Anda di halaman 1dari 1

MINGGU

19
STRATEGI PdPc
Pembelajaran berasaskan Inkuiri
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN Pembelajaran Berasaskan Masalah
1 Minggu/ Hari / Tarikh 19/Isnin/13-5-2019 Penggunaan Teknologi √
1A/8:00am-9:00am/Pendidikan Sivik(Bahasa Amali/Hands On /ujikaji √
2 Kelas/Masa / Mata Pelajaran Bimbingan Berfokus
Melayu)
Individu/Kumpulan
1.2 Bertutur untuk menyampaikan maklumat dan
3 Standard kandungan Pembelajaran Berasaskan Projek
idea bagi pelbagai tujuan.
Perbincangan
1.2.2 Menyampaikan maklumat daripada bahan.
Lain-lain (Nyatakan)
4 Standard Pembelajaran
AKTIVITI MURID
5 Nilai Teras Kasih Sayang Perbincangan Berkumpulan
6 Tajuk Fizikal Cergas Mental Sihat Perbincangan Think Pare Share
-Menjelaskan cara menjaga kebersihan diri. Pembentangan dan Gallary walk
Susun dan kembang idea (i-THIINK)
(Pengetahuan)
X Stay, y Stray
-Berkongsi perasaan tentang penjagaan makanan
Deklamasi Sajak/Nyanyian/Lakonan √
6 Objektif Pembelajaran bagi menjaga kecergasan fizikal untuk kesihatan
Latihan Berfokus-penyelesaian
mental dan emosi.(Sosioemosi) Masalah
-Membasuh tangan dengan cara yang betul Traffic Light √
sebelum dan selepas makan.(Tindakan) Lain-lain (Nyatakan)
1. Murid menonton video mengenai kebersihan
diri. (Set induksi)(Didik hibur) PETA PEMIKIRAN (I-THINK)
2. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai Peta Bulatan
video yang telah ditayangkan.(Pengetahuan) Peta Buih
3. Murid menyanyi lagu “Bangun Pagi”. Peta Buih Berganda
(Sosioemosi) Peta Pokok
4. Murid menyebut aktiviti dan melakukan Peta Dakap
8 Aktiviti PdP
pergerakan kreatif berdasarkan lirik lagu yang Peta Alir √
mereka nyanyi. (Sosioemosi) Peta Pelbagai Alir
5. Murid ditayangkan dengan peta alir mengenai Peta Titi
cara-cara membasuh tangan dengan betul.
(Tindakan) KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
6. Murid melakonkan semula cara-cara membasuh Mengaplikasi √
tangan dengan turutan yang betul.(Tindakan) Menganalisis
9 Pengisian Kurikulum Menilai
Mencipta √
10 Ilmu Nilai Kasih Sayang
Catatan KBAT
11 EMK/KB/ BCB TMK/ Menjana idea/ Verbal-linguistik
Gambar
Video
Sumber Pendidikan (BBM/ Lirik Lagu GERAK KERJA SUSULAN MURID
12
ABM / BBB) Peta Alir Pemulihan √
Sabun tangan Pengukuhan
Sumber Bahan/rujukan Pengayaan
Latih Tubi
Murid dapat membasuh tangan dengan cara yang
13 Pentaksiran
betul.
PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
14 Kehadiran Latihan Bertulis
Lisan √
Kuiz
Pembentangan
Lain-lain(Nyatakan)

15 Refleksi TAHAP PENGUASAAN MURID


BAND 1 / TAHAP 1
BAND 2 / TAHAP 2
BAND 3 / TAHAP 3
BAND 4 / TAHAP 4
BAND 5 / TAHAP 5
BAND 6 / TAHAP 6