Anda di halaman 1dari 1

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS PERLIS

PRAKTIKUM 2 PISMP AMBILAN JUN 2016

NOTA SERAHAN

NAMA :………………………………………………………..
NO.TELEFON:………………………………………………………..
SEKOLAH :…………………………………………………………

Rekod ini bertujuan mengesan pelaksanaan Amalan Professional setiap pelajar supaya mematuhi prosedur yang
telah digariskan di dalam Buku Panduan Praktikum Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia
dan piawai MS ISO 9001: 2015, seperti yang terkandung di dalam PT 05 Pengurusan Praktikum

Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan Amalan Professional, beberapa borang telah disediakan untuk
digunakan oleh pelajar, pensyarah dan guru pembimbing yang terlibat. Borang-borang ini perlu diisi dengan
maklumat yang diperlukan seperti arahan yang terkandung dalam setiap borang dan dimasukkan kedalam
portfolio pelajar.

Borang Kehadiran Praktikum LAM-PT-05-09 dan Salinan Borang Pemantauan Kekerapan Penyeliaan Praktikum
perlu dihantar setiap kepada Unit Praktikum pada minggu pertama setiap bulan.

Borang seperti dalam senarai di bawah perlu diserahkan kepada unit Praktikum DENGAN SEGERA setelah
tamat praktikum. Ketua kumpulan diminta mengumpul dan menyerahkannya kepada Unit Praktikum selewat-
lewatnya pada 13 September 2019. Sila pastikan semua dokumen yang disertakan adalah seperti senarai di
bawah, yang telah lengkap semasa tempoh Amalan Professional sahaja.

SENARAI SEMAK:

CATATAN
LAMPIRAN JENIS REKOD
Sila Tandakan ()
Borang Kehadiran Praktikum bagi Bulan Julai/Ogos, September
LAM-PT-05-09
dan Oktober (Bagi yang belum menghantar selengkapnya).
Salinan Borang PR 1 bagi
Teras : Penyeliaan 1/2/3
Elektif Teras : Penyeliaan 1/2
4 Borang Pemantauan Kekerapan Penyeliaan Praktikum
5 Borang Rumusan Kehadiran Praktikum

Saya mengesahkan semua rekod yang dihantar adalah berdasarkan item-item di atas.

Tarikh Serah:______________________________ Tandatangan Pelajar: _____________________________