Anda di halaman 1dari 1

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH

SWASTA (MUSKAS) BANTUL

Sekretariat : SMK Muhammadiyah 1 Bantul Jl. Parangtritis Km 12 Manding Trirenggo Bantul

NO : 01/VI/2019
Hal : Undangan Sosialisasi
Kepada Yth.
Bpk/Ibu kepala Sekolah SMK Swasta
Kab. Bantul

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh


Dengan Hormat,
Syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufiq
serta hidayah kepada kita dan senantiasa memberikan kelancaran.

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah bidang
kurikulum pada petemuan yang akan di selenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 17 Juni 2019
Jam : 08.30 s/d 11.30 Wib
Tempat : Aula SMK Muhammadiyah 1 Bantul
Acara : Sosialisasi permendibud no.34 tahun 2018

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan berkenan hadir diucapkan
banyak terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bantul, 11 Juni 2019


Ketua MUSKAS Kab. Bantul Sekretaris

H. Temu Panggih Raharjo, MM Harimawan, S.Pd.T


NIP. 196501051986021007

NB : 1. Wajib diikuti oleh 36 SMK Swasta se bantul


2. Kontribusi Rp 75.000/Sekolah
3. Sekolah yang tidak mengikuti sosialisasi tidak bisa melaksanakan uji publik
kurikulum