Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

DINAS KESEHATAN BANGKALAN


UPTD PUSKESMAS TANAH MERAH
Jln. Raya Tanah Merah No. 04 Bangkalan 69172, Telp. 082301035120
Email : puskesmas.tanahmerah@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TANAH MERAH


Nomor : 445/......../433.106.15/2016

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN EKSTERNAL YANG MENJADI ACUAN DALAM


PENYUSUNAN STANDART PELAYANAN KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS TANAH MERAH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan klinis dengan baik, maka perlu
dilakukan pembakuan stndart dan prosedur layanan klinis;

b. bahwa dalam penyusunan standart dan prosedur tersebut diperlukan


acuan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Dan bila
memungkinkan berdasarkan bukti ilmiah terkini dan yang terbaik (the
best available evidence);

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut point a dan b, perlu


ditetapkan surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Tanah Merah
tentang dokumen Eksternal yang Menjadi acuan dalam penyusunan
standart pelayanan kilinis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang


kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan No 290/MENKES/PER/III/2008 tentang
Persetujuan Tindakan Kedokteran;
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TANAH MERAH PENETAPAN


DOKUMEN EKSTERNAL YANG MENJADI ACUAN DALAM
PENYUSUNAN STANDART PELAYANAN KLINIS.

KESATU : Menentukan dokumen eksternal sebagaimana terlampir dalam keputusan


ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 11 Januari 2016

KEPALA PUSKESMAS TANAH MERAH

MOHAMMAD TOHA