Anda di halaman 1dari 3

DAFTAR PESERTA

SEROJA 1 HIPERTENSI (HT)

NO. KARTU
NO NAMA PESERTA ALAMAT PESERTA
NO. TELP
1 Tn. Suharno Nayan Nangsri 0000089693109 08121541866
2 Tn. Dadi Utomo Padasrejo Kemiri 0000089696924 08135166192
3 Tn. Mulyono Kopaan Kemiri 0000089701762 08122726294
4 Tn. Krisantus S Gedangan Nangsri 0000089777935
5 Ny. Pargini Gedangan penik, Kaliwuluh 0000089953569
6 Ny. Sarbinaj Joso Alastuwo 0000090359921
7 Tn. Purwanto Sidokerto Plupu, Sragen 0000090739653
8 Ny. Sri Susilowati Jelok Malanggaten 0001106259614
9 Tn. Suparman Nangsri Kidul Nangsri 0001125520694
10 Tn. Budi Sutrisno serut Ngringo 0001125882437 08293127035
11 Ny. Sri Rejeki serut Ngringo 0001161012857 08293127035
12 Tn. Karto Dimejo S Nglungge Brujul 0001281471671 085600948005
13 Tn. Sutarno Kedungrejo Rt 36 Sidodadi 0001528379561
14 Tn. Suprapto Kembu, waru 0001302792581
15 Tn. D Mujito Nangsri Kidul Nangsri 0001320313228
16 Ny. Sri Suranti Kremapan Waru 0001320340116 0217821461
17 Ny. Paini Nglarangan 0001380726279 085799433971
18 Ny. Sadinem Padasrejo Kemiri 0001422758788 081910298305
19 Tn. Sugimin Kramat Kemiri 0001430559112 081548666388
20 Tn. Partono sroyo Jaten 0001526258463 085729342081
21 Ny. Suyamti sroyo Jaten 0001787409821
22 Ny. Sarwanti Kaling 4/1 Kaling 0001816803652 085878132371
23 Tn. Sunardi Nangsri Lor Nangsri 0001836793989
24 Ny. Sri Ningsih Kramat Kemiri 0001862028652
25 Ny. Kantiarti wirorejan 1/3 Kemiri 0000195979814 0271644264
26 Ny. Sunarni Kramat 2/5 Kemiri 0001430560012 081548666388
27 Tn. Ridlollah Jl. Raya Kebakkramat no. 100 0000113505748 0271647625
28 Ny. Zainatun Kramat 1/4 Kemiri 0001859743809 081390301300
29 Ny. Warsijah Bentak 21/8 Sidoharjo 0000090644139 081329440715
30 Tn. Suparman Sapen 5/8 Kebak 0000089976396 088802902663
31 Tn. Minto Sudarmo Tawang Macanan 0001884928173 085367905352
32 Ny. Sakiyem Ged. 3/5 nangsri 0001811993128 085728723774
33 Tn. Drs H Ambyah sroyo 2/9 jaten 0000090051412 085836974000
34 Ny. Suginem Kebaksari 5/2 kebak 0001822642266 085647019868
35 Tn. Soekasto Krempan 3/7 Waru 0001320340059 0271821461
36 Ny. Suyatmi Nglarangan 0001382157448 085225291638
37 Tn. Sugeng Kb. Jetis nangsri 0001128148795
38 Tn. Umar Sarwono Sroyo 10/10 Sroyo 0001285069847
39 Tn. Suradi DP Nangsri Lor Nangsri 0000089706881 08122610718
40 Ny. Surati Bantar 6/2 waru 0001525363828
41 Tn. Misran Sroyo 7/9 jaten 0000089998637
42 Ny, Waginah Sroyo 7/9 jaten 0000089998648
43 Ny. Suharni Brujul 3/6 brujul 0001176761632
44 Tn. Yoso Semito Gedangan lor 2/7 kaliwuluh 0001275517168
45 Ny. Ruwah Simo lor 1/8 kebak 0001484029912
46 Ny. Ngadinem sobayan 4/12 brujul 0001789384893
47 Ny. Saniati Grumbul sawit sroyo 0001448772401
48 Ny. Sri Hastuti kamplok 4/4 jetis 0001525831389
49 Ny. Supantini pulosari 3/5 0001828421649
DAFTAR PESERTA
SEROJA III HIPERTENSI (HT)

