Anda di halaman 1dari 1

Minggu : 9 Hari :………………..

Tarikh : …………………

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

1.1 Persepsi 1.2 Aplikasi


Pendidikan Seni Visual Estetik seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 1.1.1 Unsur 1.2.1 Media (EK1 ,EK2,EK3, EK5), TMK
Seni 1.2.1.1
Minggu : 1.1.1.1 1.2.1.2 Kreativiti, inovasi,
1.1.1.2 Dan Nilai Murni
Hari : 1.1.1.3 1.2.2 Proses
1.1.1.4 Teknik Bahan Bantu Belajar
Masa: 1.2.2.1 1.Contoh catan
1.1.2 Prinsip
Bidang: Menggambar (Catan) Rekaan Basah atas 2.Media:
1.1.2.1 kering Kertas lukisan, berus,
Tema : Alam Semula jadi 1.1.2.2 palet, cat air atau cat
poster
Tajuk : Pemandangan

Objektif Pembelajaran : Refleksi


seramai ../... orang
Pada akhir pembelajaran murid dapat : murid dapat mencapai
1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam karya objektif yang
Pemandangan di tepi pantai. telah ditetapkan.
2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses serta
teknik dalam menghasilkan catan. .....orang murid yang tidak
mencapai objektif akan
diberi bimbingan khas
dalam sesi pembelajaran
Aktiviti PdP yang akan datang.

1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya menggunakan


komputer guru dan bersoal jawab mengenai bahasa seni yang
ada pada contoh karya.(EK1)
2. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara melakar
serta mewarna Catan Pemandangan . (EK 2)
3. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan
karya. (EK 2)
4. Murid membuat proses awal menghasilkan catan.(EK3)

Penilaian PdP
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar menggunakan
teknik catan berdasarkan dua standard kandungan.

PdP akan disambung pada sesi pembelajaran akan datang

Anda mungkin juga menyukai