntum mawar melati. Taruh air didalam kamar, kosongkan dan gelapkan
selama 10 menit barulah dapat diambil dan siap digunakan untuk penyembuhan pasien/klien kita. Sebelum
diminum pasien baca : BISMILLAH DAN SHOLAWAT 1 X Catatan : Bisa untuk segala keperluan atasi
problem sulit jodoh, rejeki, sakit, kesurupan, usir jin dll. Air bisa diminum , cuci muka, mandi atau
dipercikkan ke sasaran.

KUNCI INTI NUR KAROMAH

Baca : BISMILLAHIRROMANIRROHIIM : 300 x


Baca : SYAHADAT : 3 x
Baca : SHOLAWAT NABI : 3 x
Baca : ISTIGHFAR : 3 x
Baca : YA QOWIYYU YA MATIN. ALA LAHUL
KHOLKU WAL AMRU TABAROKALLOHU ROBBUL ‘ALAMIIN : 33 x
Baca : la haula walla quwwata illa bilahi aliyil adziim 33x

KUAT SEX BESARKAN KEJANTANAN DAN PENGOBATAN IMPOTENSI

Bacalah doa ini 7 kali pada segelas air (hangat) lalu sapukan pada alat vital anda dengan sambil diurut-urut.

1. KEJANTANAN
YAA QOHHARU LAA ILAHA ILLALAHUL WAKHIDZUL QOHHAR (dibaca 7 kali) .

2. RAMUAN AJAIB ( KUAT SEX)


Bahan : Kuning telur ayam kampung 1 butir, pati kunyit, lada hitam, minyak wijen, bawang putih, madu.
Ket. : Semua bahan adalah setaker ( satu ukuran ), misal satu sendok besar, ya sama semua ukurannya.
Untuk kunyit, lada hitam dan bawang putih, masing-masing telah diparut / dihancurkan.
Caranya campurkan semua bahan, minum selama 3 hari ( Rabu, Kamis, dan Jum’at ). Tiap sore / malam.

3. JANTAN PERKASA ( KUAT SEX SEMALAM SUNTUK ) KEPERKASAAN KUAT 4 JAM LEBIH
Cara : Pagi hari beli sepotong daging kambing yang warnanya paling merah diantara sekian daging yang ada
ditubuh kambing tadi. Pada malam hari setelah shalat Maghrib/Isya ambil daging sebesar jempol anda.
Kemudian buat kopi jangan terlalu manis). Masukkan air panas lalu aduk, dalam keadaan hangat tersebut
masukkan daging tadi ke dalam kopi dan gula. Tutup taruh dibawah ranjang tempat tidur anda, biarkan
semalam. Pagi harinya pukul 04.30 WIB minum ramuan tadi di tempat yang gelap. Lakukan 5-7 kali baru
coba dengan istri.

4. KEPERKASAAN ( BESARKAN VITALITAS)


– Gunakan otak ayam jantan campur dengan madu, usapkan pada penis Insya Allah hubungan jadi nikmat.
– Di usapkan dengan empedu ayam betina, hubungan jadi erotis

5. BESARKAN ALAT VITAL


– Sebelum senggama, basuhlah dengan air hangat, sambil diurut-urut hingga memerah dan tegang, lalu usap
dengan madu dan jahe. Jika membesar siap digunakan.
– (lebih permanen), lintoh yang dimasukkan dalam botol berisi minyak kelapa, dijemur diterik matahari
sampai bercampur. Minyaki secara rutin selama 7 hari (sore/malam) dengan terapi, mengusap penis dengan
minyak lintah senjata akan besar dan kuat.

6. IMPOTEN / EJAKULASI DINI / LEMAH SAHWAT


– 25 Merica + 1 buah jeruk. Mrica ditumbuk, campur dengan air jeruk purut minum 3 kali sehari ± 1 bulan
kembali normal.
– 1 buah pinang (Jambe) + kemiri = bakar sampai hangus, tumbuk halus 3 telur ayam kampung + madu =
kuningnya saja + madu asli (secukupnya).
Ket : Semua bahan campur + 1 gelas air panas. Minum pagi hari ± 7 hari akan kembali jantan dan tahan
lama.

