Anda di halaman 1dari 2

Do You Want To Be a Great Lover in Filipino?

› CLICK HERE

Romance & LOVe


Learn Filipino Conversation Cheat Sheet
Create Your
FREE Account
CLICK

BASIC ROMANCE WORDS

Nice to meet you.


Masaya akong makilala
ka.
Hello.
Kumusta. Hi. Can I sit here? I’m (name).
Hi. Pwede ba akong umupo rito? Ako si (name).

May I ask your Don't I know you from What are you doing here? I would like to
name? somewhere? Anong ginagawa mo rito? meet you again.
Pwede bang malaman Hindi kaya't nagkita na tayo Gusto kong makita
ang pangalan mo? dati? kang muli.

Check What Adjectives Describes Your Lover Best ››› CLICK

You are so ~
Ikaw ay sobrang ~

Thanks.
Salamat. handsome beautiful kind
gwapo maganda mabuti

cool lovely funny interesting


presko kaibig-ibig nakakatawa kawili-wili

BASIC ROMANCE WORDS

girlfriend boyfriend heart kiss date hug love


nobya nobyo puso halik date yakap pag-ibig
Discover More Compliments You Always Want to Hear ››› CLICK

Your smile is beautiful. You're smart! I like your hairstyle.


Maganda ang iyong ngiti. Ang galing mo! Gusto ko ang iyong hairstyle.

You look gorgeous. You have beautiful eyes. You are very stylish.
Ang ganda mo. Maganda ang iyong mga mata. Napaka ganda mong pumorma.

You have good taste. You're handsome. You are amazing.


Maganda ang taste mo. Ang gwapo mo. Ang galing mo.

You have a way with words. That jacket looks nice on you. You are very funny.
Magaling kang magsalita. Bagay sa'yo ang jacket na yan. Nakakatawa ka.

Check the Full List and Be a better Lover than Don Juan himself! ››› CLICK

Pick-up lines.
pick-up lines
CAUTION!
Please use the pick-up lines below only at your own risk.

This time next year, let’s be laughing together. Do you have time next Saturday?
Sa oras na ito sa susunod na taon, magsitawanan Meron ka bang oras sa susunod na
tayong magkasama. Sabado?

Will you go out with me? I have extra ticket


Gusto ko sanang lumabas kasama for this movie...
ka, ok lang ba? Meron akong extrang ticket
para sa pelikulang ito...
Will you be my Filipino teacher?
Pwede ka bang maging Filipino teacher ko?

Would you like to


When do you want to get married? have dinner with me?
Kailan mong gustong magpakasal? Gusto ko sanang mag dinner
kasama ka, ok lang ba?

Top 15 Questions You Should Know for Conversations ››› CLICK

What is your favorite ~ ? color movie song number


Ano ang paborito mong ~? kulay sine awit numero

It’s~ actor singer book food


Ito ay ~. aktor singer aklat pagkain