Anda di halaman 1dari 1

PERJANJIAN BINA RUMAH KEDIAMAN

Perjanjian dibuat pada __________________ dengan termeterai perjanjian ini, wang


pendahuluan sebanyak RM5000.00 (tunai)diberikan untuk membina rumah dan selebihnya
akan dibayar ansuran sehingga selesai pembinaan rumah berharga RM38500.00 seperti yang
dipersetujui.

Perjanjian diantara

Pemilik rumah________________________________________________________________________

Nama dan no.K/P atau no.Pasport

DAN

Pembina rumah______________________________________________________________________

Nama dan no.K/P atau no.Pasport

Saksi________________________________________________________________________________

Nama dan no.K/P atau no.Pasport

TARIKH MASA JUMLAH BAYARAN NAMA DAN NAMA DAN


(RM) T.TANGAN T.TANGAN SAKSI
PENERIMA