Anda di halaman 1dari 1

Sai@SKT6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 2018

MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 6 LELAKI : ____ orang


MINGGU / HARI / TARIKH 02 / RABU / 09 JANUARI 2019 PEREMPUAN : ____ orang
JUMLAH : ____ orang
KELAS 6 JASMIN KEHADIRAN TIDAK HADIR :
MASA 10.20AM -11.20AM
BIDANG PEMBELAJARAN UNIT 1 : PEMBENTUKAN MALAYSIA
STANDARD
10.1 Pembentukan Malaysia
KANDUNGAN
STANDARD 10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia
PEMBELAJARAN K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap pembentukan Malaysia.

OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :


PEMBELAJARAN/ i. Menerangkan sebab-sebab pembentukan Malaysia dalam bentuk peta bulatan.
KRITERIA KEJAYAAN ii. Murid menzahirkan perasaan bangga terhadap pembentukan Malaysia
1. Murid-murid dipamerkan beberapa gambar yang berkaitan dengan Pembentukan Malaysia.
2. Murid menjawab soalan berkaitan gambar yang ditentukan dan asal-usul pembentukan
AKTIVITI Malaysia
PEMBELAJARAN & 3. Guru menerangkan topik dan mula menerangkan sebab-sebab pembentukan Malaysia
PEMUDAHCARAAN 4. Secara kumpulan, murid-murid menyenaraikan sebab-sebab pembentukan Malaysia
(PdPc) dalam bentuk peta bulatan.
5. Murid menceritakan perasaan bangga terhadap pembentukan Malaysia.
6 Guru menilai dan merumus PdPc.

ALAT BANTU MENGAJAR (ABM) / BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)


Buku Teks Nota Carta / Graf Komputer / Tablet
Buku Rujukan Model TV / Projektor Internet / Wifi
Modul Subjek Gambar Pembesar Suara / Radio Kalkulator

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK)


Kreativiti Dan Inovasi Bahasa Pendidikan Alam Sekitar Patriotisme
Sains Dan Teknologi Keusahawan Pendidikan Kewangan TMK

NILAI MURNI
Baik Hati Kerjasama Bertolak Ansur Keadilan
Keberanian Kejujuran Bersyukur Tolong-menolong
Bertanggungjawab Hemah Tinggi Hormat-menghormati Kasih Sayang
Kesabaran Ketekunan Berjimat Cermat

PETA PEMIKIRAN i-THINK


Peta Bulatan Peta Buih Peta Buih Berganda Peta Pelbagai Alir
Peta Titi Peta Pokok Peta Dakap Peta Alir

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)


Komunikasi Kolaborasi Kreativiti Pemikiran Kritikal

TAHAP PEMIKIRAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI
Mengingat Mengaplikasi Menilai
Memahami Menganalisis Mencipta

PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN


Buku Latihan Buku Teks Buku Kerja Lembaran Kerja
Pemerhatian Lisan Pembentangan Kerja Kumpulan
Kuiz Tugasan Projek Simulasi / Lakonan

REFLEKSI
____ / ____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pengayaan / pengukuhan
____ / ____ orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan
Catatan :
Tangguh : Aktiviti PdPc tidak dapat dijalankan kerana Mesyuarat Kursus
Program Sekolah Cuti Rehat / Cuti Sakit
Aktiviti Luar Guru Pengiring

Anda mungkin juga menyukai