Anda di halaman 1dari 23

E – PERSEDIAAN MENGAJAR

SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

MINGGU : 19 HARI : ISNIN


SUBJEK : TARIKH : 13 MEI 2019 MASA : 08.15 – 09.15 PAGI
KELAS : 1A
MATH

BIDANG Nombor dan Operasi

Operasi Asas
UNIT/TAJUK Tambah dan Tolak

STANDARD KANDUNGAN 2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

STANDARD
2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.
PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Kenali Tolak (Buku teks – Muka surat 76-77)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
2. Murid menolak dalam lingkungan fakta asas.
AKTIVITI
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti – Muka
surat 92-93)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Pada akhir pengajaran;


__27_ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _5_ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/ PER
CRK / MC
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

MINGGU : 19 HARI : ISNIN


TARIKH : 13 MEI 2019 MASA : 10.35 PG –
SUBJEK : 11.05PG
KELAS : 2B
SAINS

TEMA SAINS HAYAT TAJUK TERANG DAN GELAP

STANDARD KANDUNGAN 6.1 TERANG DAN GELAP


6.1.1 DAN 6.1.2
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
- Menyatakan sekurang – kurangnya 3 sumber cahaya
- Membanding aktiviti keadaan terang dan gelap .( mudah/sukar )
Murid dapat
KRITERIA KEJAYAAN
- Menyatakan sekurang – kurangnya 3 sumber cahaya
- Membanding aktiviti keadaan terang dan gelap .( mudah/sukar )

1.Memahami sumber cahaya ( SAMBUNGAN )


2.Menyatakan beberapa sumber cahaya
3.Melakukan aktiviti dalam kedaan terang dan gelap dan membezakan ( kotak hitam )
RINGKASAN AKTIVITI 4.Latihan
5. perbincangan

Pada akhir pengajaran;

85% murid yang hadir menguasai kemahiran


REFLEKSI

BBM PDPC ABAD KE 21 KAEDAH PDPC


KOMPUTER / GALLERY 5P PEMB. LUAR BILIK DARJAH
INT WALK
WHITE / HOT SEAT PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN MASTERI
BOARD
RADAS SAINS TRAFFIC LIGHT PEMBELAJARAN BERASAS PENDEKATAN MODULAR
PROJEK
LAPORAN PRESENTATION PEMBELAJARAN PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID /
AMALI KOPERATIF
BAHAN BRAINSTORMI KECERGASAN PELBAGAI ALAT BERFIKIR
MAUJUD NG
THINK PAIR PEMB. KONTEKTUAL I – THINK ( BULATAN )
SHARE
PERMAINAN KONSTRUKTIVISME I – THINK (BUIH / BUIH BERGANDA /
TAHAP DAKAP/ALIR/TITI
MAIN KEM. BELAJAR CARA PETA MINDA
PERANAN BELAJAR
3 STRAY & 1 KAJIAN MASA DEPAN
STAY
T1 T2 T3 T4 T5 T1 dan T3 AKSES KENDIRI
T6

EMK PENTAKSIRAN KBAT KEMAHIRAN ABAD KE 21


TMK LISAN / MENGAPLIKASI BERDAYA TAHAN PATRIOTIK
KEUSAHAWA HASIL MENGANALISIS MAHIR BERKOMUNIKASI
NAN KERJA
KREATIVITI / PEMERHATI MENILAI PEMIKIR BBM
AN
BAHASA LAPORAN MENCIPTA KERJA SEPASUKAN BUKU TEKS /
EKSP
PATRIOTISME KUIZ MEMAHAMI / BERSIFAT INGIN TAHU BUKU LATIHAN /
ALAM TUGASAN/PR MENGINGATI / BERPRINSIP LEMBARAN
SEKITAR OJEK
SAINS SOALJAWAB / BERMAKLUMAT CARTA
TEKNOLOGI
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

NILAI MURNI / LEMRN. / PENYAYANG / PRIHATIN LAIN – LAIN


KERJA

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : ISNIN TARIKH : 13 MEI 2019 MASA : 11.35 PG –


SUBJEK : PKS KELAS : 1B 12.35 TGH

Kelas Tahun 1 Tema dan Tajuk Seni Menceritakan Sesuatu - Tanglung Hiasan
Bidang Mencorak dan membuat rekaan - Tiupan
Standard Kandungan 1.1 Penghasilan Karya 4.1 Apresiasi
Kreatif Seni
Objektif Pembelajaran Di akhir pengajaran murid dapat :
1. Menghasilkan corak dan rekaan menggunakan teknik tiupan.
2. Membuat apresiasi terhadap hasil karya

Standard Pembelajaran 1. Mengimbas kembali cara menghasilkan karya. (EK1, EK 2)


(Aktiviti PdP) 2. Menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif dalam menghasilkan karya. (EK3,EK 4)
3. Membuat apresiasi hasil karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual,
teknik dan proses. (EK 5)

EMK 1. Kreatif dan inovatif, keusahawanan (EK 1, EK 2, EK 3 dan EK 5), TMK dan nilai murni.

BBB Peta i-think, Internet dan CD


Media :. Kertas lukisan, warna air, penyedut minuman, gam, soletape, gunting, stepler, benang,
lidi, dan alat bahan lain yang sesuai.
Penilaian PdP Sepanjang proses penghasilan karya dalam bidang mencorak dan membuat rekaan
menggunakan teknik tiupan berdasarkan empat standard kandungan

Refleksi ..24.. orang murid mencapai objektif yang ditetapkan. ...4...... orang murid tidak mencapai
objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pengajaran pada masa akan datang

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

MINGGU : 19 HARI : ISNIN


TARIKH : 13 MEI 2019 MASA : 12.35 TGH –
SUBJEK 01.05 TGH
KELAS : 1B
:muzik

Unit 4 : Cantik Batik


1.2 Elemen Seni Muzik
Tema / Tajuk Standard Pembelajaran
1.2.3 Mengenal, memahami, dan membezakan warna ton
suara dan alat muzik
Mengenal, memahami, dan membezakan warna ton suara
Objektif Pembelajaran dan alat muzik
AKTIVITI:
1.Guru memperdengarkan audio 35 hingga 36.
2.Guru meminta murid membaca lirik lagu Suaraku dengan
pertuturan berirama dengan menggunakan ton suara yang
betul.
Aktiviti PDP 3.Bersoal jawab tentang suara yang dihasilkan oleh murid.
4. Galakkan murid meneroka warna ton suara yang lain.
Contohnya, suara halus, suara nyaring, suara nasal, dan
suara lembut.
4.Murid menyanyikan lagu Suaraku dengan iringan audio 36
Pengisian Kurikulum : 1.0 - MODUL BAHASA SENI
Ilmu / Nilai Berprinsip
1.Kreativiti dan Inovasi
EMK / KB / BLB 2. Menilai
3. Abad ke-21:
Audio 35 hingga 36
Bahan Bantu Mengajar
Buku teks : ms 27
Penilaian PDP / Pentaksiran PDP FOKUS - Warna Ton suara

25 / 28 murid dapat mengenal, memahami, dan


Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah
membezakan warna ton suara dan alat muzik
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

MINGGU : 20 HARI : SELASA


SUBJEK : TARIKH : 21 MEI 2019 MASA 07.45 – 08.45 PG
KELAS : 2C
SAINS

TEMA SAINS HAYAT TAJUK TERANG DAN GELAP

STANDARD KANDUNGAN 6.1 TERANG DAN GELAP


6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 DAN 6.1.4
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
Melukis bayang - bayang objek

Murid dapat
KRITERIA KEJAYAAN
- Menyatakan sekurang – kurangnya 3 sumber cahaya
- Membanding aktiviti keadaan terang dan gelap .( mudah/sukar )

1. Memahami sumber cahaya ( SAMBUNGAN )


2. Menyatakan beberapa sumber cahaya
3. Melakukan aktiviti dalam kedaan terang dan gelap dan membezakan
RINGKASAN AKTIVITI 4. Latihan
5. perbincangan

Pada akhir pengajaran;

REFLEKSI 20 Menguasai kemahiran


7 tidak menguasai kemahiran

BBM PDPC ABAD KE 21 KAEDAH PDPC


KOMPUTER / / GALLERY 5P PEMB. LUAR BILIK DARJAH
INT WALK
WHITE / HOT SEAT PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN MASTERI
BOARD
RADAS SAINS TRAFFIC LIGHT PEMBELAJARAN BERASAS PENDEKATAN MODULAR
PROJEK
LAPORAN PRESENTATION PEMBELAJARAN PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID
AMALI KOPERATIF
BAHAN BRAINSTORMI KECERGASAN PELBAGAI ALAT BERFIKIR
MAUJUD NG
THINK PAIR PEMB. KONTEKTUAL I – THINK ( BULATAN ) /
SHARE
PERMAINAN KONSTRUKTIVISME I – THINK (BUIH / BUIH BERGANDA /
DAKAP/ALIR/TITI
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

TAHAP MAIN KEM. BELAJAR CARA PETA MINDA


PERANAN BELAJAR
3 STRAY & 1 KAJIAN MASA DEPAN
STAY
T1 T2 T3 T4 T5 AKSES KENDIRI
T6

EMK PENTAKSIRAN KBAT KEMAHIRAN ABAD KE 21


TMK LISAN / MENGAPLIKASI BERDAYA TAHAN PATRIOTIK
KEUSAHAWA HASIL MENGANALISIS MAHIR BERKOMUNIKASI
NAN KERJA
KREATIVITI / PEMERHATI MENILAI PEMIKIR BBM
AN
BAHASA LAPORAN MENCIPTA KERJA SEPASUKAN BUKU TEKS /
EKSP
PATRIOTISME KUIZ MEMAHAMI / BERSIFAT INGIN TAHU BUKU LATIHAN /
ALAM TUGASAN/PR MENGINGATI / BERPRINSIP LEMBARAN
SEKITAR OJEK
SAINS SOALJAWAB / BERMAKLUMAT CARTA
TEKNOLOGI
NILAI MURNI / LEMRN. / PENYAYANG / PRIHATIN LAIN – LAIN
KERJA
CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

HARI :
MINGGU : 19
SELASA
TARIKH : 14 MEI 2019 MASA 09.45 – 10.15 PG
SUBJEK :
KELAS : 5B
SEJARAH

Tema: Kedaulatan Negara


Tema / Tajuk
Tajuk 7: Perjuangan Kemerdekaan Negara

Masa 09.45 – 10.15 PAGI

Bilangan Murid 32 orang

Standard Kandungan 71. Penjajahan dan Campur Tangan Kuasa Luar

Standard Pembelajaran 7.1.2, K 7.1.5

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i. Menyatakan negeri-negeri yang berada di bawah penjajahan dan
Objektif Pembelajaran campur tangan British
ii. Menghasilkan peta pemikiran berkaitan sistem pentadbiran British
dengan kreatif
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

1. Murid dibimbing mengenalpasti negeri-negeri yang dijajah dan


mendapat campur tangan British.
2. Murid diminta menyurih peta Malaysia.
3. Murid dibimbing mewarna dan melabelkan peta Malaysia dengan
Aktiviti jenis pentadbiran akibat dijajah dan campur tangan kuasa luar.
4. Secara kreatif, murid dikehendaki melukis peta pemikiran berkaitan
dengan sistem pentadbiran British.
5. Latihan dalam buku aktiviti.
6. Rumusan, refleksi.

KPS : Elemen Asas Sejarah


D. Kewarganegaraan : Perkongsian Sejarah
EMK
Nilai : Bertanggungjawab
KBAT : Mengaplikasi

Media Peta Malaysia, Peta pemikiran

Penilaian PdP ___ daripada ____ orang murid telah mencapai objektif PdP

Refleksi
PdPc ditangguhkan kerana PPT Tahun 2019

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : SELASA


SUBJEK : TARIKH : 14 MEI 2019 MASA : 11.35 – 12.35 TGH
KELAS : 1A
MATH

BIDANG Nombor dan Operasi

Operasi Asas
UNIT/TAJUK Tambah dan Tolak

STANDARD KANDUNGAN 2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

STANDARD
2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.
PEMBELAJARAN

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
2. Menolak dalam lingkungan fakta asas.
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

Kenali Tolak
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
AKTIVITI 2. Murid menolak dalam lingkungan fakta asas.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku aktiviti )
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Berdaya tahan


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Mengaplikasi
Pengisian Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Penyelesaian Masalah
Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni
BBB Buku teks, buku aktiviti
Penilaian P&P Soalan (Lisan dan bertulis)

Pada akhir pengajaran;


__26 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan _6_ murid yang tidak
Refleksi mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/ PER
CRK / MC
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

MINGGU :
HARI : RABU
19
TARIKH : 14 MEI 2019 MASA : 07.45- 08.45PG
SUBJEK :
KELAS : 2B
PJK

Aspek Manipulasi Alatan

Tajuk Menangkap Bola

Standard Kandungan 1.4, 2.3, 5.2, 5.3

Standard Pembelajaran 1.4.5, 2.3.3, 5.2.1, 5.3.1

Fokus Berkebolehan menendang bola yang bergolek.

1. Menendang bola yang digolekkan.


2. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dipukul atau
Objektif Pembelajaran ditendang.
3. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
4. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1. Memanaskan badan.
2. Menendang bola berpasangan.
Aktiviti 3. Bola penjuru.
4. Permainan kecil ‘Target ball’.
5. Menyejukkan badan.

Kreativiti dan Inovasi


EMK

BBM 1. Lembaran Unit 18

Penilaian P&P

Refleksi semua murid menguasai objektif.

CATATAN ULASAN PENTADBIR


MESYUARAT
PROGRAM SEK
MENGIRINGI MURID
CUTI KHAS/ PER
CRK / MC
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

MINGGU : 19 HARI : RABU


SUBJEK : TARIKH : 15 MEI 2019 MASA : 11.35 – 12.35 TGH
KELAS : 5B
SAINS

TEMA SAINS HAYAT TAJUK


TENAGA
STANDARD KANDUNGAN 5.1
DAN 5.1.4
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
- Menyatakan sekurang – kurangnya 4 sumber tenaga
- Memberi perubahan bentuk tenaga
Murid dapat
KRITERIA KEJAYAAN
- Menyatakan sekurang – kurangnya 4 sumber tenaga
- Memberi perubahan bentuk tenaga

1. Memahami sumber tenaga


2.Memahami perubahan bentuk tenaga
RINGKASAN AKTIVITI 3.Latihan dan perbincangan
4.Menyalin nota

Pada akhir pengajaran;

25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 7 murid yang tidak mencapai objektif a
REFLEKSI
kan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

BBM PDPC ABAD KE 21 KAEDAH PDPC


KOMPUTER / GALLERY 5P PEMB. LUAR BILIK DARJAH
INT WALK
WHITE / HOT SEAT PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN MASTERI
BOARD
RADAS SAINS TRAFFIC LIGHT PEMBELAJARAN BERASAS PENDEKATAN MODULAR
PROJEK
LAPORAN PRESENTATION PEMBELAJARAN PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID
AMALI KOPERATIF
BAHAN BRAINSTORMI KECERGASAN PELBAGAI ALAT BERFIKIR
MAUJUD NG
THINK PAIR PEMB. KONTEKTUAL I – THINK ( BULATAN )
SHARE
PERMAINAN KONSTRUKTIVISME I – THINK (BUIH / BUIH BERGANDA /
TAHAP DAKAP/ALIR/TITI
MAIN KEM. BELAJAR CARA PETA MINDA
PERANAN BELAJAR
3 STRAY & 1 KAJIAN MASA DEPAN
STAY
T1 T2 T3 T4 T5 AKSES KENDIRI
T6
EMK PENTAKSIRAN KBAT KEMAHIRAN ABAD KE 21
TMK LISAN / MENGAPLIKASI BERDAYA TAHAN PATRIOTIK
KEUSAHAWA
NAN
HASIL
KERJA
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
MENGANALISIS MAHIR BERKOMUNIKASI

KREATIVITI / SEK
PEMERHATI
. BELIMBINGMENILAI PEMIKIRTUNGGAL , MELAKA.
DALAM , 76100 DURIAN BBM
AN
BAHASA LAPORAN MENCIPTA KERJA SEPASUKAN BUKU TEKS /
EKSP
PATRIOTISME KUIZ MEMAHAMI / BERSIFAT INGIN TAHU BUKU LATIHAN /
ALAM TUGASAN/PR MENGINGATI / BERPRINSIP LEMBARAN
SEKITAR OJEK
SAINS SOALJAWAB / BERMAKLUMAT CARTA
TEKNOLOGI
NILAI MURNI / LEMRN. / PENYAYANG / PRIHATIN LAIN – LAIN
KERJA
9

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : RABU


SUBJEK : TARIKH : 15 MEI 2019 MASA : 12.35 – 01.05 TGH
KELAS : 2C
SAINS

TEMA SAINS HAYAT TAJUK TERANG DAN GELAP

STANDARD KANDUNGAN 6.1 TERANG DAN GELAP ( bayang – bayang )


6.1.1 DAN 6.1.2, 6.1.3 dan 6.1.4
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
- Melukis bentuk bayang – bayang objek
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat
- Melukis bentuk bayang – bayang objek

1.Memahami kejadian bayang - bayang


2.Melukis bayang – bayang
3.Melakukan aktiviti dalam kedaan terang dan gelap
4.Latihan
RINGKASAN AKTIVITI 5.Perbincangan
6. Pentaksiran

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI
Guru memandu murid Menghabiskan latihan buku aktiviti tajuk tumbuhan.

BBM PDPC ABAD KE 21 KAEDAH PDPC


KOMPUTER / / GALLERY 5P PEMB. LUAR BILIK DARJAH
INT WALK
WHITE / HOT SEAT PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN MASTERI
BOARD
RADAS SAINS TRAFFIC LIGHT PEMBELAJARAN BERASAS PENDEKATAN MODULAR
PROJEK
LAPORAN PRESENTATION PEMBELAJARAN PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID
AMALI KOPERATIF
BAHAN BRAINSTORMI KECERGASAN PELBAGAI ALAT BERFIKIR
MAUJUD NG
THINK PAIR PEMB. KONTEKTUAL I – THINK ( BULATAN ) /
SHARE
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

PERMAINAN KONSTRUKTIVISME I – THINK (BUIH / BUIH BERGANDA /


TAHAP DAKAP/ALIR/TITI
MAIN KEM. BELAJAR CARA PETA MINDA
PERANAN BELAJAR
3 STRAY & 1 KAJIAN MASA DEPAN
STAY
T1 T2 T3 T4 T5 AKSES KENDIRI
T6

EMK PENTAKSIRAN KBAT KEMAHIRAN ABAD KE 21


TMK LISAN / MENGAPLIKASI BERDAYA TAHAN PATRIOTIK
KEUSAHAWA HASIL MENGANALISIS MAHIR BERKOMUNIKASI
NAN KERJA
KREATIVITI / PEMERHATI MENILAI PEMIKIR BBM
AN
BAHASA LAPORAN MENCIPTA KERJA SEPASUKAN BUKU TEKS /
EKSP
PATRIOTISME KUIZ MEMAHAMI / BERSIFAT INGIN TAHU BUKU LATIHAN /
ALAM TUGASAN/PR MENGINGATI / BERPRINSIP LEMBARAN
SEKITAR OJEK
SAINS SOALJAWAB / BERMAKLUMAT CARTA
TEKNOLOGI
NILAI MURNI / LEMRN. / PENYAYANG / PRIHATIN LAIN – LAIN
KERJA
CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : KHAMIS


TARIKH : 16 MEI 2019 MASA : 08.15 – 08.45
SUBJEK : PAGI
KELAS : 2B
SAINS

TERANG & GELAP


TEMA SAINS HAYAT TAJUK
STANDARD KANDUNGAN 6.1 TERANG DAN GELAP ( bayang – bayang )
6.1.1 DAN 6.1.2, 6.1.3 dan 6.1.4
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN
Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
- Melukis bentuk bayang – bayang objek
KRITERIA KEJAYAAN Murid dapat
- Melukis bentuk bayang – bayang objek

1.Memahami kejadian bayang - bayang


2.Melukis bayang – bayang
3.Melakukan aktiviti dalam kedaan terang dan gelap
4.Latihan
RINGKASAN AKTIVITI 5.Perbincangan
6. Pentaksiran

Pada akhir pengajaran;


REFLEKSI
PDPC DITANGGUHKAN KERANA SAMBUTAN HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

BBM PDPC ABAD KE 21 KAEDAH PDPC


KOMPUTER / GALLERY 5P PEMB. LUAR BILIK DARJAH
INT WALK
WHITE / HOT SEAT PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN MASTERI
BOARD
RADAS SAINS TRAFFIC LIGHT PEMBELAJARAN BERASAS PENDEKATAN MODULAR
PROJEK
LAPORAN PRESENTATION PEMBELAJARAN PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID
AMALI KOPERATIF
BAHAN BRAINSTORMI KECERGASAN PELBAGAI ALAT BERFIKIR
MAUJUD NG
THINK PAIR PEMB. KONTEKTUAL I – THINK ( BULATAN )
SHARE
PERMAINAN KONSTRUKTIVISME I – THINK (BUIH / BUIH BERGANDA /
TAHAP DAKAP/ALIR/TITI
MAIN KEM. BELAJAR CARA PETA MINDA
PERANAN BELAJAR
3 STRAY & 1 KAJIAN MASA DEPAN
STAY
T1 T2 T3 T4 T5 AKSES KENDIRI
T6
EMK PENTAKSIRAN KBAT KEMAHIRAN ABAD KE 21
TMK LISAN / MENGAPLIKASI BERDAYA TAHAN PATRIOTIK
KEUSAHAWA HASIL MENGANALISIS MAHIR BERKOMUNIKASI
NAN KERJA
KREATIVITI / PEMERHATI MENILAI PEMIKIR BBM
AN
BAHASA LAPORAN MENCIPTA KERJA SEPASUKAN BUKU TEKS /
EKSP
PATRIOTISME KUIZ MEMAHAMI / BERSIFAT INGIN TAHU BUKU LATIHAN /
ALAM TUGASAN/PR MENGINGATI / BERPRINSIP LEMBARAN
SEKITAR OJEK
SAINS SOALJAWAB / BERMAKLUMAT CARTA
TEKNOLOGI
NILAI MURNI / LEMRN. / PENYAYANG / PRIHATIN LAIN – LAIN
KERJA

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

MINGGU :
HARI : KHAMIS
19
TARIKH : 16 MEI 2019 MASA : 08.45- 09.15PG
SUBJEK :
KELAS : 2B
PJK

Aspek Manipulasi Alatan

Tajuk Menangkap Bola

Standard Kandungan 1.4, 2.3, 5.2, 5.3


E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

Standard Pembelajaran 1.4.5, 2.3.3, 5.2.1, 5.3.1

Fokus Berkebolehan menendang bola yang bergolek.

1.Menendang bola yang digolekkan.

2. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dipukul atau


Objektif Pembelajaran ditendang.
3. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
4. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

1. Memanaskan badan.
2. Menendang bola berpasangan.
Aktiviti 3. Bola penjuru.
4. Permainan kecil ‘Target ball’.
5. Menyejukkan badan.

Kreativiti dan Inovasi


EMK

Lembaran Unit 18
BBM

Refleksi PdPc ditangguhkan kerana sambutan hari guru peringkat sekolah

CATATAN ULASAN PENTADBIR


MESYUARAT
PROGRAM SEK
MENGIRINGI MURID
CUTI KHAS/ PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : KHAMIS


SUBJEK : TARIKH : 16 MEI 2019 MASA : 08.45- 09.15PG
KELAS : 2B
PJK

Aspek Manipulasi Alatan

Tajuk Menangkap Bola


E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

Standard Kandungan 1.4, 2.3, 5.2, 5.3

Standard Pembelajaran 1.4.5, 2.3.3, 5.2.1, 5.3.1

Fokus Berkebolehan menendang bola yang bergolek.

6. Menendang bola yang digolekkan.


7. Mengenal pasti titik kontak pada objek yang dipukul atau
Objektif Pembelajaran ditendang.
8. Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
9. Berkomunikasi antara rakan, guru, dan ahli kumpulan semasa
melakukan aktiviti fizikal.

10. Memanaskan badan.


11. Menendang bola berpasangan.
Aktiviti 12. Bola penjuru.
13. Permainan kecil ‘Target ball’.
14. Menyejukkan badan.

Kreativiti dan Inovasi


EMK

BBM 2. Lembaran Unit 17

Penilaian P&P

Kehadiran: ____ / ____


Refleksi
___27 semua murid menguasai objektif.

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/ PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : KHAMIS


SUBJEK : TARIKH : 16 MEI 2019 MASA : 09.15-10.15 PAGI
KELAS : 1A
MATH

BIDANG Nombor dan Operasi

UNIT/TAJUK Nombor dan Operasi


E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

Operasi Asas
STANDARD KANDUNGAN Tambah dan Tolak

STANDARD PEMBELAJARAN 2.3 Tolak dalam lingkungan 100.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN 2.3.1 Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-


AKTIVITI
Menolak dalam lingkungan fakta asas.

Kenali Tolak Kenali Tolak


5. Murid mendengar penerangan guru 9. Murid mendengar penerangan
tentang isi pelajaran dan kaitannya guru tentang isi pelajaran dan
dengan tajuk pelajaran. kaitannya dengan tajuk pelajaran.
6. Murid menolak dalam lingkungan 10. Murid menolak dalam lingkungan
fakta asas. fakta asas.
7. Murid melengkapkan latihan yang 11. Murid melengkapkan latihan yang
Pengisian Kurikulum diberi oleh guru. (Buku aktiviti ) diberi oleh guru. (Buku aktiviti )
8. Murid mendengar guru membuat 12. Murid mendengar guru membuat
kesimpulan tentang isi pelajaran. kesimpulan tentang isi pelajaran.

Kemahiran Abad Ke-21 Kemahiran Abad Ke-21


Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
BBB Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
PENILAIAN PDPC Buku teks, buku aktiviti
Soalan (Lisan dan bertulis)

25 orang menguasai kemahiran


RFLEKSI
7 orang masih dalam bimbingan guru

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/ PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : KHAMIS


TARIKH : 16 MEI 2019 MASA : 11.35PAGI - 12.35
SUBJEK : TGH
KELAS : 5B
SAINS

TEMA SAINS HAYAT TAJUK TENAGA


E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

STANDARD KANDUNGAN 5.1


DAN 5.1.4
STANDARD PEMBELAJARAN
OBJEKTIF PEMBELAJARAN Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:-
- Menyatakan sekurang – kurangnya 4 sumber cahaya.
- Memberi perubahan bentuk tenaga
Murid dapat
KRITERIA KEJAYAAN
- Menyatakan sekurang – kurangnya 4 sumber cahaya.
- Memberi perubahan bentuk tenaga

1. Memahami sumber tenaga ( sambungan )


2.Memahami perubahan bentuk tenaga
RINGKASAN AKTIVITI 3.Latihan dan perbincangan
4.Menyalin nota

Pada akhir pengajaran;

24 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 8 murid yang tidak mencapai objektif
REFLEKSI
akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

BBM PDPC ABAD KE 21 KAEDAH PDPC


KOMPUTER / GALLERY 5P PEMB. LUAR BILIK DARJAH
INT WALK
WHITE / HOT SEAT PENYELESAIAN MASALAH PEMBELAJARAN MASTERI
BOARD
RADAS SAINS TRAFFIC LIGHT PEMBELAJARAN BERASAS PENDEKATAN MODULAR
PROJEK
LAPORAN PRESENTATION PEMBELAJARAN PENDEKATAN BERPUSATKAN MURID
AMALI KOPERATIF
BAHAN BRAINSTORMI KECERGASAN PELBAGAI ALAT BERFIKIR
MAUJUD NG
THINK PAIR PEMB. KONTEKTUAL I – THINK ( BULATAN )
SHARE
PERMAINAN KONSTRUKTIVISME I – THINK (BUIH / BUIH BERGANDA /
TAHAP DAKAP/ALIR/TITI
MAIN KEM. BELAJAR CARA PETA MINDA
PERANAN BELAJAR
3 STRAY & 1 KAJIAN MASA DEPAN
STAY
T1 T2 T3 T4 T5 AKSES KENDIRI
T6
EMK PENTAKSIRAN KBAT KEMAHIRAN ABAD KE 21
TMK LISAN / MENGAPLIKASI BERDAYA TAHAN PATRIOTIK
KEUSAHAWA HASIL MENGANALISIS MAHIR BERKOMUNIKASI
NAN KERJA
KREATIVITI / PEMERHATI MENILAI PEMIKIR BBM
AN
BAHASA LAPORAN MENCIPTA KERJA SEPASUKAN BUKU TEKS /
EKSP
PATRIOTISME KUIZ MEMAHAMI / BERSIFAT INGIN TAHU BUKU LATIHAN /
ALAM TUGASAN/PR MENGINGATI / BERPRINSIP LEMBARAN
SEKITAR OJEK
SAINS SOALJAWAB / BERMAKLUMAT CARTA
TEKNOLOGI
NILAI MURNI / LEMRN. / PENYAYANG / PRIHATIN LAIN – LAIN
KERJA

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM
SEK
MENGIRINGI
MURID
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : JUMAAT


TARIKH : 17 MEI 2019 MASA : 07.45 PG –
SUBJEK : 08.15 PG
KELAS : 5B
SEJARAH

Tema: Kedaulatan Negara


Tema / Tajuk
Tajuk 7: Perjuangan Kemerdekaan Negara

Masa 09.45 – 10.15 PAGI

Bilangan Murid 32 orang

Standard Kandungan 71. Penjajahan dan Campur Tangan Kuasa Luar

Standard Pembelajaran 7.1.2, K 7.1.5

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;


i. Menyatakan negeri-negeri yang berada di bawah penjajahan dan
Objektif Pembelajaran campur tangan British
ii. Menghasilkan peta pemikiran berkaitan sistem pentadbiran British
dengan kreatif

1. Murid dibimbing mengenalpasti negeri-negeri yang dijajah dan


mendapat campur tangan British.
2. Murid diminta menyurih peta Malaysia.
3. Murid dibimbing mewarna dan melabelkan peta Malaysia dengan
Aktiviti jenis pentadbiran akibat dijajah dan campur tangan kuasa luar.
4. Secara kreatif, murid dikehendaki melukis peta pemikiran berkaitan
dengan sistem pentadbiran British.
5. Latihan dalam buku aktiviti.
6. Rumusan, refleksi.