NO. KARTU
NO NAMA PESERTA ALAMAT PESERTA NO. TELP

1 Ny. Samiyan Sumberejo Waru 0001819923445


2 Ny. Marfuat Nglungge Brujul 0001529615035
3 Ny. Suparsih Kr. Asem Sroyo 0001786442051
4 Ny. Sudiyem Jogotaan Macanan 0001835520467
5 Ny. Wiwin Purwant Kr. Uni Kragan 0001273123315
6 Tn. Martono Ledok 7/2 Pilangrejo 0001533436312
7 Ny. Soemijem JD Gedangan 5/5 Kemiri 0000090024399
8 Ny. Satyem Gedangan kidul 2/19 0001458828821
9 Tn. Sarju HW Kramat kemiri 0000089946235 082221410200
10 Ny. AC Sri Sudarsih gedangan 2/2 kemiri 0000089921845 081329354126
11 Ny. Christana gedangan 2/2 kemiri 0000091443576 081381420457
12 Tn. Djiman Nglarangan 3/1 kebak 0000090099652 081548761777
13 Ny. Sukinah Sroyo 1/10 sroyo 0000090005444
14 Ny. Sumiatun Gedangan 1/8 kaliwuluh 0001834249116
15 Ny. Saminem Gembong malanggaten 0001812256244
16 Ny. Supari Kembangan sidodadi 0001282722849
17 Tn. Ngadijum Pengawat 3/4 Pulosari 0000090023062
18 Ny. Warsini Pengawat 3/4 Pulosari 0000090023073
19 Ny. Suparni Sumberejo waru 0001426979248
20 Ny. Sukinem Nangsri Kidul 2/1 0001322425776
21 Ny. Sri Mersiyat Sroyo 2/9 Sroyo 0000089725509
22 Ny. Surat Brat 2/8 Macanan 0001875121209
23 Ny. Sriyani Jasan 1/7 Macanan 0001478029825
24 Tn. Suprapto Kramat 1/4 kemiri 0001859742843 081390301300
25 Tn. Taufik Basuki Kembu waru 0001524985683
26 Tn. Rints Pratknyo JL. Sibela barat no.007 0001875094176 08122989440
27 Ny. Sumini Manggis 1/7 manggis 0001528577212 0857081237562
28 Ny. Umiyat Kebak Demang 0001841491427 085728974988
29 Ny. Hartni Simo kidul 3/5 kebak 0001883829543 082136690987
30 Tn. Ngadiyo Kr. Kidul 8/2 Pulosari 0001828688523 085747198138
31 Ny. Sri rejeki Kranggansari 1/3 Pulosari 0000090102442 085642405878

32 Ny. Sri Mulyat jJl. Ry kebak kramat no.100 0000113505737 0271647625


33 Ny. Sugiyem Duwet jat masaran 0001881883539 081226830278
34 Ny. Atmo Sum kebak jets nangsri 0001322022508 081390130285
35 Ny.Tutk Kuswant Kemiri 2/15 kemiri 0001828448987 087835709795
36 Ny.Nanik sri w Nangsri kidul 4/1 nangsri 0000090851139
37 Tn. Maizar husni Sroyo jaten 0001136741286 085319212265
DAFTAR PESERTA
SEROJA II DIABETES MILITUS (DM)

