Anda di halaman 1dari 3

JADUAL KEMUNGKINAN KONSEP/ KATEGORI/ TEMA/ USULAN (BORANG FORMAT A)

KATEGORI/ SOALAN TEMUBUAL


BIL OBJEKTIF KAJIAN KONSEP KONSTRUK TEMA RUJUKAN
SUB KATEGORI DAN PROBING
1 Meneroka (Bina) (Bina) 2. Keberkesanan Buku (Bina)
keberkesanan model Model Pemikiran I- Jurnal
I-Ithink terhadap Think Lain-lain
pelajar bagi mata
pelajaran sains
tingkatan 2, topik - pemikiran kritikal
Nutrisi. pelajar
- Inovasi
-Merancang diet
seimbang
TEMA:
-
1. Keberkesanan
Model Pemikiran I-
Think
a- Pemikiran
Kritikal Pelajar
b- Inovasi

1.
Nota: Kategori boleh terhasil dari beberapa konsep. Kategori boleh dipecahkan menjadi beberapa sub-kategori. Pastikan ada rujukan. Tema
sudah tersedia dari objektif kajian. Usulan boleh dibina jika ada hubungan antara dua tema berdasarkan rujukan.
KATEGORI/
SOALAN TEMUBUAL DAN
BIL OBJEKTIF KAJIAN KONSEP SUB KONSTRUK TEMA RUJUKAN
PROBING
KATEGORI
a. Meneroka keberkesanan Pemikiran Kendiri Corak pemikiran Buku, i. Apakah pandangan awak
keberkesanan model I-Ithink Positif pelajar terhadap sains Jurnal dll tentang pengajaran topik
model I-Ithink terhadap topik nutrisi nutrisi menggunakan model
terhadap pelajar pelajar I-Think?
bagi mata pelajaran - bagaimana reaksi rakan-
sains tingkatan 2, rakan
topik Nutrisi. - apakah pertimbangan-
pertimbangan yang telah kamu
buat?
- adakah kamu membuat
kajian tentang topik ini
terlebih dahulu
Emosi ii. Apakah perasaan kamu
setelah mempelajari topik
nutrisi ini menggunakan
kaedah model I-Think
- bagaimana keadaan emosi
kamu pada masa itu?

Inovasi iii. Bagaimana kamu


berinteraksi dalam kelas
bersama rakan-rakan ketika
pengajaran menggunakan
model I-Think
- apa respon mereka dengan
tindakan kamu itu?
Kerjaya Sains iv. Apakah potensi kerjaya
yang diperolehi dalam kerjaya
STEM?
- apa yang kamu rasa kerjaya
yang kamu boleh dapat dalam
bidang STEM?
- adakah kerjaya berkenaan
bersesuain dengan bidang
STEM
- sejauh mana kepuasan diri
yang dapat kamu menceburi
bidang berkenaan?