A . MEMPERBESAR PENIS

1. Tarik napas melalui hidung ke dalam kerongkongan dan telan gelembung-gelembung udara ini. tekan ke
bawah memasuki perut jangan sampai tertinggal dalam dada)
2. Bayangkan napas ini sebagai kekuatan baru / energi baru. yang anda tekan ke bawah dari perut melalui
panggul dan keluar memasuki penis. Ini akan membantu anda mengirimkan lebiih banyak energi ke
penis.
3. Setelah menekan bola energi ini ke dalam penis, gunakan tiga jari tengah dari tangan kiri untuk menekan
titik di tengah selangkangan (diantara anus dan kantung zakar). Ini akan mengunci energi dalam penis.
4. Tarik napas secara biasa sambil tekan menekan titik selangkangan. Secara bersamaan mulailah
peregangan sebagai berikut.
5. Dengan tangan kanan, genggam penis dan secara teratur mulailah menariknya ke depan dan menjauhi
tubuh. Tarik enam sampai sembilan kali. Lalu tariklah ke kanan enam sampai sembilan kali. Kemudian tarik
ke kiri enam sampai sembilan kali. . Akhirnya tarik ke bawah enam sampai sembilan kali.
6. Gunakan ibu jari untuk menggosok kepala penis. Gosok penis sampai sedikit ereksi. Kalau tidak dapat
berereksi, tarik lagi sedikit sambil anda gosok. sampai dapat berereksi (bisa dengan minyak kelapa)
7. Pegang batang penis, lingkari bagian pangkalnya dengan ibu jari dan telunjuk serta tariklah ke depan
sekitar satu inci. Ini akan mendorong energi ke bagian kepala penis. Lakukan hal ini sembilan kali.
8. Tarik penis ke kanan dengan tangan kanan dan putarkan penis dalam lingkaran kecil. Lakukan enam
sampai sembilan kali ke satu arah lalu ke arah lainnya, sambil menekan ke luar, ulangi, tarik ke kiri dan boat
lingkaran kecil enam sampai sembilan kali ke satu arah lalu ke arah lainnya.
9. Dalam peregangan terakhir, dengan lembut pukulkan penis anda yang bereksi terhadap paha kanan
sebelah dalam. sambil terus menarik ke arah luar. Lakukan sebanyak enam sampai sembilan kali dan lalu
ulangi hal ini terhadap paha kiri sebelah dalam.
10. Setelah menyelesaikan peregangan ini, kocok dalam air hangat selama satu menit. Ini akan membantu
penis menyerap energi hangat (yang) dan mengembang. (sebelumnya bisa dioles dengan madu dan jahe)

B. MANTRA KHUSUS / VIAGRA GHAIB


Baca terus ketika sedang melakukan senggama :
SALALAHU ALAIHI WASALAM
SALAM ALAIKUM SALAM
JARAN… JARAN … JARAN …
JARAN ALAS INGGIH MENIKO KULA .
PADOSI WADONE KANTI BRONGSONGI
ATOS … ATOS … ATOS KOYO ATOSE ALU LANANG
GEDE DAWA KAYA WIDADENE JARAN
ALLAHUMA SUKMA MULYO GAMPANG SARINING GAMPANG
SAK NIATKU ( diisi seniat kita mau kuat berapa jam )
C. PERANGSANG GHAIB / KUAT SEX (dibaca ketika akan berhubungan)
Do’anya : BISMILLAHIROHMANIRROHIIM , ALLOHUMMA INNI ZAKARONA KHOBIRON IMRA
ATA
NUUHUN WAMRA ATA LHUTHIN KA NATAA TAHTA ‘ABDAINI MIN ‘IBADINA SHAALIHIEN
(baca 7 x sebelum senggama)
Syarat : saat berdo’a harus suci dari hadast sebaiknya berwudhu / mandi dulu.
SELAMAT & SUKSES

ALTERNATIF ILMU TERAWANGAN

Berguna untuk melihat alam gaib dan alam nyata dari jarak jauh serta untuk melihat kekuatan gaib atau
energi yang ada pada benda, pusaka atau azimat. Syarat ilmu ini : ISLAM, yakin pada diri sendiri dan pada
ALLAH, tekun berlatih dan sabar, tidak tergesa-gesa dan tidak cepat putus asa.

