Anda di halaman 1dari 12

PELAN OPERASI 1 UNIT KOKURIKULUM 2018

Bengkel Pengurusan Kokurikulum Untuk Semua Ketua Guru


Nama Projek
Penasihat.

Objektif Meningkatkan kualiti pengurusan kokurikulum

Tempoh Februari hingga Oktober


Kumpulan Sasaran Semua Ketua Penasihat Unit-unit Koko
Guru Terlibat Ketua Guru Penasihat unit koko
1. Ceramah pengurusan kokurikulum
2. Pengurusan fail kokurikulum
Proses Kerja

Kos
Ketua Guru Penasihat terlibat dengan Penandaan Kertas PT3
Kekangan
dan SPM.
Pemantauan

Penilaian Sistem failing yang baik

Penambahbaikan
PELAN OPERASI 2 UNIT KOKURIKULUM 2018

Nama Projek Latihan dan bengkel untuk pelajar

Meningkatkan pencapaian unit koko di daerah, negeri dan


Objektif
kebangsaan

Tempoh Februari hingga Julai


Kumpulan Sasaran Semua Guru Penasihat dan Pelajar
Guru Terlibat Guru Penasihat Unit koko
1. Ceramah pengurusan kokurikulum
2. Adakan latihan dari Jurulatih luar yang berpengalaman
Proses Kerja

Kos

Kekangan Bayaran jurulatih yang mahal

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan
PELAN OPERASI 3 UNIT KOKURIKULUM 2018

Nama Projek Bakat Koko

Objektif Meningkatkan pencapaian para pelajar dalam markah PAJSK

Tempoh Februari hingga Oktober


Kumpulan Sasaran Semua Pelajar SMK Taman Semarak
Guru Terlibat Semua Guru Penasihat
1. Pertandingan Mencungkil Bakat Koko
2. Pertandingan Persahabatan
Proses Kerja

Kos

Kekangan Pelajar yang lebih memberi tumpuan kepada akademik.

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan
PELAN OPERASI 4 UNIT KOKURIKULUM 2018

Bengkel Pemantapan Kehakiman dan Kejurulatihan Kokurikulum


Nama Projek
Sekolah Menengah dan Rendah.
Memperkasa dan meningkatkan kualiti kehakiman dan
Objektif
kejurulatihan di peringkat sekolah dan daerah.

Tempoh Mac hingga Oktober


Kumpulan Sasaran Semua hakim dan jurulatih sekolah dan daerah.
Guru Terlibat Hakim, jurulatih dan pengerusi teknikal daerah dan sekolah.
1. Ceramah kehakiman dan kejurulatihan mengikut bidang.
2. Ceramah motivasi dan team building.
Proses Kerja

472.50
Kos
RM3.5 X 135 = RM472.50
Perubahan hakim dan jurulatih akibat kenaikan pangkat dan
Kekangan
perpindahan guru.

Pemantauan Pemantauan Program PK03.

Penilaian Penilaian PK06 dan PK03.


Pendedahan peraturan pertandingan / kertas konsep
Penambahbaikan
pertandingan dibuat dari semasa ke semasa.
PELAN OPERASI 5 UNIT KOKURIKULUM 2018

Bengkel Pemantapan Kepimpinan Pemimpin Muda Kokurikulum


Nama Projek
Sekolah Menengah dan Rendah.
Memantapkan kepimpinan pelajar dalam bidang Kokurikulum di
Objektif
sekolah.

Tempoh September
Kumpulan Sasaran Semua Pemimpin Kelab & Persatuan Kokurikulum
Guru Terlibat Pelajar
1. Ceramah pengurusan kokurikulum.
2. Ceramah pengurusan mesyuarat.
3. Ceramah motivasi dan jati diri.
Proses Kerja

920.00
Kos
RM8.00 x 115 = RM920.00
Penglibatan pelajar dalam aktiviti/program lain di sekolah atau di
Kekangan
peringkat negeri / kebangsaan / antarabangsa.

