Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh 2 Januari 2017 / Selasa Minggu : 1


Kelas 6 Bijaksana Kehadiran : /
Masa 11.40-12.40
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk A. Jom Belajar Guna Kalkulator
Standard Kandungan 1.1 Aplikasi sebarang nombor
(i) Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan
Standard Pembelajaran termasuk pembundaran dan pola nombor.

Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-


1. Mewakilkan penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan
Objektif Pembelajaran
termasuk pembundaran dan pola nombor.

A. Jom belajar guna kalkulator (Buku teks, muka surat 1-5)


1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid memahami konsep penggunaan kalkulator bagi menyelesaikan pengiraan
termasuk pembundaran dan pola nombor.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 5)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan yang
Pentaksiran
ditetapkan dalam DSKP.

__________ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana………………………………………….............................................................

……………………………………………………………………………………………………………………..
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh / Hari 4 Januari 2018 / Khamis Minggu : 1


Kelas 6 Bijaksana Kehadiran :
Masa 9.40 – 10.10
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk B. Kenali Nombor Perdana
Standard
1.2 Nombor perdana
Kandungan
Standard (i) Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif
1. Mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
Pembelajaran
B. Kenali nombor perdana (Buku teks, muka surat 6-7)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid mengenal pasti nombor perdana dalam lingkungan 100.
3. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri,
muka surat 8)
4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap
Pentaksiran
penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid
yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi
akan datang.
Refleksi
PdP ditunda kerana…………………………………………...................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh / Hari 9 Januari 2018 / Selasa Minggu : 2


Kelas 6 Bijaksana Kehadiran :
Masa 11.40 – 12.40
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk C. Nombor Tujuh Digit
Standard
1.3 Nombor hingga tujuh digit.
Kandungan
(i) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit
dalam perpuluhan juta yang melibatkan situasi harian.
Standard (ii) Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit
Pembelajaran dalam pecahan juta yang penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan situasi harian.
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombo
bulat dan sebaliknya
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
1. Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit
dalam perpuluhan juta yang melibatkan situasi harian.
Objektif 2. Membaca, menyebut dan menulis sebarang nombor hingga tujuh digit
Pembelajaran dalam pecahan juta yang penyebutnya 2, 4, 5, 8 dan 10 yang melibatkan
situasi harian.
3. Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
bulat dan sebaliknya
C. Nombor Tujuh Digit (Buku teks, muka surat 9-11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
Aktiviti
2. Murid menyebut dan menulis nombor juta dalam angka atau perkataan,
mencerakinkan dan membundarkan nombor hingga juta terdekat.
3. Murid menyebut nombor perpuluhan juta dan pecahan juta.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 11)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Refleksi PdP ditunda


kerana………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh / 16 Januari 2018 / Selasa Minggu : 3


Hari
Kelas 6 Bijaksana Kehadiran : /
Masa 11.40-12.40
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk D. Hubungan Nombor Perpuluhan Juta dan Pecahan Juta dengan Nombor Bulat
Standard
1.3 Nombor hingga tujuh digit.
Kandungan
Standard
(iii) Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
Pembelajar
bulat dan sebaliknya
an
Objektif Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Pembelajar 1. Menukar nombor dalam perpuluhan dan pecahan juta kepada nombor
an bulat dan sebaliknya
D. Hubungan Nombor Perpuluhan Juta dan Pecahan Juta dengan
Nombor Bulat (Buku teks, muka surat 9-11)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya
dengan tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. Murid menukar nombor dalam perpuluhan
dan pecahan juta kepada nombor bulat dan sebaliknya
3. Murid menyebut nombor perpuluhan juta dan pecahan juta.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka
surat 14)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap
Pentaksiran
penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.

_____ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang
tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.
Refleksi

PdP ditunda kerana………………………………………….........................................

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


MATEMATIK
TAHUN 6

Tarikh /
22 Januari 2018 / Selasa Minggu : 4
Hari
Kelas 6 Bijaksana Kehadiran : / 20
Masa 11.40 -12.40
Bidang Nombor dan Operasi
Tajuk E. Selesaikan Masalah
Standard
1.3 Nombor hingga tujuh digit.
Kandungan
Standard (iv) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan
dan pecahan bagi operasi tambah, tolak, darab bahagi dan operasi
Pembelajar
bergabung termasuk penggunaan anu dalam situasi yang diberi.
an
Pada akhir pembelajaran,murid berupaya untuk :-
Objektif
1. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nombor bulat, perpuluhan
Pembelajar
dan pecahan bagi operasi tambah, tolak, darab bahagi dan operasi
an
bergabung termasuk penggunaan anu dalam situasi yang diberi.
E. Selesaikan Masalah (Buku teks, muka surat 15-20)
1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan
tajuk pelajaran.
Aktiviti 2. urid mencari kata kunci dalam soalan.
3. Murid menentukan dan memlih strategi penyelesaian masalah yang mudah.
4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Latih Diri, muka surat 19)
5. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran

Nilai Murni: Mendengar arahan guru, keyakinan


EMK
EMK: Keusahawanan

BBB Buku teks, buku latihan.


Ditafsir melalui aktiviti secara individu bagi mengelas mengikut tahap penguasaan
Pentaksiran
yang ditetapkan dalam DSKP.
______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak
mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

Refleksi PdP ditunda


kerana………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
.