Anda di halaman 1dari 1
TONGGAK 12 N ILAI DAN ETIKA : BERKEPERIBADIAN TINGGI 1 MENGHARGAI MASA 2 KETEKUNAN MEMBAWA
TONGGAK 12 N ILAI DAN ETIKA : BERKEPERIBADIAN TINGGI 1 MENGHARGAI MASA 2 KETEKUNAN MEMBAWA
TONGGAK 12 N ILAI DAN ETIKA : BERKEPERIBADIAN TINGGI 1 MENGHARGAI MASA 2 KETEKUNAN MEMBAWA
TONGGAK 12 N ILAI DAN ETIKA : BERKEPERIBADIAN TINGGI 1 MENGHARGAI MASA 2 KETEKUNAN MEMBAWA
TONGGAK 12 N ILAI DAN ETIKA : BERKEPERIBADIAN TINGGI 1 MENGHARGAI MASA 2 KETEKUNAN MEMBAWA
TONGGAK 12 N ILAI DAN ETIKA : BERKEPERIBADIAN TINGGI 1 MENGHARGAI MASA 2 KETEKUNAN MEMBAWA

TONGGAK 12

N ILAI DAN ETIKA :

BERKEPERIBADIAN TINGGI

1
1

MENGHARGAI MASA

2
2

KETEKUNAN MEMBAWA KEJAYAAN

3
3

KESERONOKAN

BEKERJA

4
4

KEMULIAAN

KESEDERHANAAN

5
5

KETINGGIAN PERIBADI

6
6

KEKUATAN SIFAT BAIK HATI

7
7

PENGARUH TELADAN

8
8

KEWAJIPAN MENJALANKAN TUGAS

9
9

KEBIJAKSANAAN

BERHEMAT

10
10

KEUTAMAAN

KESABARAN

11 12
11
12

PENINGKATAN BAKAT

NIKMAT MENCIPTA

S U B M O D U L

4 . 3

B E R K E P E R I B A D I A N

T I N G G I

N I L A I

D A N

E T I K A