Anda di halaman 1dari 4

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN MELATI SETAPAK, KUALA LUMPUR

LAPORAN PELAKSANAAN KURIKULUM


(Keperluan Minimum)

BENGKEL SUKAN MEMANAH BERSAMA AKADEMI MEMANAH


1. Tajuk Program
KUALA LUMPUR

16 FEBRUARI 2019
2. Tarikh Pelaksanaan

a. Taklimat bersama ibu bapa


b. Pendedahan mengenai peralatan memanah
c. Pendedahan mengenai asas sukan memanah
3. Aktiviti yang dijalankan
d. Praktikal teknik asas memanah

4. Hasil Tandakan (/) dalam ruangan yang berkenaan sahaja

4.1 Dapat dilaksanakan Ya ( / ) Tidak ( )

4.2 Ulasan (Jika tidak dapat dilaksanakan)

TIADA

5. Cadangan untuk Penambahbaikan

TIADA

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

.............................................................. ................................................
(Hishamuddin bin Abdullah) (Puan Hajah Farina bt Mohd Yahya)
Pengurus Kelab Memanah SKTM GPK Kokurikulum SKTM