Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Pendidikan Sivik (Bahasa Melayu)


Kelas Tahun 4
Masa / Hari / Tarikh 7.30 - 8.30 pagi / Ahad / 14 Mei 2019
1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang
Standard Pembelajaran
sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat
yang gramatis secara bertatasusila.

Nilai Teras Kegembiraan


Tajuk Semangat Patriotik
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
1. Memberi contoh cara menyemarakkan semangat patriotik.
(pengetahuan)
2. Menunjukkan semangat cinta akan negara.
Objektif Pembelajaran
(sosio emosi)
3. Berdiri tegak ketika lagu Negaraku dan lagu negeri.
(tindakan)

1. Murid ditayangkan video tentang semangat patriotik .dan bersoal jawab


tentang cara menyemarakkan semangat patriotik dalam konteks diri
dan negara. (didik hibur) (Pengetahuan)

2. Secara berpasangan,bersoal jawab tentang cara menyemarakkan


semangat patriotik dalam konteks diri dan negara.
(PAK 21). (Pengetahuan)

3. Murid sumbang saran berdasarkan gambar tentang cara menunjukkan


semangat cintakan negara.
Aktiviti
Gunakan kaedah “Round Table”. (Sosio emosi)

4. Murid menonton video lagu Negaraku dan lagu Bangsa Johor supaya
murid dapat mengetahui . (Didik hibur)

5. Murid menyanyikan lagu Negaraku dan Lagu Negeri Johor sambil berdiri
tegak. (Tindakan)

6. Murid membuat rumusan tentang isi pelajaran.( tindakan )

Nilai : Kegembiraan
Ilmu : TMK
Pengisian Kurikulum
KP : Kontekstual, verbal linguistik , Audio lingual

Murid dapat menyenaraikan cara menyemarakkan semangat patriotik.


Murid dapat menyanyi lagu kebangsaan dan Lagu Negeri Johor dengan tertib
Penilaian / Pentaksiran
serta bertatasusila.

Impak /
Refleksi
Contoh Peta Bulatan