Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM

TRANSFORMASI
SEKOLAH
2025 @SK SAUK

Membangunkan persekitaran
Mengaplikasi konsep dan pembelajaran yang berkesan
amalan PdP terbaik. dengan mengutamakan
kemenjadian murid.

1 3
2
Membangunkan kepakaran dalaman
melalui latihan yang komprehensif dan
berstruktur kepada pembimbing
pedagogi serta pembimbing kepimpinan.

Memantapkan
kepimpinan sekolah

Memaksimumkan Mengukuhkan
potensi guru dan pelibatan ibubapa,
murid menerusi komuniti dan pihak
peningkatan kualiti
pembelajaran dan berkepentingan demi
pengajaran kejayaan murid
PROGRAM
TRANSFORMASI
SEKOLAH
2025 @SK SAUK

PETA
i-THINK
ROUND
ROBIN

ROLE
PLAY

GALLERY
MIX WALK
-N-
MATCH

MURID:

Saya faham. GURU:


GURU: SMART APABILA
Saya keliru/ KNOWLEDGE
THUMBS MURID
Tidak pasti. MURID: HENDAK
UP! BERTANYA/
SUCCESS MENJAWAB
Saya tidak SOALAN.
(MURID PERLU BERADA
faham. DALAM KEADAAN SENYAP)

(SMART,
KNOWLEDGE &
SUCCESS)
Perkara Kriteria Ganjaran
 Hantar kerja tepat pada masanya 1 bintang
 Ejaan/tugasan/Latihan betul semua 1 bintang
Akademik  (setiap bahagian). TEBUS
 Kumpulan yang terbaik dalam setiap aktiviti kolabaratif yang dijalankan (setiap ahli
kumpulan).
1 bintang BINTANG SKS
 Mewakili kelas dalam setiap pertandingan/ persembahan. 1 cap
 Contoh: Pertandingan Bercerita/aktiviti speaker’s corner.
 Mewakili sekolah dalam pertandingan 2 cap HADIAH GANGSA
 Contoh:Olahraga/Permainan/Pertandingan Syarahan/ Pertandingan Bercerita/MTQ
Kokurikulum  Mewakili sekolah untuk menyertai program/persembahan 2 cap
25 CAP
 Mewakili daerah dalam pertandingan/ aktiviti.
HADIAH PERAK
3 cap
 Contoh: sukan/perkhemahan/program motivasi. 50 CAP
 Mewakili negeri dalam pertandingan/ aktiviti
4 cap HADIAH EMAS
 Contoh: Sukan/perkhemahan/program motivasi.
 Mewakili negara dalam pertandingan/ aktiviti.
5 cap
100 CAP
 Contoh: Sukan/perkhemahan/program motivasi.
 Menunjukkan sikap baik seperti rajin, jujur, menghormati guru, baik hati, 1 bintang
Kelakuan bertanggungjawab dan lain-lain lagi. (setiap tingkah laku yang baik)
 Kehadiran penuh sebulan. (setiap bulan) 1 cap

*5 bintang = 1 cap