Pemantauan Pemantauan PK06.

Penilaian Penilaian PK06.


Pemilihan peserta adalah terdiri daripada keahlian
Penambahbaikan
jawatankuasa tertinggi sesebuah kelab / persatuan di sekolah
( Pengerusi / Setiausaha / Bendahari)
SMK TAMAN SEMARAK
UNIT KOKURIKULUM
2018
Teras Strategik 1 Pencapaian pelajar/pasukan di peringkat negeri, kebangsaan dan antarabangsa yang masih rendah
Aspirasi Sistem 5 Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada
Anjakan 1,2,3,4.5.6.7.8.9
Isu Strategik Pencapaian di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan masih rendah
Matlamat Meningkatkan pencapaian murid dalam bidang kokurikulum di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa.
Sasaran / Capai
Objektif KPI TOV Nota
2017 2018 2019 2020
OS1 Meningkatkan pencapaian pasukan / peserta dalam 1. Bilangan pencapaian murid dalam bidang kokurikulum di
aktiviti kokurikulum
aktiviti/program kokurikulumdiperingkat
peringkatdaerah
negeri. di peringkat daerah, (%) 40 43 46 49 51

OS2 Meningkatkan penyertaan pasukan/peserta dalam 2. Bilangan pencapaian murid dalam bidang kokurikulum di
20 23.0 26 29 31
peringkat negeri peringkat negeri (%)
OS3 Meningkatkan penyertaan pasukan/peserta dalam 2. Bilangan pencapaian murid dalam bidang kokurikulum di
10 13.0 16 19 21
peringkat Kebangsaan peringkat kebangsaan (%)

Strategi Program / Projek Tempoh Pelaksanaan Tanggungjawab


1 Memperkasa pembangu- 1. Bengkel Pengurusan Koku. ○ ○
nan dan pemantapan 2. Latihan dan Bengkel
kokurikulum. (Pelajar) 0 0
3. Bakat Koko 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UNIT KOKURIKULUM
BULAN
PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 2018
UNIT KOKURIKULUM

Program Utama / Aktiviti Pegawai Ber- Bajet Keseluruhan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tanggungjawab
Program Memperkasa Pembangunan dan
B.
Pemantapan Kokurikulum
GPK koko
1.1 Mesyuarat Kokurikulum ○ 0 0 0
1.2 Bengkel Pengurusan Kokurikulum Untuk

Unit-Unit Koko
1.3 Post Mortem ○
SU Koko
1.4 Tindakan Susulan 0
1.5 Kajian Impak 0
Sasaran / Capai
OBJEKTIF KUMPULAN SASARAN KPI TOV NOTA
2017 2018 2019 2020
Meningkatkan kualiti pengurusan Kokurikulum di Semua Guru Pencapaian cemerlang
Semua unit koko Penasihat pengurusan Kokuriku- 2 unit 3 unit 4 unit 5 unit 6 unit
lum
PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 2017
UNIT Kokurikulum

Program Utama / Aktiviti Pegawai Ber- Bajet Keseluruhan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tanggungjawab
Meningkatkan Pencapaian Unit koko di
B.
Daerah, Negeri dan Kebangsaan
GPK KOKO
1.1 Mesyuarat Koko ○
1.2 Latihan dan Bengkel untuk meningkatkan
pencapaian pelajar ○

1.3 Post Mortem ○


Semua Penasihat
1.4 Tindakan Susulan 0
1.5 Kajian Impak 0
Sasaran / Capai
OBJEKTIF KUMPULAN SASARAN KPI TOV NOTA
2017 2018 2019 2020
Meningkatkan Pencapaian Unit-unit Semua Guru Pencapaian peringkat
Kokurikulum di peringkat daerah, negeri Penasihat Cemerlang pengurusan 5 6 8 10 12
dan Kebangsaan. Unit koko Kokurikulum
Negeri 3 4 6 7 8
Kebangsaan 0 1 2 3 4
PENGURUSAN PROGRAM TAHUN 2017
UNIT KOKURIKULUM

