Anda di halaman 1dari 3

1. STONI TIP BOKORENJA?

Vlasaste trave koje se bokore na podzemnim stablima kod kojih se čvor bokorenja nalazi ispod
površine zemljišta. Najvažniji predstavnici trska, bijela rosulja, spljoštena livadarka, bezosi vlasen itd.

2.NA OSNOVU POJAVE REPRODUKTIVNIH ORGANA U PROLJEĆE TRAVE SE DIJELE NA?


Ranostasne od ½ IV do ½ V
Srednjestasne od polovine ½ V do kraja V
Kasnostasne krajem V do ½ VI

3. JEŽEVICA
Dactylis glomerata – Poaceae
Korijen 1-1,3 m žilama dobro prodire u zemlju, formira veoma jak busen. Visina stabla se kreće od 1-
1,3 m. Lišće je dosta dugo 25-35 cm i uzano 3-6cm sivkasto-zelene boje. Ima veoma krupne liske
kepljastog oblika ili ljevkastog. Cvijet je razgranata metlica sa naizmjeničnim rasporedom bočnih
grana dužine 10-15cm. Sjeme je dosta sitno obavijeno pljevljicama sa kratkim osjem. Masa sjemena
oko 0,9-1,4 g. Koristi se za sijeno ili silažu a dužina života biljke je 4-6 godina.

4.ZAJEDNIČKE OSOBINE CVIJETA KRMNIH LEGUMINOZA?


Cvijet leguminoza je leptiraste građe. Sastoji se od 5 čašica, 5 kruničnih listova, 10 prašnika i jednog
tučka. Čašice su zelene boje i međusobno srasle, krunice su različitij boja od sive, zelene, crvene pa
do ljubičaste boje. Cvjetovi se formiraju u pazuhu lista, cvasti mogu biti i glavičaste i grozdaste.
Oprašivanje je autogamno i ksenogamno.

5. CRVENA DJETELINA
Trifolium pratense – Fabaceae
Korijen vretenast sa mnogim adventivnim žilama dubine 1,5-2m. Stabljike su na presjeku okrugle ili
elipsoidne. Visina 80-100 cm. List troper, krupan, liske u listu manje više jednake ravne po obodu.
Cvjetovi grupisani u glavičaste cvasti 80-140 cvjetova. Plod jednosjemena mahuna oblina šarene ili
žutomaslinaste boje. Sjeme srcolikog oblika, duguljasto, jajasto, glatko, tamnozeleno do mrko.
Izrazito alagamna vrsta, oprašivanje se vrši pomoću insekata.

6. STOČNI GRAŠAK
Pisum sativum
Korijen je vretenast, jako razvijen jake usisne moći, dubine do 1 m. Stablo zeljasta svijetlo zelena
bijka, šuplja razgranata ali se dosta razlikuje od primarnog stabla. List je parno perast, sastavljen od 2-
3 pari liski i završava sa viticama. Cvjetovi izbijaju u pazuhu lista obično su to 2 cvijeta na dugoj ili
kratkoj dršci. Izrazito je alogamna vrsta, plod je višesjemena mahuna, valjkasta ili sabljasta. Mlade
mahune su zelene ili žuto-mrke. Sjeme se razlikuje po boji krupnoći i obliku.

7.ČIČOKA
Helianthus tuberosus – Asteraceae
Korijen vretenast jako razvijen. Dubok pa uspijeva na svim zemljištima. Stabljike su zeljaste kasnije
odrvene, visine 1,5-3 m, mladi dijelovi su obrasli dugim čvrstim dlačicama, lišće je pojedinačno
raspoređeno i ima duge drške, cvjetovi grupisani u glavičaste cvasti. Plod je tamno sive, tamno braon
i blago maljav. Alogamna entomorfna vrsta.
8.NABROJATI VIŠEGODIŠNJE DJETELINE?
Crvena djetelina Trifolium pratense – Fabaceae
Bijela djetelina Trifolium repens
Švedska djetelina Trifolium hybridum
Jagodasta djetelina Trifolium fragiforum
Panonska djetelina Trifolium panonicum
Bijela brdska djetelina Trifolium montanium

9. NABROJATI KORJENASTO KRTOLASTE BILJKE ZA STOČNU ISHRANU?


Stočna repa Beta vulgaris Chenopodianceae
Stočna mrkva Daucus carota Apianceae
Breskva Brassica napus rapifera Brassicaceae
Čičoka Helianthus tuberosus Asteraceae

SLIKE: Mačji rep – phelum pratense


, Esparzeta – Onobrychis viciifolia fabaceae,
Stočna repa – Beta vulgaris var. Crassa chenopodiaceae, S
točna repica – Brassica napus ssp. Oleifea brassicaceae

