Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL)

LADANG TEMERLOH
34800, TRONG

KERTAS KERJA

PROGRAM ‘1 DAY 1 WORD’


2019

DISEDIAKAN OLEH:
T.MOGANAVALLI
KERTAS KERJA
PROGRAM ‘1 DAY 1 WORD’

1.0 PENDAHULUAN
Kemahiran komunikasi amat penting dalam kehidupan harian kita. Penguasaan
penggunaan bahasa dapat meningkatkan kemahiran ini. Setiap bahasa mempunyai
banyak kosa kata yang perlu dipelajari. Kemahiran ini gagal dikuasai oleh segelintir
pelajar kita kerana kurangnya khazanah kosa kata. Oleh itu, aktiviti ‘1 Day 1 Book’
merupakan satu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam
penggunaan kosa kata Bahasa Inggeris yang betul.

2.0 RASIONAL
Sekolah menjadi wahana dalam usaha memperkasa Bahasa Inggeris. Lantaran itu,
pelbagai aktiviti mampu dijalankan bagi menarik penyertaan warga sekolah khasnya
pelajar-pelajar agar lebih mahir berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris.

3.0 NAMA PROGRAM


‘1 Day 1 Word’

4.0 MATLAMAT PROGRAM


Program ‘1 Day 1 Word’ mendorong dan mempertingkatkan pengetahuan dan
kemahiran pelajar dalam penggunaan kosa kata Bahasa Inggeris yang betul.

5.0 OBJEKTIF PROGRAM


Program ini bertujuan untuk:
 Meningkatkan penguasaan kosa kata Bahasa Inggeris pelajar.
 Menjadikan salah satu medium pengajaran dan perbincangan di dalam kelas.
 Memahirkan pelajar menguasai dwibahasa.
 Meningkatkan minat pelajar terhadap penggunaan Bahasa Inggeris.

6.0 CADANGAN TARIKH PROGRAM


Mac hingga Oktober 2019

7.0 TEMPAT
Kelas Masing-masing

8.0 KUMPULAN SASARAN


Murid-murid Tahap 1 SJK (T) Ladang Temerloh

9.0 PELAKSANAAN
Program ini akan dijalankan setiap hari semasa waktu persekolahan. Murid-murid
digalakkan untuk membaca dan mengenali perkataan yang diberi (tag) sesama rakan-
rakan.
10.0 AJK PELAKSANA

Pengerusi : Pn.M.Rathai
Naib Pengerusi : En.M.Kathiresan
Setiausaha : Cik.T.Moganavalli
AJK : En.M.Elaiyaraja
Pn.V.Thilagawathi
Semua Ketua Panitia

AJK guru akan memastikan persiapan dan perjalanan program berjalan seperti yang
dirancang. Setiausaha akan membuat laporan empat bulan sekali dan disimpan dalam
fail yang disediakan.

11.0 Penutup

Semoga warga SJK(T) Ladang Temerloh dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi
semasa aktiviti ini dan dapat melahirkan murid yang berdikari di samping
memperluaskan kosa kata Bahasa Inggeris.

Disediakan Oleh, Disahkan Oleh,

…………………………………………… …………………..…………………..
(MOGANAVALLI A/P TAN KENG YU) (RATHAI A/P MARDZAM MUTHU)
Setiausaha Program Guru Besar
SJK (T) Ladang Temerloh SJK (T) Ladang Temerloh
SJKT LADANG TEMERLOH
PELAN OPERASI

Nama Program/ Projek ‘1 Day 1 Word’


Objektif  Meningkatkan penguasaan kosa kata Bahasa Inggeris
pelajar.
 Menjadikan salah satu medium pengajaran dan
perbincangan di dalam kelas.
 Memahirkan pelajar menguasai dwibahasa.
 Meningkatkan minat pelajar terhadap penggunaan Bahasa
Inggeris.
Tempoh Mac – Oktober
Kumpulan Sasaran Murid-murid SJK(T) Ladang Temerloh
Tanggungjawab Guru penyelaras dan AJK pelaksana
Proses Kerja /  Perlantikan AJK pelaksana program ‘1 Day 1 Word’
Pelaksanaan  Menyediakan kertas kerja
 AJK akan memastikan persiapan ‘1 Day 1 Word’.
 Tugas AJK ialah memastikan semua murid mengambil
bahagian dalam program ini.
 Setiausaha akan membuat laporan dan disimpan dalam
fail.

Kekangan Masa untuk membuat persembahan adalah singkat.


Pemantauan Pemantauan akan dijalankan oleh Guru Besar pada bila-bila masa
Penilaian Murid dapat meningkatkan penguasaan kosa kata Bahasa Inggeris
pelajar.
Penambahbaikan Penambahbaikan dilakukan dari masa ke semasa sepanjang
program ini dijalankan.

Anda mungkin juga menyukai