Program Utama / Aktiviti Pegawai Ber- Bajet Keseluruhan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tanggungjawab
PENILAIAN PAJSK
B.
GPK KOKO
1.1 Mesyuarat PAJSK ○
1.2 Pertandingan
di peringkat Daerah, Negeri dan kebangsaan. ○
1.3 Post Mortem ○
1.4 Tindakan Susulan 0
1.5 Kajian Impak 0
Sasaran / Capai
OBJEKTIF KUMPULAN SASARAN KPI TOV NOTA
2017 2018 2019 2020
Meningkatkan pencapaian Bil A Semua Pelajar Pencapaian peringkat
Para pelajar dalam markah PAJSK SMK Taman Semarak Cemerlang 25 32 40 50 60
Kokurikulum
SMK TAMAN SEMARAK
PERANCANGAN TAKTIKAL UNIT KOKURIKULUM 2017

BIL. FOKUS / STRATEGI TEMPOH


KUMPULAN SASAR STRATEGI PELAKSANAAN PELAKSANA CATATAN
(SKOP / BIDANG) PERLAKSANAAN
1. Memperkasa pembangunan Semua Guru Penasihat Mengadakan bengkel pembangunan Unit Kokurikulum Februari hingga
dan pemantapan kokurikulum unit-unit koko dan pemantapan pengurusan Oktober
di semua unit-unit koko Kokurikulum di semua unit-unit
koko terutama sistem Failing unit
masing-masing
2 Meningkatkan pencapaian Semua pemimpin Mengadakan latihan dan bengkel Unit Kokurikulum Februari hingga
unit-unit koko di daerah. Negeri kelab, persatuan dan serta menyertai pelbagai pertandingan Julai
dan Kebangsaan unit beruniform untuk meningkatkan pencapaian
serta sukan permainan

3 Meningkatkan pencapaian Semua Pelajar Mengalakkan para pelajar Semua Guru Februari hingga
para pelajar dalam markah SMK Taman Semarak menyertai pelbagai pertandingan Penasihat Unit koko Oktober
PAJSK untuk meningkatkan pencapaian
mereka.
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM)

Teras Strategik 1 Akses Kepada Kejayaan


Teras Strategik 2 Kualiti Standard Antarabangsa Yang Tinggi
Teras Strategik 3 Ekuiti Untuk Semua Murid
Teras Strategik 4 Memupuk Perpaduan Dalam Kalangan Murid
Teras Strategik 5 Pelaksanaan Berkecekapan Tinggi

Aspirasi Sistem 1 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020
Aspirasi Sistem 2 Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun
Aspirasi Sistem 3 50% pengurangan dalam jurang pencapaian ( bandar-luar bandar, sosioekonomi, gender ) menjelang tahun 2020
Aspirasi Sistem 4 Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman & nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian
Aspirasi Sistem 5 Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

Anjakan 1 Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa


Anjakan 2 Memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam Bahasa Malaysia & Bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan
Anjakan 3 Melahirkan rakyat yang menghayati nilai
Anjakan 4 Mentranformasi profesion keguruan menjadi profesion pilihan
Anjakan 5 Memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah
Anjakan 6 Mengupaya JPN, PPD & sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan
Anjakan 7 Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia
Anjakan 8 Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian
Anjakan 9 Bekerjasama dengan ibubapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas
Anjakan 10 Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit
Anjakan 11 Meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung
Menyediakan kertas kerja / pelan tindakan yang mempunyai
keperluan minimum seperti berikut

a)    Tajuk,

b)    Tarikh, Masa, Tempat

c)    Kumpulan Sasaran

d)    Objektif

e)    KPI (Indikator Output dan Outcome)

f)     Implikasi Kewangan (Bajet)

g)    Jawatankuasa Induk, Kerja, dan Pemantauan

h)    Strategi Pelaksanaan / Jadual / Pengisian Program