Anda di halaman 1dari 2

RUMAH SAKIT ISLAM

“NASHRUL UMMAH” LAMONGAN JATIM


Jl. Merpati 62 Telp.(0322)321522, 321427, 323440 Fax.(0322) 321427 Sidokumpul Lamongan 62213

KEPUTUSAN DIREKTUR RSI “NASHRUL UMMAH” LAMONGAN


Nomor : 1820/ SK/ DIR/ VI/2015

tentang

PERALIHAN TUGAS ROTASI KARYAWAN TENAGA KEPERAWATAN


Direktur RSI “NASHRUL UMMAH” Lamongan

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pendayagunaan aset tenaga kerja dan kelancaran tugas
operasional Bidang Keperawatan terutama di Unit Kerja Instalasi Gawat
Darurat, dipandang perlu untuk mengadakan suatu peralihan rotasi
karyawan.
b. bahwa berkaitan dengan pelaksanaan peralihan rotasi tersebut huruf (a) di
atas, perlu diatur di dalam suatu keputusan direktur.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Nomor : 1720/KPTS/RSINU/I/2015 Perihal Peraturan


Kekaryawanan RSI Nashrul Ummah Lamongan Tahun 2015 Bab XI Pasal 32 Ayat
(3) Tentang Rotasi atau Mutasi Tugas Karyawan.

Memperhatikan : Memo Intern Kepala Bidang Keperawatan nomor : 016/MI-PRWT/RSINU/I/2015


tertanggal 05 Juni 2015 perihal Pergantian Karu RIU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengalihkan tugas Sdr. Sukirno, Amd.Kep dari tempat kedudukan yang lama
sebagai Perawat IGD di unit kerja IGD ke tempat kedudukan yang baru di
IRNA Umum sebagai Kepala Ruangan IRNA Umum.

Kedua : Ia dalam melaksanakan tugas di tempat yang baru bertanggung jawab


langsung kepada Kabid. Keperawatan sebagai atasannya.

Ketiga : Pengangkatan selanjutnya sebagai Kepala Ruangan IRNA Umum akan


ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri dan menjadi bagian tidak
terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Keempat : Ketetapan penugasan di tempat kedudukan yang baru tersebut penetapan


pertama akan ditentukan kemudian oleh Kepala Bidang Keperawatan.

Kelima : Pengalihan tugas untuk yang tersebut penetapan pertama tidak merubah
status golongan/ruang gaji dan kenaikan berkala yang telah ada sebelumnya.

Keenam : Membatalkan semua penetapan yang bertentangan dengan surat keputusan


ini.

Hal. 1
RUMAH SAKIT ISLAM
“NASHRUL UMMAH” LAMONGAN JATIM
Jl. Merpati 62 Telp.(0322)321522, 321427, 323440 Fax.(0322) 321427 Sidokumpul Lamongan 62213

Ketujuh : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Juli 2015 dengan ketentuan akan
diadakan pembetulan seperlunya bilamana dikemudian hari terdapat
kesalahan.

Ditetapkan di : LAMONGAN
Pada tanggal : 08 Juni 2015
Direktur RSI “Nashrul Ummah”

Dr.H. Muwardi Romli, Sp.B.,M.Kes


NIK. 120001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :


1. Kabag. Kesekretariatan
2. Kabid. Keperawatan
3. Arsip,-

Hal. 2