Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Minggu : 14 Hari : ................ Tarikh : ................

TAHUN/MASA/MATA PELAJARAN STANDARD PEMBELAJARAN REFLEKSI/CATATAN

2.3 Ekspresi 2.4 Apresiasi


Pendidikan Seni Visual Kreatif Seni EMK
Keusahawanan,
Tahun 5 2.3.1 2.4.1 (EK1 - EK5), TMK
2.3.2 2.4.2
Minggu : 2.3.3 2.4.3 Kreativiti, inovasi,
2.3.4 Dan Nilai Murni
Hari :
BahanBantuBelajar
Masa: ObjektifPembelajaran : 1. Contoh corak tiupan

Bidang: Membuat Corak dan Pada akhirpembelajaranmurid dapat : 2.Media:


Rekaan (Tidak Terancang-Tiupan) 1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni Alat:
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak Penyedut minuman, berus
tiupan. lukisan, palet dan alatan
Tema : Objek Buatan Manusia 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan lain yang sesuai.
berpandukan bahasa seni visual.
Tajuk : Tanglung Hiasan Bahan:
Kertas lukisan, cat air atau
cat poster dan bahan lain
Aktiviti PdP yang sesuai.
1. Guru meminta murid memaparkan contoh karya corak tiupan
dan bersoaljawab mengenai bahasa seni yang ada pada
karya.(EK1)
2. Guru mengimbas kembali cara menghasilkan corak tiupan. (EK1, Refleksi
EK 2) seramai ../... orang
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasikan bahasa seni muriddapatmencapai
visual, media, proses dan teknik yang betul.(EK 3,EK4) objektif yang
4. Murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan telahditetapkan.
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)
.....orang murid yang tidak
mencapai objektif akan
Penilaian PdP diberi bimbingan khas
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat corakdan rekaan dalam sesi pembelajaran
menggunakan teknik tiupanberdasarkan empat standard kandungan. yang akan datang.