Anda di halaman 1dari 3

Munkapéldány 1

Az Országgyűlés második nyári rendkívüli ülésének


1. ülésnapja
2019. június 24-én, hétfőn

ELNÖK: Köszönöm. Matolcsy elnök úrnak a soron következő azonnali kérdések


órájában kell válaszolnia.
Tisztelt Országgyűlés! Keresztes László Lóránt, az LMP képviselője, azonnali
kérdést kíván feltenni a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és
üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter úrnak: „Mire alapozzák, hogy az
atomenergia biztonságos?” címmel. A miniszter úr halaszthatatlan közfeladat ellátása
miatt válaszadásra Kovács Pál államtitkár urat jelölte ki. Kérdezem képviselő urat,
hogy elfogadja-e a válaszadó személyét, vagy személyesen miniszter úrtól kéri a választ.

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Elfogadom, elnök úr.

ELNÖK: Öné a szó, Keresztes László Lóránt.

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm. Tisztelt Elnök Úr!


Tisztelt Országgyűlés! Már nagyon sokszor elmondtuk itt a magyar Országgyűlésben,
hogy a megítélésünk szerint minden érv megdőlt, amit a magyar kormány a paksi
bővítés mellett sorakoztatott fel.
Itt konkrétan egy kérdésre vagy egy érvre szeretnék utalni, hogy azt mondja a
kormány, hogy az atomenergia kifejezetten biztonságos és kiszámítható. A mi
megítélésünk szerint ugyanakkor az atomenergia használata súlyos kockázatokat rejt
magában, és mi úgy gondoljuk, hogy a mi állításunkat, álláspontunkat támasztja alá az
a rengeteg üzemzavar, probléma és meghibásodás, amit az elmúlt évtizedekben láttunk
és látunk manapság is. A 2013. április 11-én történt esemény volt a legsúlyosabb ilyen
üzemzavar - ezt a csernobili katasztrófa után a legsúlyosabb atomerőművi esetként
tartották nyilván -, a Paksi Atomerőműben ekkor egy nemzetközi besorolás szerinti
súlyos üzemzavarra került sor, amelynek során 30 fűtőelem-kazetta sérült meg.
Szerencsére ilyen súlyos üzemzavarra azóta nem került sor, de sajnos még az üzemidő-
hosszabbítás után is rendszeresek a meghibásodások és az előre nem látható
események.
Néhányat említsünk meg! Néhány nappal ezelőtt, június 15-én történt, hogy a
Paksi Atomerőmű második blokkjában egy előre nem látható jelentős
teljesítménycsökkenés volt megfigyelhető. Ezt olvashattuk a sajtóban. Majd azt
megelőzően néhány nappal egy úgynevezett üzemi eseményre került sor, melynek
során egy olyan karbantartást kellett a harmadik blokkon végrehajtani, melynek során
le kellett állítani ezt a teljes blokkot, és ezt követően az atomerőmű már csak 50
százalékos teljesítménnyel tudott működni. Aktualitást ad a kérdésemnek egy múlt
pénteki megdöbbentő eset, amikor én ezeket a példákat soroltam, és Kósa Lajos
képviselő úr azt találta mondani szó szerint, hogy: annyit bátorkodok mondani, hogy a
Paks II. megépítésére többek között azért van szükség, mert a Paksi Atomerőmű már
régen az eredetileg tervezett életkora fölött működik. Ezt mondta egy kormánypárti
képviselő.
Ebből a válaszból az olvasható ki, hogy itt valamiféle összefüggést hoz a
képviselő úr a meghibásodás és az üzemidő-hosszabbítás között, mintha nem lenne
egyenértékű a jelenlegi helyzet, és a probléma az, hogy ezeknek a megnövelt üzemidejű
blokkoknak 2032-36-os időszakig működniük kell.
A kérdésem, hogy hány ilyen üzemi esemény, meghibásodás történt 2013 óta,
ezek mennyire voltak súlyosak. Ezek alapján mire alapozza a kormány, hogy az
Munkapéldány 2

atomenergia használata kiszámítható és biztonságos? (Az elnök a csengő


megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) Egyetért-e miniszter úr, illetve
államtitkár úr Kósa képviselő úr megnyilvánulásával, miszerint elfogadható érv, hogy
lejárt az eredetileg tervezett üzemidő? (Az elnök ismét csenget.)

(16.00)

És valóban, van-e bármiféle - bocsánat, még az utolsó kérdést gyorsan


föltenném - érdemi különbség a biztonsági elvárások és a kiszámítható működés
tekintetében, a megfogalmazott eljárás tekintetében…

ELNÖK: Képviselő úr!

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): …a meghosszabbított üzemidejű


blokkok és az eredeti állapot között. Köszönöm a türelmét, elnök úr. Köszönöm szépen.
(Taps az ellenzéki pártok padsoraiban.)

ELNÖK: A meghosszabbított kérdésre válaszadásra fölkérem Kovács Pál


államtitkár urat.

KOVÁCS PÁL, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt


Ház! Tisztelt Elnök Úr! A képviselő úr kérdésére rövid választ tudok mondani: azt, hogy
az atomerőmű, az atomenergia igenis biztonságos.

(A jegyzői székben dr. Szűcs Lajost Móring József Attila váltja fel.)

