Anda di halaman 1dari 10

Nama: Audrey Darshini

Tingkatan: 1B

Guru Penasihat: Siti Aisah Azmi

Tarikh: 21 Ogos 2010


Pengenalan

Saya, Audrey Darshini telah


dmaklumkan oleh Cikgu Aisah Azmi
,bahawa kerja kursus ini adalah wajib
dilaksanakan oleh murid Tingkatan
Satu, kelas B. Pada tahun ini, saya
perlu mencari cerita rakyat dan
nyatakan pengajaran yang terdapat
dalam cerita rakyat yang telah dipilih.
Saya hendaklah memilih empat Cerita
Rakyat daripada pelbagai kaum yang
terdapat di Malaysia.

1
Objektif

Pada akhir aktiviti ini murid dapat:

i. mengenal pasti pelbagai jenis cerita rakyat.

ii. menghasilkan himpunan cerita rakyat secara


kreatif.

iii. menunjukkan perasaan bangga dengan cerita


rakyat.

2
Pengajaran

18
i) Sang Kancil dan Buaya

Terdapat beberapa pengajaran yang


terdapat dalam cerita ini. Antaranya kita
haruslah berfikiran bijak.Contoh peristiwa, Sang
Kancil berfikiran bijak dalam mencari rancangan
untuk menyeberangi sungai. Selain itu, kita
hendaklah mengamalkan sikap tolong- menolong.
Contoh peristiwa, binatang- binatang di hutan
itu saling tolong-menolong antara satu sama lain.
Justeru itu,kita sepatutnya tidak berputus
asa.Contoh peristiwa, Sang Kancil tidak berputus
asa walaupun dia berasa sangat letih . Selain
daripada itu , kita haruslah berusaha
bersungguh –sungguh. Contoh peristiwa, Sang
kancil berusaha bersungguh-sungguh untuk
mencari makanan.
19
ii) Nunuk Ragang

Terdapat beberapa pengajaran yang


terdapat dalam cerita ini. Kita haruslah
berterima kasih kerana kita mempunyai orang
yang disayangi. Contoh peristiwa, perempuan itu
menghargai lelaki itu kerana lelaki tersebut
menyayangi perempuan itu. Selain itu, kita
haruslah menghargai jasa orang yang telah
menolong kita. Contoh peristiwa, masyarakat
Nunuk Ragang menghargai jasa Raja mereka.
Justeru itu, kita hendaklah bekerjasama antara
satu sama lain. Contoh peristiwa, masyarakat
Nunuk Ragang bekerjasama antara satu sama
lain. Selain daripada itu, kita haruslah
menggunakan kuasa yang dberi dengan baik.
Contoh peristiwa, Ayam yang berkuasa sakti
tersebut menggunakan kuasanya untuk perkara
yang baik.

20
iii) Pena Ajaib

Terdapat beberapa pengajaran dalam cerita


ini. Antaranya,kita haruslah tabah. Contoh
peristiwa, walaupun budak itu hidup dalam
kemiskinan tetapi dia tetap tabah. Selain itu,
kita hendaklah membantu ibu dan bapa kita.
Contoh peristiwa, budak itu menolong ibu dan
bapanya dengan mencari padi yang boleh
dimakan. Justeru itu, kita haruslah memberi
makanan kepada orang yang memerlukannya.
Contoh peristiwa, budak itu memberikan padi
yang dia ada kepada orang tua itu. Selain
daripada itu, kita haruslah membalas jasa orang
yang telah menolong kita. Contoh peristiwa,
orang tua itu memberi pena ajaib kepada budak
itu untuk membalas jasa budak itu.

21
iv) Seribu Satu Malam

Terdapat beberapa pengajaran dalam cerita


ini. Antaranya, kita haruslah menjalinkan
hubungan yang baik antara adik dan abang kita.
Contoh peristiwa, Raja Shahriar dan Raja Shah
Zaman adalah adik-beradik dan hunbungan
mereka adalah baik. Selain itu, kita haruslah
memberikan nasihat kepada abang kita yang
menghadapi kesusahan. Contoh peristiwa, Raja
Shah Zaman menasihati abangnya yang
menghadapi masalah. Justeru itu, kita hendaklah
mengetahui kelakuan isteri. Contoh perisstiwa,
Raja Shahriar sanggup mengekori isterinya
untuk mengetahui kelakuan isterinya. Selain
daripada itu, kita haruslah membuat keputusan
yang baik. Contoh peristiwa, Raja Shariar
membuat keputusan yang baik untuk pergi
menggembara.

22
Penghargaan

aya ingin mengucapkan ribuan


terima kasih kepada Cikgu Siti Aisah Azmi
kerana telah memberi saya kerja kursus yang
berfaedah ini.Dengan melaksanakan kerja kursus
ini, saya telah mengetahui banyak perkara.Saya
juga menghargai tunjuk ajar cikgu dalam
menyiapkan folio ini. Selain itu, saya juga
menghargai ibu dan bapa saya dalam menolong
saya untuk menyiapkan kerja kursus ini.

23