KPS : Elemen Asas Sejarah


D. Kewarganegaraan : Perkongsian Sejarah
EMK
Nilai : Bertanggungjawab
KBAT : Mengaplikasi

Media Peta Malaysia, Peta pemikiran

Penilaian PdP _20_ daripada _32__ orang murid telah mencapai objektif PdP

Refleksi
PdPc ditangguhkan kerana PPT Tahun 2019

CATATAN
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

MESYUARAT ULASAN PENTADBIR


PROGRAM SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC

MINGGU : 19 HARI : JUMAAT TARIKH : 16 MEI 2019 MASA : 08.45 – 09.45


SUBJEK : PKS KELAS : 2C PG
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

08.45 - 09.45 Pendidikan


19 JUMAAT 17/05/2019 2 Kesenian -
60 minit Seni Visual

UNIT UNIT 1-5

TAJUK PROJEK KESENIAN PENGGAL 1

BIDANG Pra Persediaan Persembahan Seni

STANDARD KANDUNGAN 3.3 Projek Persembahan Kesenian

3.3.1 Merancang pameran dan persembahan seni.


STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.2 Membuat pameran dan persembahan seni.

Pada akhir PdPC murid akan dapat :


OBJEKTIF PEMBELAJARAN
1. Menyumbang dalam perancangan dalam projek kesenian.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menyumbang dalam perancangan dalam projek kesenian.

1. Guru membimbing murid untuk perbincangan dalam kumpulan terhadap idea projek
kesenian yang bertema Aku Sihat. (KBAT)

AKTIVITI 2. Murid membuat kekemasan hasil karya yang dipilih untuk pameran.
PDPC 3. Murid menyusun dan menghias reka letak sudut pameran.(PAK21)
4. Murid menulis surat jemputan kepada tetamu.
5. Murid membuat latihan persembahan menggunakan hasil karya.

AKTIVITI PAK-21 Colaboration (Kolaborasi)

BBB Hasil Karya Murid

EMK Kreativiti dan Inovasi

KBAT Menilai Choose an item.

NILAI Kerjasama Choose an item.

TAHAP PENGUASAAN (PBS) 3 PENTAKSIRAN /PENILAIAN Hasil kerja murid.

KEHADIRAN : /

_22 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.


REFLEKSI / IMPAK
_4 murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.

PDPc

MINGGU : 19 HARI : JUMAAT


TARIKH : 16 MEI 2019 MASA : 09.45 – 10.15
SUBJEK : PG
KELAS : 2C
P.muzik
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

UNIT 6 : Cantik Menawan

.Tema / Tajuk Standard Pembelajaran 1.2.4


(KOD) 2.2.8
2.2.9
Murid dapat mengaplikasikan pemahaman berkaitan
Objektif Pembelajaran
pergerakan melodi menaik, mendatar dan menurun
1. Bagi aktiviti di atas, bimbing murid melakukan aktiviti
pergerakan melodi mengikut audio tempo cepat dan tempo
lambat.
Aktiviti PDPC
2. Guru boleh menggunakan bahan tambahan lain selain kain
cetakan.

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi

Abad-21 Bermaklumat
Buku teks Pendidikan kesenian Tahun 2

Bahan Bantu Mengajar M/s 52

Audio 37,38 dan 39.


__25_ daripada 28 orang murid telah mencapai objektif
Penilaian PDPC
PdPc

Refleksi / Impak Dan Kerja Rumah

CATATAN
MESYUARAT ULASAN PENTADBIR
PROGRAM SEK
MENGIRINGI
MURID
CUTI KHAS/
PER
CRK / MC
E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.

MINGGU : 19 HARI : ISNIN


TARIKH : 20 MEI 2019
SUBJEK : KELAS :

CUTI WESAK DAY


E – PERSEDIAAN MENGAJAR
SEK . BELIMBING DALAM , 76100 DURIAN TUNGGAL , MELAKA.