10. ZAJEDNIČKE OSOBINE KRMNIH LEGUMINOZA


Krmne leguminoze se dijele na višegodišnje sitno zrno i jednogodišnje krupno zrno. Korijen se
odlikuje vretenastim po spoljašnjem izgledu stabljike krmnih leguminoza sa različite dužine se kreće
30-200 cm. List je složen. Dijele se u tri grupe:
Parno perasti
Neparno perasti
Sa troperim listovima

11. OSTALE BILJKE ZA STOČNU ISHRANU


Stočni kelj Brassica olerancea var. Acephala Brassicaceae
Stočna repica Brassica napus ssp. Oleifera Brassicaceae
Tikve – familija Cucurbitaceae – Cucurbita pepo – obična tikva i Cucurbita maxima – bundeva

12. SOJA
Glycine hispida
Korijen vretenast, dubine i do 1 m pa i više. Stabljika je uspravna i žbunasta, gruba i u vrijeme zrenja
odrveni, visina se kreće 80-120 cm. List je troper sličan listu pasulja, liske su srcaste ili jajolike.
Cvjetovi izbijaju u pazuhu listova, 3-5 u grupama, plavi ljubičasti i bijeli. Plod višesjemena mahuna
obrasla dlačicama prava ili savijena. Sjeme okruglo, jajoliko, bubrežasto raznih nijansi žute, mrko,
crno ili šareno. Samooplodna biljka ali je moguće i oprašivanje insektima.

13. JEDNOGODIŠNJE KRMNE LEGUMINOZE


Veoma su rasprostranjene u svijetu, posebno predstavnici rodova: Pisum, Glycine, Vicia, Faba,
Lupinus. Najvažnije su: Pisum sativum – stočni grašak, Vicia sp. – grahorica, Vicia faba – krmni bob,
Lupinus sp. – lupina, Glycine hispida – soja, Vigna siensis – vigma
Gdje se na sličan način kao i kod ostalih usjeva ili cvjetova miješa sa strmim žitima i koristi se za
proizvodnju biomase ili sideracije.
14. VISINA TRAVA I ZAŠTO JE ONA VAŽNA?
Visoke – preko 70 cm
Srednje 40 – 70 cm
Niske trave niže od 40 cm
Uspostavlja se odnos između ratarstva i stočarstva, proizvodnja stočne hrane, veliki agrotehnički
znača, njihovim gajenjem se doprinosi ka usavršavanju plodoreda, popravljaju se fizičke, hemijske,
biološke i mikrobiološke osobine zemljišta, unapređuju se prinosi biljaka. Trave se mogu podijeliti
prema vegetativnoj i reproduktivnoj fazi.

15. LUCERKA
Medicago sativa – Fabaceae
Odlikuje se moćnim vretenastim korijenom 5-6 m, pa i više, velike je usisne moći. Stablo uspravno,
polegljivo i srednje polegljivo visine do 90 cm. List je troper sa ovalnim izduženim liskama. Liske u
gornjoj trećini su nazubljene. Cvasti su grupisanje u grozdaste cvasti izduženog oblika. Plod je
višesjemena mahuna, glatka ili spiralno uvijena. Sjeme pravo ili malo savijeno bubrežastog ili
pasuljastog oblika.

16. STOČNA MRKVA


Daucus carota – Apiaceae
Korijen okruglast, cilindričan dužine je oko 10-25 cm. Na presjeku su vidljiva dva sloja: centralni
drvenast sloj i spoljašnji koji je dobro razvijen. Stabljike se formiraju u drugoj godini, visine od 80-120
cm, dobro obraske lišćem. Lišće složeno perasto, obraslo dlačicama. Bočne grane predstavljaju
stitaste cvasti. Cvijet je sitan stranooplodna vrsta. Plod suv, obrastao bodljama i ima dva sjemena
zametka.

17. RIZOM TIP BOKORENJA


Klasaste trave koje se bokore iz pupoljka na glavnom stablu ispod površine zemlje ali formiraju kratka
i mnogobrojna podzemna stabla.

18. FRANCUSKI LJULJ


Prinosi zelene mase iznose 60 t/ha a sena 12 t/ha. Korijen dobro razvijen, prodire duboko u zemljište
i formira kratki rastresit busen. Stabljika je uspravna glatka, sjajna s malo lišća, brzo otvrdne ali i
naraste do 150 cm i više. Listovi ravni, 12-20 cm dugi 4-8 mm široki, hrapavi s golim ili slabo dlakavim
rukavcima. Cvijet je metlica duguljastog oblika, dužine 25 cm, koja je prije cvjetanja skupljena a u
cvjetanju raširena uspravna i sa mnogo klasića. Dužina sjemena je 8-9 mm a širina oko 2 mm.

SLIKE: Ježevica – Dacrylis glomerata poeceae


Obična lucerka – Medicago sativa fabaceae
Čičoka – Helianthus tuberosum asteraceae
Stočna mrkva – Daucus carota apiaceae