Anda di halaman 1dari 2

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2/2016

1.Huraikan empat ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai ketua negara di Madinah.
2.Jelaskan sistem politik dan pentadbiran Akhbar dalam mengukuhkan pemerintahan kerajaan
Moghul di India.
3.Terangkan sumbangan Imam al-Ghazali dalam bidang falsafah.
4.Huraikan lima ciri seni bina Islam kerajaan Moghul di India pada abad ke-17 Masihi.
5.Jelaskan reaksi masyarakat tempatan terhadap penjajahan Perancis di Algeria pada abad ke-
19 Masihi.
6.Syeikh Muhammad Abduh ialah seorang tokoh intelektual Mesir. Terangkan peranan beliau
dalam gerakan nasionalisme di Mesir.
SOALAN SEJARAH U2 / 2016
1. Jelaskan prinsip-prinsip daripada Piagam Madinah yang menjadi dasar pemerintahan Nabi
Muhammad SAW di Madinah.
2. Huraikan ciri kepemimpinan Salehuddin al-Ayyubi sebagai seorang pemimpin tentera yang
cemerlang.
3. Jelaskan pelaksanaan zakat pada zaman pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin.
4. Huraikan faktor-faktor yang menjadikan Andalusia sebagai pusat perkembangan ilmu naqli
dan aqli, iaitu pada zaman Khalifah Umayyah dari abad ke-11 Masihi hingga abad ke-13 Masihi.
5. Peluasan kuasa Barat pada zaman Khalifah Uthmaniyah berlaku kerana faktor agama, politik,
dan ekonomi. Huraikan.
6. Terangkan tiga peranan bidang kewartawanan dan media akhbar dalam gerakan
nasionalisme di Mesir pada akhir abad ke-19 Masihi hingga awal abad ke-20 masihi.
SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2 2017
1.Jelaskan struktur masyarakat Arab pada zaman jahilliah . ( 20 )
2.Huraikan factor politik, ekonomi dan social yang mempengaruhi zaman keemasan Islam
semasa pemerintahan Khalifah Harun Al Rasyid. ( 20 )
3.Huraikan perkembangan ilmu nakli pada zaman Khalifah Abbasiyah dari abad ke 11 Masihi
hingga abad ke 13 Masihi . ( 20 )
4.Bincangkan tiga pemikiran Ibnu Khaldun dalam ketamadunan. ( 20 )
5.Perihalkana peranan Abdul Qadir Al Jazairi sebagai pelopor kepada gerakan penentangan
rakyat terhadap penjajahan Perancis di Algeria pada abad ke 19 Masihi. ( 20 )
6.Penglibatan Khalifah Uthmaniyah dalam Peranng Duia Pertama memberikan kesan politik,
ekonomi dan social kepada kerajaan Turki Uthmaniyah. Bincangkan. ( 20 )

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2 (ULANGAN)2017


1.Huraikan kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khulafa ar-Rasyidin.
2.Jelaskan struktur pemerintahan zaman Khalifah Uthmaniyah pada abad ke-16 dan abad ke-17
Masihi.
3.Huraikan perkembangan institusi pendidikan di Mesir pada abad ke-8 Masihi.
4.Nilaikan sumbangan intelektual al-Khwarizmi dalam bidang matematik dan astronomi.
5.Bincangkan peranan golongan intelektual dan sasterawan dalam gerakan nasionalisme di
Syria.
6.Bincangkan dasar British terhadap penglibatan kerajaan Uthmaniyah dalam Perang Dunia
Pertama