Anda di halaman 1dari 3

PELAJAR TELADAN I PELAJAR TELADAN I

KELAS 1 KELAS 2a

MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB

TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO

TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN II PELAJAR TELADAN II


KELAS 1 KELAS 2a
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN III PELAJAR TELADAN III


KELAS 1 KELAS 2a
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN I PELAJAR TELADAN II


KELAS 2b KELAS 2b
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN III


KELAS 2b
MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019
PELAJAR TELADAN I PELAJAR TELADAN I
KELAS 5 KELAS 6
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN II PELAJAR TELADAN II


KELAS 5 KELAS 6
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PERINGKAT III PERINGKAT III


KELAS 5 KELAS 6
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019
PELAJAR TELADAN I PELAJAR TELADAN I
KELAS 3a KELAS 3b
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN II PELAJAR TELADAN II


KELAS 3a KELAS 3b
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN III PELAJAR TELADAN III


KELAS 3a KELAS 3b
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN I PELAJAR TELADAN II


KELAS 4 KELAS 4
MI MIFTAHUL QULUB MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019 TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019

PELAJAR TELADAN III


KELAS 4
MI MIFTAHUL QULUB
TAWAR GONDANG MOJOKERTO
TAHUN PELAJARAN 2018 - 2019