Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS PERLIS

01000 KANGAR, PERLIS.


Telefon :04-9781522 - 1599 Gambar

BIODATA PELAJAR
PRAKTIKUM 2 / AMALAN PROFESIONAL

Nama Pelajar :_________________________________________________

Nombor Kad Pengenalan :_________________________________________________

Jantina :_________________________________________________

Kaum :_________________________________________________

Kursus dan Ambilan :_________________________________________________

Mata Pelajaran Teras :_________________________________________________

Pensyarah Penyelia Bidang Teras :_________________________________________________

Guru Pembimbing Bidang Teras :_________________________________________________

Mata Pelajaran Elektif Teras :_________________________________________________

Pensyarah Penyelia Elektif Teras :_________________________________________________

Guru Pembimbing Elektif Teras :_________________________________________________

Alamat Rumah :_________________________________________________

:_________________________________________________

:_________________________________________________

Alamat Semasa Praktikum :_________________________________________________

:_________________________________________________

Status Perkahwinan :_________________________________________________

Nombor Telefon (hp) :_________________________________________________

Jun 2019 Unit Praktikum IPG Kampus Perlis 1