NO. KARTU
NO NAMA PESERTA ALAMAT NO. TELP
PESERTA
1 Ny. Sri Kamdiyah Nglarangan 3/1 Kebak 0000090099641 081548761777
2 Ny. Suparmi Nglaroh Nangsri 0001176633279 085842707710
3 Ny. Puniyem Jangganan Kemiri 0001526722222 085702204177
4 Ny. Nur Chayat Sari Pringanom 0000089848102 085226471111
5 Tn. Sukiyo Kebak jets 2/9 Nangsri 0001125519658 082314256920
6 Tn. Haryono Jl. Manggis No 06 Perum palur 0001126392592 08122620527
7 Tn. Suharto Brat Macanan 0001127070325
8 Tn. Wagiyo A.N Nangsri kidul 4/1 0001263688964 085105011262
9 Tn. Sugiyem Dawung Kemiri 0001321641843
10 Tn. Bambang H Sroyo Jaten 0001322368301 085105010151
11 Ny. Suyat Gedangan 2/5 Nangsri 0001733969463 082134633630
12 Tn. Mulyadi Nglungge 5/12 Brujul 0001426886436 085726886992
13 Ny. Purwant sobayan 3/11 Brujul 0001437529792 0895350734190
14 Tn. Tri Priyono Ngemplak Suruh kalang 0001526725719 08122984005
15 Ny. Ery Suryani Gembong Malanggaten 0001529609668 082324888230
16 Tn. Sartono Gerdu 1/6 Waru 0001806212676 085250240721
17 Ny. Sunart Gerdu 1/6 Waru 0001806214781 082243938909
18 Tn. Eko Wahyu W Jengglong Waru 0001425268642 085713342903
19 Ny. Sunarsi Karang Kidul 8/2 Pulosari 0000089806061 08156569614
20 Ny. Darwini Sobayan 1/12 Brujul 0001529785157 085700582781
21 Tn. Sunarno W. S Kranggan Sari 1/2 pulosari 0001320341769 02718200854
22 Tn. Suripto Sobayan 1/12 Brujul 0001830416984 085647131792
23 Ny. Sayekt Kebak kalang 2/8 Kemiri 0001797159148 085647009342
24 Ny. Ernawat Wirorejan 2/3 Kemiri 0001526723785 081227190600
25 Tn. Ir A Eko Mulyono Jl. Ekonomi 26 Perum UNS Jat jaten 0001526722784 08122972750
26 Tn. Teguh Sularsono Kebak 3/4 Kebak 0000090060153 085642488724
27 Tn. Joko Budi R Jogopaten 3/5 Macanan 0001531818459 085100014478
28 Tn. Teguh Widodo Kramat 2/5 Kemiri 0001526691576 085728643040
29 Tn. Waimin Karangasem sroyo 0001800059207 085771116621
30 Ny. Marsiyem Sroyo 1/10 Sroyo 0001845366625 085333118222
31 Tn. Sunarso Kebak jets 2/9 Nangsri 0000089746064 085647478631
32 Tn. Tri Sanyoto Jat Kranggan Sari 1/2 pulosari 0000090800583
33 Ny. Wardini Sobayan 3/1 Brujul 0000090316607
34 Ny. Puji Rahayu sobayan 1/11 Brujul 0001902926439
35 Ny Suyatmi Kembu waru 0001525805357 085227352127
36 Tn. Ir Sartono Pawisman Gedangan 5/2 0001526723818 081391791683
37 Ny. Sutni Macanan 0001828572759 085702087504
38 Tn. Supardi Jangganankemiri 1/3 0001785100713
39 Tn. Paiman W.S Sobayan 2/11 brujul 0001297163621 082298059607
40 Tn. Giyoto Kramat 4/4 Kemiri 0001529610693 081602226961
41 Ny. Endanga Sri P Kramat 1/6 Kemiri 0002053598949 085869750000
42 Tn. Mino Sroyo 2/9 Sroyo 0001526690733 085727414847
43 Tn. Agung Supriyanto Gerdu 2/6 Waru 0001856926225 085728950649
44 Ny.Endang purwant Grompol sidodadi 0001125887411 085385110160
45 Tn.Slamet Riyadi Sumberejo Waru 0001282134159 081393845670