Ennek a nyilvánvaló bizonyítéka az elmúlt 37 éves biztonságos üzemeltetés,


amikor a Paksi Atomerőműben éjt nappallá téve, hétvégén, hétközben, ünnepnapokon
és bármikor a kollégáim, volt kollégáim mindent elkövettek annak érdekében, hogy a
hazai energiaellátást, áramellátást biztosítsák. Mindezt tették úgy, hogy ez a hazai
áramellátásban, villamosenergia-ellátásban több mint 50 százalékot képvisel.
Higgyék el a szakembereknek, hogy Európa akkor lesz zöld és akkor válhat
zölddé, ha atomerőművek működnek, tehát a meglévő atomerőművek élettartamát
meghosszabbítják, illetve ha további új atomerőművi kapacitások épülnek. Hiszen az
évszázad végéig nem várható semmiféle olyan új megoldás - bízzunk a fúzió 2050-re
történő megérkezésében, de nem várható olyan masszív megoldás -, ami az
energiaellátást biztonságosan és az ellátásbiztonságot garantálva lesz képes biztosítani.
A Nemzetközi Energia Ügynökség - májusban történt - itteni publikációban,
szakmai publikációjában is felhívta a figyelmet, hogy ha nem épülnek új atomerőművek
vagy nem történik meg az üzemidő-hosszabbításuk, akkor veszélybe kerülhet a globális
ellátásbiztonság és a klímavédelmi célok érvényesülése.
Ha pedig a biztonság kérdését hozta szóba, akkor szeretném tájékoztatni, hogy
az új paksi blokkok, amelyek (Az elnök a csengő megkocogtatásával jelzi az időkeret
leteltét.) majd a meglévő blokkokat helyettesítik, a legbiztonságosabb harmadik, a
„három plusz” generációs technológiát képviselik, és így a projekt a legszigorúbb
nemzetközi követelményeknek is megfelel.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

KOVÁCS PÁL, a Miniszterelnökség államtitkára: Több mint négyszeres


redundanciával fog rendelkezni, és ezt az (Az elnök csenget.) Európában működő 183
darab reaktor és a Pakson működő 4 darab reaktor működése is megerősíti.
Munkapéldány 3

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr.

KOVÁCS PÁL, a Miniszterelnökség államtitkára: Atomenergia nélkül nem fog


menni. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Kéretik betartani a házszabályban megjelölt


időt. Keresztes frakcióvezető úrnak is egyperces viszonválasz.

DR. KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT (LMP): Köszönöm szépen elnök úr, a


rugalmasságát, hogy e fontos kérdésben kölcsönösen egy kicsit túlléphettük a
felszólalási időt. Gyorsan is beszéltem, igyekeztem nagyon sok fontos kérdést
beleszuszakolni ebbe a két percbe. Sajnos, egyetlenegy kérdésre sem kaptam választ
államtitkár úrtól, cserébe fölteszek még egy bónuszkérdést.
Az atomenergia-használat kiszámíthatósága kapcsán szeretnék egy kérdést
föltenni: hogy látja, államtitkár úr, hogyan vállalhatta a kormány felelősen a paksi
bővítés melletti döntést, amikor a nukleáris hulladékok, a nagy aktivitású nukleáris
hulladékok elhelyezése sehol a világon nem megoldott? Konkrétan sem a technológia
nem létezik erre, sem a finanszírozás nem megoldott Magyarországon, sem a helyszín
kérdése nem megoldott.
Ismétlem, hogy figyelembe véve azt, hogy előbb-utóbb le kell szerelni ezeket az
erőműveket, és előbb-utóbb véglegesen el kell helyezni a nagy aktivitású atomszemetet,
és erre sehol a világon nincs megoldás, így Magyarországon sincs, hogyan vállalhatta a
kormány ilyen módon azt, hogy a paksi kapacitásbővítés mellett dönt? Köszönöm.
(Taps az LMP padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Viszonválasz illeti meg egy percben az


államtitkár urat is.

KOVÁCS PÁL, a Miniszterelnökség államtitkára: Köszönöm szépen. Tisztelt


Frakcióvezető Úr! Tisztelt Ház! Mielőtt a Paksi Atomerőművel Magyarország az
Európai Unióba lépett, az előtt nagyon komoly felülvizsgálatnak volt kitéve. Ilyen
vizsgálatokat mind a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, mint az atomerőmű-
üzemeltetők nemzetközi szervezete, szövetsége is végez a Paksi Atomerőműben. Ezen
vizsgálatoknak - szinte már húsz darab ilyen vizsgálat történt - a Paksi Atomerőmű
minden szempontból megfelel.
Példaértékű az, hogy a WANO az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetségének
és a NAÜ úgynevezett peer-review-in ezeket az üzemeltetési és karbantartási
tapasztalatokat, illetve a hatósági gyakorlatot megosztjuk egymással, az esetleges
hibákat feltárják, és a jó gyakorlatokat megosztjuk egymással. A Paksi Atomerőmű már
2004-ben megfelelt azoknak a feltételeknek, amiket az Európai Unió az úgynevezett
stresszteszt kapcsán Magyarország részére és minden blokk részére előírt.
Csak ezt tudom önnek válaszolni, hogy a Paksi Atomerőmű és az atomenergetika
biztonságos, és hosszú távon az egyetlen záloga annak (Az elnök a csengő
megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.), hogy az ellátásbiztonság és az olcsó áram
rendelkezésre álljon a magyar családok és a fogyasztók részére. Köszönöm szépen.
(Taps a kormánypárti padsorokban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr.