Anda di halaman 1dari 102

APLIKASI PENGOLAHAN NILAI MATA PELAJA

Disusun berdasarkan Panduan Penilaian untuk SMA, PERMEN 53 tahun

PETUNJUK
1 Isi semua KD pada aspek
pengetahuan (KI - 3) dengan
INPUT DATA
meng-klik tombol KD-3
2 Isi semua KD pada aspek
keterampilan (KI - 4) dengan
meng-klik tombol KD-4 KDPENGETAHUAN
-3
3 Isi data peserta didik dengan
meng-klik tombol DATA SISWA LAPORA
4 Untuk pengolahan nilai aspek
pengetahuan, klik tombol
PENGETAHUAN
N
5 Untuk pengolahan nilai aspek
keterampilan, klik tombol
KETERAMPILAN
6 Pengolahan nilai observasi
sikap, klik tombol SIKAP
7 Rekapitulasi hasil pengolahan
nilai, klik tombol LAPORAN

KDKETERAMPILAN
-4
N NILAI MATA PELAJARAN
ian untuk SMA, PERMEN 53 tahun 2015

PUT DATA

TAHUAN
LAPORA
N

AMPILAN
DAFTAR KOMPETENSI DASAR (KD) - 3, ASPEK
MATA PELAJARAN :
MENU
KELAS / SEMESTER :

NO NO KD URAIAN KOMPETENSI
Menganalisis Q.S. al-Isra’ (17): 32, dan Q.S. an-Nur (24): 2, serta Hadis
1 3.2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina

10
D) - 3, ASPEK PENGETAHUAN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekert
XI A / Ganjil

DESKRIPSI RAPOR
DAFTAR KOMPETENSI DASAR (KD ) - 4, ASPEK KE
MATA PELAJARAN :
MENU
KELAS / SEMESTER :

NO NO KD URAIAN KOMPETENSI
Menyajikan Q.S. al-Isra’/17: 32, dan Q.S. an-Nur/24 : 2, serta Hadis
1 4.1 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina

Menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah


2 4.4 Swt. dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada

Menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu, dengan kewajiban


3 4.7 membela agama sesuai perintah Q.S. at-Taubah/9: 122 dan Hadis
terkait

Menyimulasikan tata cara ibadah haji, zakat, dan wakaf


4 4.9

Menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan


5 4.11 keberhasilan dakwah Nabi Muhammad saw di Madinah

10
) - 4, ASPEK KETERAMPILAN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekert
XI A / Ganjil

DESKRIPSI RAPOR
DAFTAR NAMA PESERTA DIDIK
Tahun Pelajaran : 2018/2019
Semester : XI A / Ganjil
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
MENU
Kelas : XI A / Ganjil
Nama Guru Mata Ajar: Hilmawati, S.Ag
KKM 70

No NISN Nama Peserta Didik JK


1 17003 ADELIA ANUGRA RAHMAT P
2 17012 ANDI UMMU AMALIA P
3 17016 ANNISA ZAIFA ASSYAHARANI PABE P
4 17018 ANUGRAH RAMDHANI P
5 17019 ARIDHA. A L
6 17022 BELLA FITRIA SUKMAWATI PUTRI P
7 17026 DELFIANITA GRACE JANU P
8 17030 DIAN ALISHA RUSTAM P
9 17034 DWI ANDINI RISKY RAMADHANI P
10 17039 FATHIYAH NURUL P
11 17043 GRACE CRISTY NATHALIA DAELI P
12 17047 HUMAIRAH L
13 17048 ILHAM ARJUNIO FAIRUL P
14 17054 LUSY RAHMAWATI AMIR L
15 17131 MAWADDAH WARAHMAH P
16 17057 MEILINDA PUTRI ANASTASYA P
17 17061 MIRANDA P
18 17070 MUTIARAH P
19 17074 NUR AMANDA P
20 17082 NUR SAKINA FITRIANI P
21 17086 NURFADILLAH RAMADANI. N P
22 17130 NURFADILLAH SARI P
23 17090 NURUL FAUZIAH P
24 17114 PHUTRY HAERUNNIZA BIJURI P
25 17102 RISKAYANTI PUSPITA SARI P
26 17106 SALWA NABILA P
27 17110 SITTI MUSDALIFAH SAPUTRI P
28 17115 SYAHRAN P
29 17119 TITANIA PUTRI FEBRIANI P
30 17123 VUVUD RUSMAN P
31 17128 ZALSABILA P
32 17132 ANNISA PUTRI HERDENIYAH P
33
34
35
36
37
38
39
40
HOME
Penugasan
No NISN Nama Siswa No. KD
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
3.2 85 85 85 85 85 85 85

1 17003 ADELIA ANUGRA RAHMAT

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

2 17012 ANDI UMMU AMALIA

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

ANNISA ZAIFA
3 17016
ASSYAHARANI PABE

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

4 17018 ANUGRAH RAMDHANI


4 17018 ANUGRAH RAMDHANI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

5 17019 ARIDHA. A

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

BELLA FITRIA SUKMAWATI


6 17022
PUTRI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

7 17026 DELFIANITA GRACE JANU

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85
8 17030 DIAN ALISHA RUSTAM

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

DWI ANDINI RISKY


9 17034
RAMADHANI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

10 17039 FATHIYAH NURUL

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

GRACE CRISTY NATHALIA


11 17043
DAELI

0
0
3.2 85 85 85 85 85 85 85

12 17047 HUMAIRAH

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

13 17048 ILHAM ARJUNIO FAIRUL

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

14 17054 LUSY RAHMAWATI AMIR

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

15 17131 MAWADDAH WARAHMAH

0
0
3.2 85 85 85 85 85 85 85

MEILINDA PUTRI
16 17057
ANASTASYA

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

17 17061 MIRANDA

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

18 17070 MUTIARAH

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

19 17074 NUR AMANDA

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

20 17082 NUR SAKINA FITRIANI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

NURFADILLAH RAMADANI.
21 17086
N

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

22 17130 NURFADILLAH SARI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

23 17090 NURUL FAUZIAH


23 17090 NURUL FAUZIAH

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

PHUTRY HAERUNNIZA
24 17114
BIJURI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

25 17102 RISKAYANTI PUSPITA SARI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

26 17106 SALWA NABILA

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

SITTI MUSDALIFAH
27 17110
SAPUTRI
SITTI MUSDALIFAH
27 17110
SAPUTRI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

28 17115 SYAHRAN

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

TITANIA PUTRI
29 17119
FEBRIANI

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

30 17123 VUVUD RUSMAN

0
0

3.2 85 85 85 85 85 85 85

31 17128 ZALSABILA
31 17128 ZALSABILA

0
0
PENGOLAHAN NILAI PENGETAHUAN
Penugasan Ulangan Harian UTS
P8 P9 P10 Rata-Rata Bobot Total P1 P2 P3 Rata-Rata Bobot Total Nilai
85 85 85 85.00 1 85 83 84 85 84.00 3 252 87

85 85 85 85.00 1 85 85 86 87 86.00 3 258 88

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 87

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 86


85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 87

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80


85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80


85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 88

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 83

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 87

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 86


85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 86

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 85

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 85

85 85 85 85.00 1 85 85 90 90 88.33 3 265 90


85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 86

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80


85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 86

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 80

85 85 85 85.00 1 85 85 86 86 85.67 3 257 85


85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 85

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 87

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 88

85 85 85 85.00 1 85 85 85 85 85.00 3 255 90


TAHUAN
UTS UAS
Total Bobot Total Skor Skor Akhir Nilai Raport
Bobot Total Nilai Bobot Total
2 174 90 2 180 8 691 86.38
0

86.4

2 176 0 2 0 8 519 64.88


0

64.9

2 174 80 2 160 8 674 84.25


0

84.3

2 172 90 2 180 8 692 86.50


0

86.5
86.5

2 176 85 2 170 8 686 85.75


0

85.8

2 174 90 2 180 8 694 86.75


0

86.8

2 160 0 2 0 8 500 62.50


0

62.5

2 160 85 2 170 8 670 83.75


0

83.8

2 160 85 2 170 8 670 83.75


0

83.8

2 160 90 2 180 8 680 85.00


0

85.0

2 160 0 2 0 8 500 62.50


0

62.5
2 176 90 2 180 8 696 87.00
0

87.0

2 166 85 2 170 8 676 84.50


0

84.5

2 174 80 2 160 8 674 84.25


0

84.3

2 172 80 2 160 8 672 84.00


0

84.0
2 172 92.5 2 185 8 697 87.13
0

87.1

2 170 95 2 190 8 700 87.50


0

87.5

2 170 100 2 200 8 710 88.75


0

88.8

2 180 90 2 180 8 710 88.75


0

88.8
2 160 75 2 150 8 650 81.25
0

81.3

2 160 80 2 160 8 660 82.50


0

82.5

2 172 80 2 160 8 672 84.00


0

84.0

2 160 80 2 160 8 660 82.50


0

82.5
82.5

2 172 80 2 160 8 672 84.00


0

84.0

2 160 90 2 180 8 680 85.00


0

85.0

2 160 0 2 0 8 500 62.50


0

62.5

2 170 80 2 160 8 672 84.00


0

84.0
84.0

2 170 75 2 150 8 660 82.50


0

82.5

2 174 75 2 150 8 664 83.00


0

83.0

2 176 75 2 150 8 666 83.25


0

83.3

2 180 87.5 2 175 8 695 86.88


0

86.9
86.9
1 NISN 1
Predikat
0 1
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
D
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2

A-
0 ### 3
0 ### 4
0 ### 5
A-
0 ### 6
0 ### 7
0 ### 8
0 ### 9
0 ### 10
1 2 0 ###
1 ### ### 1
2 0 ### 2
3 0 ### 3
4 0 4
5 0 5
A-
6 0 6
7 0 7
8 0 8
9 0 9
10 0 10
1 10 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
D
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
D
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
B+

0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
A-
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
D
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
B+

0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 ### 3
0 4
0 5
B+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 ### ### 1
2 0 ### 2
0 3
0 4
0 5
A-
0 6
A-
0 7
0 8
0 9
0 10
1 2 0
1 1 0 ### 1
0 2
0 3
0 4
0 5
A+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
1 1 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
A+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
A+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
A+
A+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
A+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
A+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 0 0
0 1
0 2
0 3
0 4
0 5
A+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 0 0
0 1
0 2
0 3
0 4

A+
0 5
A+
0 6
0 7
0 8
0 9
0 10
0 0 0
0 1
0 ### 2
0 ### 3
0 ### 4
0 ### 5
A+
0 ### 6
0 ### 7
0 ### 8
0 ### 9
0 ### 10
0 0 0 ###
0 ###
HOME PENGOLAHAN NILAI KETE
Portofolio Proyek Produk Praktik
No NISN Nama Siswa No. KD
1 2 1 2 1 2 1
4.1 85 90 90 90

1 17003 ADELIA ANUGRA RAHMAT

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90

2 17012 ANDI UMMU AMALIA

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90

ANNISA ZAIFA
3 17016
ASSYAHARANI PABE

Nilai Rapor (NR)


4.1 86 90 90 90

4 17018 ANUGRAH RAMDHANI


4 17018 ANUGRAH RAMDHANI

Nilai Rapor (NR)


4.1 80 85 90 90

5 17019 ARIDHA. A

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 85 90 90

BELLA FITRIA SUKMAWATI


6 17022
PUTRI

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90

7 17026 DELFIANITA GRACE JANU

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90
8 17030 DIAN ALISHA RUSTAM

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90

DWI ANDINI RISKY


9 17034
RAMADHANI

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90

10 17039 FATHIYAH NURUL

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90

GRACE CRISTY NATHALIA


11 17043
DAELI

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90

12 17047 HUMAIRAH

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 85 85 90

13 17048 ILHAM ARJUNIO FAIRUL

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 85 90

14 17054 LUSY RAHMAWATI AMIR

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 85 80 90

15 17131 MAWADDAH WARAHMAH


Nilai Rapor (NR)
4.1 85 85 90 90

MEILINDA PUTRI
16 17057
ANASTASYA

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 85 90 90

17 17061 MIRANDA

Nilai Rapor (NR)


4.1 95 90 90 90

18 17070 MUTIARAH

Nilai Rapor (NR)


4.1 95 90 90 90

19 17074 NUR AMANDA


Nilai Rapor (NR)
4.1 80 80 80 80

20 17082 NUR SAKINA FITRIANI

4.1 90 90 90 90

NURFADILLAH RAMADANI.
21 17086
N

Nilai Rapor (NR)


4.1 80 90 80 80

22 17130 NURFADILLAH SARI

Nilai Rapor (NR)


4.1 80 90 90 85

23 17090 NURUL FAUZIAH


23 17090 NURUL FAUZIAH

Nilai Rapor (NR)


4.1 90 85 90 86

PHUTRY HAERUNNIZA
24 17114
BIJURI

Nilai Rapor (NR)


4.1 90 90 90 90

25 17102 RISKAYANTI PUSPITA SARI

Nilai Rapor (NR)


4.1 90 90 90 0

26 17106 SALWA NABILA

Nilai Rapor (NR)


4.1 87 90 90 90

SITTI MUSDALIFAH
27 17110
SAPUTRI
SITTI MUSDALIFAH
27 17110
SAPUTRI

Nilai Rapor (NR)


4.1 86 90 90 85

28 17115 SYAHRAN

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 85

29 17119 TITANIA PUTRI FEBRIANI

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 85

30 17123 VUVUD RUSMAN

Nilai Rapor (NR)


4.1 85 90 90 90

31 17128 ZALSABILA
31 17128 ZALSABILA

Nilai Rapor (NR)


4.1 90 90 90 90

ANNISA PUTRI
32 17132
HERDENIYAH

Nilai Rapor (NR)


4.1 90 90 90 90

33 0 0

Nilai Rapor (NR)


4.1 80 80
4.4 90 80
4.7 90 90
4.9 90 90
4.11 70 90
34 0 0
0
0
0
0
0
Nilai Rapor (NR)
4.1 80 80
4.4 90 80
4.7 90 90
4.9 90 90
4.11 70 90
35 0 0
35 0 0
0
0
0
0
0
Nilai Rapor (NR)
4.1 80 80
4.4 90 80
4.7 90 90
4.9 90 90
4.11 70 90
36 0 0
0
0
0
0
0
Nilai Rapor (NR)
4.1 80 80
4.4 90 80
4.7 90 90
4.9 90 90
4.11 70 90
37 0 0
0
0
0
0
0
Nilai Rapor (NR)
4.1 80 80
4.4 90 80
4.7 90 90
4.9 90 90
4.11 70 90
38 0 0
0
0
0
0
0
Nilai Rapor (NR)
4.1 80 80
4.4 90 80
4.7 90 90
4.9 90 90
39 0 0
4.11 70 90
39 0 0
0
0
0
0
0
Nilai Rapor (NR)
4.1 80 80
4.4 90 80
4.7 90 90
4.9 90 90
4.11 70 90
40 0 0
0
0
0
0
0
Nilai Rapor (NR)
NILAI KETERAMPILAN
Praktik Tertulis Nilai Akhir
Nilai Akhir
RATA
Deskripsi
2 1 2 3 4
70 85.00 85 A- 85

85.00
70 85.00 85

85 A-

85.00
70 85.00 85

85 A-

85.00
70 85.20 86

85.2 A-
85.2 A-

85.20
80 85.00 80

85 A-

85.00
80 86.00 85

86 A-

86.00
80 87.00 85

87 A-

87.00
80 87.00 85
87 A-

87.00
80 87.00 85

87 A-

87.00
80 87.00 85

87 A-

87.00
80 87.00 85

A-
87

87.00
85 88.00 85

88 A-

88.00
80 85.00 85

85 A-

85.00
80 85.00 85

85 A-

85.00
80 84.00 85

84 B+
84.00
80 86.00 85

86 A-

86.00
85 87.00 85

87 A-

87.00
95 92.00 95

92 A

92.00
95 92.00 95

92 A
92.00
80 80.00 80

80 B+

80.00
85 89.00 90

89 A-

89.00
80 82.00 80

82 B+

82.00
85 86.00 80

86 A-
86 A-

86.00
80 86.20 90

86.2 A-

86.20
85 89.00 90

89 A-

89.00
0 54.00 90

54 D

54.00
85 88.40 87

88.4 A-
88.4 A-

88.40
80 86.20 86

86.2 A-

86.20
85 87.00 85

87 A-

87.00
80 86.00 85

86 A-

86.00
85 88.00 85

88 A-
88 A-

88.00
95 91.00 90

91 A

91.00
95 91.00 90

91 A

91.00
70 76.67 80
90 86.67 90
90 90.00 90
90 90.00 90
80 80.00 70
84.66666667 B+

84.67
70 76.67 80
90 86.67 90
90 90.00 90
90 90.00 90
80 80.00 70
84.66666667 B+
84.66666667 B+

84.67
70 76.67 80
90 86.67 90
90 90.00 90
90 90.00 90
80 80.00 70
84.66666667 B+

84.67
70 76.67 80
90 86.67 90
90 90.00 90
90 90.00 90
80 80.00 70
84.66666667 B+

84.67
70 76.67 80
90 86.67 90
90 90.00 90
90 90.00 90
80 80.00 70
84.66666667 B+

84.67
70 76.67 80
90 86.67 90
90 90.00 90
90 90.00 90

84.66666667 B+
80 80.00 70
84.66666667 B+

84.67
70 76.67 80
90 86.67 90
90 90.00 90
90 90.00 90
80 80.00 70
84.66666667 B+

84.67
90

90

90

90
85

85

90

90
90

90

90
90

85

85

85
85

85

90

90
80

90

90

90
85

90

90

90
90

90

90

90
90

90
MENU OBSERVASI SIKAP PESERTA DIDIK
DAFTAR

Tanggal
No NIS Nama Siswa JK Amatan

1 17003 ADELIA ANUGRA RAHMAT P

2 17012 ANDI UMMU AMALIA P

3 17016 ANNISA ZAIFA ASSYAHARANI PABE P

4 17018 ANUGRAH RAMDHANI P

5 17019 ARIDHA. A L

6 17022 BELLA FITRIA SUKMAWATI PUTRI P

7 17026 DELFIANITA GRACE JANU P

8 17030 DIAN ALISHA RUSTAM P

9 17034 DWI ANDINI RISKY RAMADHANI P

10 17039 FATHIYAH NURUL P

11 17043 GRACE CRISTY NATHALIA DAELI P

12 17047 HUMAIRAH L

13 17048 ILHAM ARJUNIO FAIRUL P


14 17054 LUSY RAHMAWATI AMIR L

15 17131 MAWADDAH WARAHMAH P

16 17057 MEILINDA PUTRI ANASTASYA P

17 17061 MIRANDA P

18 17070 MUTIARAH P

19 17074 NUR AMANDA P

20 17082 NUR SAKINA FITRIANI P

21 17086 NURFADILLAH RAMADANI. N P

22 17130 NURFADILLAH SARI P

23 17090 NURUL FAUZIAH P

24 17114 PHUTRY HAERUNNIZA BIJURI P

25 17102 RISKAYANTI PUSPITA SARI P

26 17106 SALWA NABILA P

27 17110 SITTI MUSDALIFAH SAPUTRI P

28 17115 SYAHRAN P
29 17119 TITANIA PUTRI FEBRIANI P

30 17123 VUVUD RUSMAN P

31 17128 ZALSABILA P

32 17132 ANNISA PUTRI HERDENIYAH P

33 0 0 0

34 0 0 0

35 0 0 0

36 0 0 0

37 0 0 0

38 0 0 0

39 0 0 0

40 0 0 0
Deskripsi Sikap

Ananda selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, toleran pada Agama yang berbeda
Namun perlu meningkatkan ketaatan beribadah.
MENU DAFTAR NILAI GURU MATA PELAJARAN
Isikan KKM dan
Nama Guru Mata
Pelajaran
TAHUN PELAJARAN : 2018/2019 KELAS : XI A / Ganjil
SEMESTER : XI A / Ganjil KKM : 70
MATA PELAJARAN : Pendidikan Agama Islam dan Bu GURU MP : Hilmawati, S.Ag

NAMA PESERTA Pengetahuan Keterampilan


DESKRIPSI SIKAP

JK
NO NISN
DIDIK Nilai Predikat Nilai Predikat

ADELIA ANUGRA Ananda selalu bersyukur, selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan, toleran pada Agama yang
1 17003 P 86 A- 85 A-
RAHMAT berbeda Namun perlu meningkatkan ketaatan beribadah.

2 17012 ANDI UMMU AMALIA P 65 D 85 A- 0

ANNISA ZAIFA
3 17016 P 84 B+ 85 A- 0
ASSYAHARANI PABE

4 17018 ANUGRAH RAMDHANI P 87 A- 85 A- 0

5 17019 ARIDHA. A L 86 A- 85 A- 0
BELLA FITRIA
6 17022 SUKMAWATI PUTRI P 87 A- 86 A- 0

DELFIANITA GRACE
7 17026 P 63 D 87 A- 0
JANU

8 17030 DIAN ALISHA RUSTAM P 84 B+ 87 A- 0

DWI ANDINI RISKY


9 17034 P 84 B+ 87 A- 0
RAMADHANI

10 17039 FATHIYAH NURUL P 85 A- 87 A- 0

GRACE CRISTY
11 17043 P 63 D 87 A- 0
NATHALIA DAELI

12 17047 HUMAIRAH L 87 A- 88 A- 0
ILHAM ARJUNIO
13 17048 FAIRUL P 85 B+ 85 A- 0

LUSY RAHMAWATI
14 17054 L 84 B+ 85 A- 0
AMIR

MAWADDAH
15 17131 P 84 B+ 84 B+ 0
WARAHMAH

MEILINDA PUTRI
16 17057 P 87 A- 86 A- 0
ANASTASYA

17 17061 MIRANDA P 88 A- 87 A- 0

18 17070 MUTIARAH P 89 A- 92 A 0

19 17074 NUR AMANDA P 89 A- 92 A 0


20 17082 NUR SAKINA FITRIANI P 81 B+ 80 B+ 0

NURFADILLAH
21 17086 P 83 B+ 89 A- 0
RAMADANI. N

22 17130 NURFADILLAH SARI P 84 B+ 82 B+ 0

23 17090 NURUL FAUZIAH P 83 B+ 86 A- 0

PHUTRY HAERUNNIZA
24 17114 P 84 B+ 86 A- 0
BIJURI

RISKAYANTI PUSPITA
25 17102 P 85 A- 89 A- 0
SARI

26 17106 SALWA NABILA P 63 D 54 D 0


SITTI MUSDALIFAH
27 17110 SAPUTRI P 84 B+ 88 A- 0

28 17115 SYAHRAN P 83 B+ 86 A- 0

TITANIA PUTRI
29 17119 P 83 B+ 87 A- 0
FEBRIANI

30 17123 VUVUD RUSMAN P 83 B+ 86 A- 0

31 17128 ZALSABILA P 87 A- 88 A- 0

ANNISA PUTRI
32 17132 P #VALUE! #VALUE! 91 A 0
HERDENIYAH

33 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 91 A 0
34 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 85 A- 0

35 0 0 0 86 A- 85 A- 0

36 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 85 A- 0

37 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 85 A- 0

38 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 85 A- 0

39 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 85 A- 0