Ritual Penyerapan Ilmu :


Selama 1 minggu berturut-turut, anda wajib mengamalkan ayat di bawah ini setiap habis solat fardu.
1) LAA TUDRIKUHUL ABSHOORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL LATHIIFUL
KHOBIIR 100 X
(Surat Al An’am ayat 103)

2) FAKASYAFNAA ‘ANGKA GHITHOO-AKA FABASHORUKAL YAUMA HADIID 100 X


Dan tengah malamnya setelah solat sunnah hajat 2 rokaat baca ayat ke 1 di atas sebanyak
21 x dan ayat ke 2 di atas sebanyak 1000 x. Setiap malam selama 1 minggu tersebut.
Pada saat mengamalkan malam hari ini, harap pejamkan mata dan konsentrasilah pada titik pangkal hidung
(pertemuan dua alis mata = Cakra Ajna).
Praktek Latihan Terawangan :
Setelah selesai masa penyerapan ilmu, maka siapkan diri untuk melatih atau praktek
terawangan. Lakukan pada tengah malam, atau setelah solat maghrib atau menjelang subuh. Carilah ruang
tempat yang sunyi dalam keadaan gelap (matikan lampu). Lebih baik lagi berlatihlah di tempat
angker/seram.
• Setelah berwudu’, duduk sila menghadap kiblat, pejamkan mata. Sebaiknya
membakar kemenyan atau buhur
• Lakukan pernafasan normal, halus panjang dan perlahan (seirama keluar dan
masuknya nafas)
• Seraya memusatkan pandangan pada titik pangkal hidung, bacalah niat :
• “Ya ALLAH, berilah hamba kemampuan melihat dengan mata bathin sesuatu yang
tidak mampu dilihat mata zhohir”
• Lalu baca ayat ke 1 di atas sebanyak 21 x dan ayat ke 2 di atas sebanyak 21 x
• Nikmati dengan rasa tenang suasana tersebut, perhatikan adanya titik cahaya pada
pangkal hidung. Pandanglah titik cahaya tersebut dengan konsentrasi
• Kemudian tetap dengan nafas yang teratur dan seirama, tentukan obyek yang akan
anda coba terawang, seraya di dalam hati mengucapkan kalimat :
Laa ilaaha illallaah berulang-berulang
• Biasanya titik cahaya itu makin lama semakin membesar.
• Ingat, gunakan mata bathin anda, jadi mata fisik tetap terpejam dan jangan
terpengaruh dengan keadaan sekitar
• Apabila belum tergambar jelas hasil terawangan anda, maka ulangi kegiatan tersebut
pada malam-malam berikutnya. Koreksi setiap kelakuan anda yang belum baik untuk
membersihkan mata bathin anda.
• Tekun dan bersabarlah dalam berlatih.
Catatan :
– Biasanya bagi anda yang berbakat, dalam masa penyerapan ilmu pun sudah
dapat melihat alam gaib
– Pengamalan kedua ayat tersebut sebaiknya dipertahankan untuk menambah
dan merawat daya mata bathin. Tetapi cukup diamalkan setiap habis solat
subuh dan maghrib, masing-masing cukup 7 x
– Tiap tengah malam, usahakan untuk mengamalkan ayat ke 2 di atas
sebanyak 1000 x setelah solat sunnah hajat 2 rokaat

TRAWANGAN

Fungsi : melihat barang-barang ghaib, pencuri, letak mata air, tambang dll.

Caranya :
• Puasa mutih 7 hari. Dalam masa puasa, tiap selesai shalat isya’, dirikan sholat
hajat khusus diteruskan wirid : (Yaa Khabiir) 812x
• dan do’a ini 41 kali
Allohumma solli alaa sayyidinaa muhammadin sholatan tudlia’ana biha makho sidal kullu biwata’sifuna
bihaa sirrul guyu bi waalaa illahi wasohbihi atibba’il kullu biwabarik wasslam
• Selesai masa puasa, baca rutin 7 kali, tiap selesai sholat subuh dan maghrib .
• Cara menggunakannya sbb :,
1. Baca Al Fatehah 1 kali
2. Baca Yaa Khabiir 11 kali
3. Baca do’a dialas 7 kali
• Lalu, terimalah gambaran yang datang pada anda

ALTERNATIF MERAGA SUKMA

Ilmu meraga sukma adalah perjalanan astral diluar tubuh kita yang kasar yang dalam
perjalanan bisa menembus alam ghaib maupun alam nyata, tergantung ketingkatan
kita dalam mempelajrainya.

Caranya :
– Anda selama 3 hari berturut-turut tanpa putus ! membaca Ajian Inti Nur
Karomah, masing-masing sebanyak 1x dan setelah itu membaca asma
Allah sebanyak mungkin (minimal 333 kali) mata anda dalam keadaan
terpejam. (lakukan hal ini sehabis sholat fardhu 5 waktu) tanpa putus.
bacaanya : YAA QOYYUM

– Setelah selesai yang 3 hari, maka anda mulai melakukan persiapan untuk
latihan meraga sukma, adapun caranya posis anda harus tidur terlentang
dengan bantal yang tidak terlalu tebal, boleh dikasur atau tanpa alas,
tetapi akan lebih lebih baik adanya alas yang empuk agar tidak
lelah/capai dan waktu latihan anda sebainya sensdrian didalam kamar
dengan suausana yang hening. Mulailah dengan pemusatan pikiran pada
satu titik, lalu mulailah membaca : YA QOYYUM berulang-ulang dalam
hati saja membacanya adalah dengan mendengung seperti tawon/lebah
yaitu : Yaa Qoyyyuuuuuuuuuuuum.

– Ketika membaca bacaan tersebut sampai anda betul-betul bisa


merasakan bahwa bacaan keluar dari kening dan saat konsentrtasi anda
tidak lagi merasakan apa-apa, termasuk anda tidak merasakan kalau anda
menarik nafas dan mengeluarkan nafas (mati rasa/seluruh panca indra
kita matikan dan kita pusatkan konsentrasi pada satu titik yaitu kening).
– Bila dalam melakukan persiapan tersebut dirasakan sudah bisa maka anda
siap praktek meraga sukma.

CARANYA
– Anda harus lakukan dikamar sendirian dalam keadaan tenang & sunyi.
– Sebelumya anda baca Kunci Inti Nur karomah masing-masing 1 kali dan

do’a
ALLOHUMMA ROBBANA ATHIINA FID DUNYA HASANAH
WA FIL AAKHIROOTI HASANATAN WA QINA ADZA BANNAR
– Posisi kita tidur terlentang, lalu lakukan pagaran dahulu dengan tenaga
dalam yang kita punya.
– Kemudian kita mulai membaca bacaan YAA QOYYUUU dengan
mendengung seperti waktu latihan diatas.
– Waktu membaca bayangkan bacaan tersebut keluar dari kening seperti
latihan sebelumnya.
– Bayangkan seluruh kamar dipenuhi dengan bacaan abda (bukan tulisan
bacaan tetapi suara bacaan) sampai bathin anda mendengar didalam
kamar tersebut ramai dengan suara bacaan.
– Kemudian anda mulai membuat gelombang suara yang lebih besar dan
dikumpulkan dikening (gema dari suara-suara tadi dikumpulkan
dikening).
– Gema tadi jika sudah terkumpul di kening kemudian diangkat keatas,
terus diangkat keatas bila telah cukup tinggi yaitu disekitar langit-langit
kamar bukalah mata anda dan anda akan melihat tubuh anda diatas
tempat tidur, berarti saat itu tanda bisa meraga sukma.
– Tetapi kami sarankan untuk pertama kalinya cukup anda melihat-lihat isi
kamar atau didalam rumah saja.
– Bila telah selesai anda niat :saya akan kembali kebadan saya” maka
dalam sekejap anda sudah ada pada tubuh kasar kembali.
– Bila anda latihan kami sarankan anda jangan melakukan perjalanan yang
jauh karena anda belum betul-betul mahir. Jika sudah mahir silahkan
asalkan tetap berhati-hati (waspada)!!

