Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani


Kelas : Tahun 3 Samanthi
Bilangan Murid : 29 orang
Tarikh : 10 Oktober 2018 (Rabu)
Masa : 7.45-8.45 Pagi
Tema/ Tajuk : Menangkap bola
Kemahiran/ Fokus : Berkebolehan menangkap bola pada pelbagai aras dengan lakuan yang betul.
Standard Kandungan : 1.8 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori memadang dengan lakuan yang betul.
Standard Pembelajaran : 1.8.3 Menangkap bola pada pelbagai aras.
2.8.3 Mengenal pasti kedudukan tangan semasa menangkap bola pada pelbagai aras.
5.4.2 Membentuk kumpulan kecil bagi melakukan aktiviti.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid kerap menggunakan kemahiran menangkap bola dengan betul semasa bergerak dan bermain.
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:
Psikomotor- menangkap bola empat daripada lima percubaan dengan perlakuan yang betul dalam jarak 2m.
Kognitif - mengenalpasti kedudukan kaki, tangan dan badan yang sesuai semasa melakukan kemahiran
menangkap bola.
Afektif - bekerjasama membantu rakan sepanjang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
EMK : Kreativiti – elemen persekitaran- menggalakkan idea kreatif dan inovatif
Sumber/ BBM : Wisel (1), bola (6), skital (20), gelung (10)
Penilaian PdP : Perbincangan refleksi
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan

1. Memanaskan Badan: 1. Guru mengambil kehadiran dan Fasa Permulaan


1. Permulaan
bertanya kesihatan murid.
“Senam Robik”
(7 hingga 9 minit) 2. Murid berdiri dalam keadaan berselerak. -skital, wisel, pom-pom
1. Meningkatkan suhu badan untuk
3. Guru menerangkan “Senam Robik”.
aktiviti regangan.
4. Murid akan menari mengikut muzik yang - Kawasan permainan
2. Meningkatkan kadar degupan 20mx20m
dimainkan dengan menggunakan pom-
jantung.
pom.
3. Mewujudkan keseronokan. - Kaedah kinestatik,
interpersonal

2. Regangan Otot:
Petunjuk:
 Kepala
 Tangan -Kawasan
 Kaki permainan

- Regangan otot di bahagian -Guru


kepala, tangan dan kaki untuk
elak daripada kecederaan. -Murid

2. Perkembangan Aktiviti 1 – Tangkap Bola Rendah 1. Murid-murid akan berada dalam bentuk Fasa Imaginasi-
“U” dan mendengar penerangan yang cetusan idea
(25 hingga 27 minit)
diberikan oleh guru. berdasarkan
2. Guru akan menunjukkan demonstrasi pengalaman
menangkap bola rendah dengan teknik kontekstual
yang betul.
3. Murid dalam kumpulan kecil membentuk Fasa Perkembangan
bulatan.
4. Dua orang murid di tengah bulatan -Kaedah kinestatik,
mengawal skital. interpersonal
5. Murid di luar bulatan menggolekkan
bola ke arah skital. -kontekstual, ruang
6. Murid dalam bulatan menangkap bola
dengan kedua-dua belah tangan bagi
melindungi skital.
Petunjuk:
7. Tukar peranan murid berada di dalam
bulatan apabila bola dapat ditangkap. -Kawasan
permainan

-Guru

-Murid

-Skital

Aktiviti 2 –Tangkap Bola Aras 1. Murid-murid akan berada dalam bentuk


Sederhana dan Tinggi
“U” dan mendengar penerangan yang
diberikan oleh guru.
2. Guru akan menunjukkan demonstrasi
menangkap bola aras sederhana dan
tinggi dengan teknik yang betul.
3. Murid dibahagikan kepada lima
kumpulan kecil seramai enam orang
dalam satu kumpulan.
4. Murid akan menghadap satu sama lain.
5. Murid A akan membaling bola manakala
murid B akan menangkap bola pada
aras sederhana dan tinggi.
6. Tukar peranan dan ulang aktiviti
beberapa kali.

3. Kemuncak Permainan Kecil – Bola Panas 1. Murid dalam kumpulan kecil dan berada Fasa Tindakan-
dalam kawasan masing-masing.
(20 hingga 24 minit) mengaplikasikan
2. Setiap kumpulan mempunyai 10 biji
kemahiran menangkap
bola. bola pada pelbagai
3. Murid bersedia di di belakang garisan. aras dengan betul
dalam permainan kecil.
4. Apabila wisel dibunyikan, murid berlari
mengutip bola dan seterusnya
membaling bola ke arah kawasan lawan
pada ruang yang kosong.
5. Murid menangkap bola dari pelbagai
aras iaitu leret, aras bahu dan bola
tinggi.
6. Bola yang telah ditangkap perlu dibaling
semula seberapa segera ke kawasan
lawan.
7. Aktiviti dilakukan secara berterusan
sehingga wisel dibunyikan.
8. Pemenang ditentukan dengan jumlah
bilangan bola yang berada dalam
kawasan masing-masing semasa wisel
dibunyikan. Jumlah yang paling sedikit
adalah pemenangnya.

1. Menyejukkan Badan - Untuk mengembalikan nadi kepada nadi Fasa Penutup


4. Penutup
normal dan meregangkan otot-otot yang
- Gerakkan badan ke kiri dan ke - Kad soalan
(8 hingga 10 minit) tegang semasa aktiviti dijalankan.
kanan berulang kali.
- Berpasangan, tepuk otot-otot - Mengembalikan sistem fisiologi secara
rakan perlahan-lahan. beransur–ansur selepas digunakan
Penilaian objektif
- Tarik nafas tiga kali perlahan dan secara aktif. kognitif
hembus panjang yang terakhir.

2. Rumusan Pelajaran 1. Apakah otot-otot yang terlibat semasa


menjalankan aktiviti ini?
- Rumusan kognitif dan psikomotor
2. Apakah aktiviti-aktiviti yang lain boleh
- Rumusan afektif
dilakukan untuk membina kemahiran
menangkap bola?
3. Kerja Susulan
- Guru bersoal jawab mengenai
aktiviti yang dilakukan pada hari
tersebut.
- Guru memberi pujian kepada
semua murid yang melakukan
aktiviti.
- Tepuk tangan beramai-ramai.
- Guru memberi kad soalan
kepada murid.