40 0 0 0 #VALUE! #VALUE! 85 A- 0
Makassa
Guru Ma

Hilmaw
bersyukur,
selalu berdoa
sebelum
melakukan
kegiatan,
toleran pada
Legger Siswa Agama yang
Nama Pelajaran berbeda
Namun perlu
meningkatkan Nilai
No NIS Nama Siswa KD3 KD4 ketaatanP K
1 17003 ADELIA ANUGRA RAHMAT 86.38 85 beribadah. 0
2 17012 ANDI UMMU AMALIA 64.88 85 0 0
3 17016 ANNISA ZAIFA ASSYAHARANI PABE 84.25 85 0 0
4 17018 ANUGRAH RAMDHANI 86.5 85 0 0
5 17019 ARIDHA. A 85.75 85 0 0
6 17022 BELLA FITRIA SUKMAWATI PUTRI 86.75 86 0 0
7 17026 DELFIANITA GRACE JANU 62.5 87 0 0
8 17030 DIAN ALISHA RUSTAM 83.75 87 0 0
9 17034 DWI ANDINI RISKY RAMADHANI 83.75 87 0 0
10 17039 FATHIYAH NURUL 85 87 0 0
11 17043 GRACE CRISTY NATHALIA DAELI 62.5 87 0 0
12 17047 HUMAIRAH 87 88 0 0
13 17048 ILHAM ARJUNIO FAIRUL 84.5 85 0 0
14 17054 LUSY RAHMAWATI AMIR 84.25 85 0 0
15 17131 MAWADDAH WARAHMAH 84 84 0 0
16 17057 MEILINDA PUTRI ANASTASYA 87.13 86 0 0
17 17061 MIRANDA 87.5 87 0 0
18 17070 MUTIARAH 88.75 92 0 0
19 17074 NUR AMANDA 88.75 92 0 0
20 17082 NUR SAKINA FITRIANI 81.25 80 0 0
21 17086 NURFADILLAH RAMADANI. N 82.5 89 0 0
22 17130 NURFADILLAH SARI 84 82 0 0
23 17090 NURUL FAUZIAH 82.5 86 0 0
24 17114 PHUTRY HAERUNNIZA BIJURI 84 86 0 0
25 17102 RISKAYANTI PUSPITA SARI 85 89 0 0
26 17106 SALWA NABILA 62.5 54 0 0
27 17110 SITTI MUSDALIFAH SAPUTRI 84 88 0 0
28 17115 SYAHRAN 82.5 86 0 0
29 17119 TITANIA PUTRI FEBRIANI 83 87 0 0
30 17123 VUVUD RUSMAN 86 0 0
31 17128 ZALSABILA 88 0 0
32 17132 ANNISA PUTRI HERDENIYAH 91 0 0
33 0 0 91 0 0
34 0 0 91 0 0
35 0 0 91 0 0
36 0 0 91 0 0
37 0 0 91 0 0
38 0 0 91 0 0
39 0 0 91 0 0
40 0 0 91 0 0
41 0 0 91 0 0
42 0 0 91 0 0
43 0 0 91 0 0
44 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
1 0 0 91 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nilai
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0