ILMU MERAGA SUKMA

Fungsi : Bepergian secara roh ke alam ghaib ataupun alam nyata


Caranya :

• Memiliki pagaran badan dan dapat konsentrasi dengan mudah


• Berpuasa mutih 7 hari. Dalam masa puasa, tiap selesai shalat fardhu. baca
mantra ini 21 kali :

“ Bismillaahirramaanirrahiim. Shalallaahualaihi wasallam. Allahumma


kulhuaallah. Zat gumilang tanpa sangkan, liyep cut-prucut sukmaningsun metu
saka raga gampang sarining gampang sak niatku, slamet saka kersane Allah.
Laailallaillallah Muhammadarrasuulullah”

• Jika akan menggunakan. berbaring dengan tenang. mata terpejam dan baca
mantra tersebut 3 kali. Ucapkan gema “Allah” pada batin anda sampai anda
terasa melayang-layang.

• Bukalah mata dan berjalanlah secara astral menembus tembok

MANTRA TARIK PUSAKA I:


Sediakan ombo rampe:kain mori 1meterx1meter dan 1/2 meterx1/2mter.kembang kerah macan/7rupa.dupa 7
batang,minyak 7 macam atau kalau tidak ada 3 macam.

wudhu dan memakai pakaian yang bersih dengan parfum minyak misik.
datang ke lokasi pada tengah malam
uluksalam:”Salam wahai penghulu ghaib di bumi ini.”
hamparkan kain mori ukuran 1 meter.
.letakan kembang,minyak ditengahnya.disudut kain dipasang dupa dan dibakar.didepan kain mori dipasang 3
batang dupa berjejer
Duduk bersila dan baca niat:”Bismillaahirrohmaanirrohiim,piranti pusaka ingkang wonten ing pasarean
mriki kulo suwu jemedul kanthi kersaning gusti Alloh.”
.Baca amalannya:” “Sirullooh, Dzatullooh, Sifatullooh, Wujudullooh, Asmaullooh.”
Dibaca berulang kali dengan fokus mata ke ombo rampe jangan terlalu kebawah atau keatas.amalan dibaca
harus semakin cepat dengan niatkan agar benda segera keluar lebih bagus dipadu dengan cara menyerap
energi alam seperti dalam tenaga dalam prana.visualisasikan cahaya benda masuk kedalam ombo rampe.
bila terdengar banda jatuh,segera ambil dan bungkus dengan kain mori yang satu dan dekap kedada sambil
baca doa nurbuwwah 7x dengan niat kunci khodam pusaka.

TARIK PUSAKA 2 (VERSI SYAHADAT LANGIT):

1.siapkan ombo rampe spt tarik pusaka 1.kalau ada tambah apel jin.
2.Sholat hajat 2rakaat dilokasi.
3.membaca syahadat 7x,alfatihah 7x,lalu silsilah ke nabi saww,ahlul bait nabi saww,aulia,syekh abdul qodir
jailani,sunan kali jaga&utk penghulu gaib lokasi pusaka,membaca alikhlash 7x,ayat kursy 7x,yaa Alloh yaa
Hayyu yaa Qoyyum 33x,sholawat nariyah 11x,doa sulaiman 7x,nurbuwwat 40x.4.lebh bagus digabung dgn
cara menarik energi tapi yg kita tarik benda pusaka.

TARIK PUSAKA3:

1.puasa pada kamis wage.


2.malamnya jum’at kliwon datang ke lokasi. 3.bakar buhur.
4.baca silsilah.
5.baca al ikhlash 1500x.
6.kalau benda keluar ditangkap bungkus kain mori kunci dengan nurbuwwat 7x

ILMU MALAIKAT RUH

Baca:
bismilahirahmanirahim shollallahu alaihi wassalam malaikatku papat
satus patang puluh papat sabalane jibril malaikat siji, isrofil
malaikat loro, izrail malaikat telu, mikail malaikat papat, satus
patang puluh papat sabalane, lah siro tangio siro sun kongkon
(…….) lamun ora, keno supatane allah, kapindo rosullulah.
“TATA CARA MENGAMALKANYA”

puasa mutih sehari semalam 24 jam, tidak boleh tidur sama sekali dalam
sehari semalam, amalanya di hafalkan tengah malam waktu puasa sehabis
shalat hajad/tahajud, di baca sebanyak 41x, jika di baca 41x masih
belum hafal juga terus membaca amalanya sampai hafal. agar energi ilmu
ini lebih meresap kedalam tubuh di usahakan dalam sehari minimal baca
amalanya 7x sehabis selesai puasa.

