Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN SAINS KELAS 5 HARMONI


TARIKH/HARI 17/4/2019 MASA 10.20-11.20AM
TEMA SAINS FIZIKAL
TOPIK 5.0 Tenaga
KPS
STANDARD 5.1 Sumber dan bentuk tenaga.
KANDUNGAN
STANDARD 5.1. 3 Menyatakan tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain
PEMBELAJARAN melalui pemerhatian pelbagai peristiwa yang berlaku di persekitaran.
5. 1 .4 Menjelaskan melalui contoh perubahan bentuk tenaga berdasarkan
contoh peralatan seperti radio, telefon bimbit, lampu suluh,televisyen, lilin, basikal.
STANDARD Memahami tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk lain
PRESTASI
KRITERIA KEJAYAAN Dapat menyatakan contoh perubahan tenaga berdasarkan contoh-contoh yang diberikan.
AKTIVITI mix-N match
PENGAJARAN &  Pelajar bergaul dan bergerak mencari bahan/perkara yang boleh
PEMUDAH CARA dipadankan dengan gambar yang ada pada dirinya.gambar peralatan
(PdPC) elektirk yang telah disediakan untuk disuaikan dengan perubahan tenaga.
 Murid membina peta bulatan untuk sumber tenaga.
 Murid membina peta buih untuk pelbagai bentuk tenaga.
BAHAN BANTU  BUKU TEKS RADAS
BELAJAR(BBB)  MODUL SPESIMEN
 POWER POINT GAMBAR/CARTA
 INTERNET LAIN-LAIN_____________
 MODEL
ELEMEN MERENTAS  Sains dan Teknologi Patriotisme Nilai Murni
KURIKULUM (EMK)  Pendidikan Alam Sekitar TMK keusahawanan
KBAT / i-THINK  Peta Bulatan Peta Dakap Peta Buih Berganda
 Peta Buih Peta Alir Peta Pelbagai Alir
 Peta Titi Peta Pokok
PENILAIAN  Lembaran kerja Pemerhatian Lisan
PENGAJARAN &
 Tugasan Hasil kerja Kuiz
PEMBELAJARAN
 Drama Projek
REFLEKSI ____/_____ murid dapat mencapai standard yang ditetapkan.
____/_____ murid boleh melengkapkan latihan yang diberikan.
____/_____ murid memerlukan latihan lanjut dan bimbingan guru.
Pelajaran tidak dapat dijalankan dan akan diteruskan pada hari berikutnya kerana
__________________________________________.