“TAMBAHAN”
titik-titik di isi dengan tujuan anda, contoh untuk pengobatan,
keselamatan, melancarkan rejeki, untuk pagaran gaib Dll, ilmu ini
multi fungsi atau bisa di bilang bisa untuk apa saja sesuai niat anda.
Untuk setiap tujuan amalanya di baca sebanyak 41x, mislanya anda
gunakan untuk pagaran gaib, baca amalanya 41x lalu titik-titik di isi
untuk pagaran gaib, gunakan media garam, pasir atau kacang ijo.

“ASMA MALAIKAT PAPAT”

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim assalamualaikum maloekat joborail maloekat
mikail maloekat isrofil maloekat izroil khiroman khotibin bewo waseso
jajil mikail aruman arupo bagus assalamualaikum maloekat lungguh iro
ono jejantung astanro, ono embun-embunan, sang klatar putih sang
keleter putih pomo wecowo regelo wuluku sak lembar getihku sak tetes
sun tempuhken siro, assalamualaikum maloekat siri’ah maloekat ari’ah
maloekat mawi’yah maloekat dinding jalallolah, podo aling-aling ono
ingsun, ingsun reksanen den becik. (LALU ANDA TAHAN NAFAS DAN UCAPKAN
“BECIK” 3X).

“CARA MENGAMALKANYA”
lakukan puasa dari jam 18.00-06.00, tidak boleh tidur sedikitpun walau
hanya sekejap, dan tengah malamnya sehabis shalat hajad/tahajud,
hafalkan amalanya di baca sebanyak 41x, jika di baca sebanyak 41x
belum hafal juga baca terus sampe hafal. Dan untuk harian amalanya
cukup di baca sebanyak,seikhlasnya saja, sehabis shalat fardu, jika
tidak sempat sama sekali untuk membaca amalanya cukup di baca di malam
hari saja.

“KEGUNA’AN”
kebal semua jenis senjata yg ingin mencelakai anda ( ingat tidak bisa
di tarjib atau di tes-tes atau di coba-coba), keselamatan mutlak lahir
dan batin, selamat dari kecelakan apapun tapi tetap masi bisa cidera
walupun cuma sedikit, tidak akan terkena penyakit yg mematikan paling
kalo sakit cuma masuk angin sama sakit kepala doang bisa juga tidak
bisa terkena penyakit, pnngobatan dengan media air untuk mengobati
orang lain yg sakit maupun yg kerasukan setan, jin,ketenangan dan
percaya diri, pemagaran gaib dll pokonya banyak deh tidak bisa di
sebutkan semua.

“ASMAK MALAIKAT MIKAIL"

“AMALANYA”
bismilahirahmanirahim assalamu’alaikum ya malaikat jibril, mikail,
isrofil, izroil, malaikat jibril siro manjingo kulit ingsun, ingsun
teguh sehuruf maring kulit ingsum, malaikat mikail siro manjingo
daging ingsun, ingsun teguh sehuruf maring daging ingsun, malaikat
isrofil siro manjingo balung ingsun, ingsun teguh sehuruf maring
balung ingsun,malaikat izroil sirn manjingo sum-sum ingsun, ingsun
teguh sehuruf maring sum-sum ingsun, hiyo iku dadi selirane malaikat
papat jibril, mikail, isrofil, izroil laa haula walaa quwwata illa
billaahil’aliyyil adzim.

“CARA MENGAMALKANYA”
puasa bila ruh, puasa yg bukanya tidak boleh memakan makanan yg
bernyawa, contoh telur ayam, ikan, ayam,daging dan masih banyak lagi,
bila perlu puasa mutih aja sekalian, puasa selama 3 hari, puasanya di
mulai pada hari kelahiran anda sendiri atau hari rabu, sebelum mulai
puasa mandi wajib dulu atau bisa di bilang mandi suci, mandinya di
wajibkan yg bersih dan bukan sekedar bersih saja, di harap jika kuku
anda panjang sebelum mandi potong dulu sampe habis, selama puasa
setiap malamnya shalat taubad dan shalat hajad khusus jangan sampai
tertinggal, setelah selesai shalat malam baca amalanya sebanyak 111x,
selama puasa setiap selesai shalat fardu amalanya di baca 7x