Anda di halaman 1dari 10

SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

BAHAGIAN A

Arahan : Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,
B, C dan D. Pilih satu jawapan yang betul.

1. Kumar ___________ dengan semua murid di kelas tanpa mengira latar belakang
atau budaya mereka.

A. bergaduh
B. berkelahi
C. berkawan
D. bertumbuk

2. Nirus tetap _____________ kawan sekolahnya yang sakit walaupun kawan


tersebut pernah berburuk sangka terhadapnya.

A. memarahi
B. melawat
C. menuduh
D. dendam

3. ___________ dan memahami perasaan kawan adalah satu sikap positif terhadap
orang lain.

A. Menghormati
B. Melukai
C. Membukti
D. Menyertai

4. Seseorang pendidik sanggup berkorban dan


demi tanggungjawabnya terhadap anak bangsa.

A. masa, tenaga
B. harta benda, maruah
C. diri, nasib
D. duit, perkakas

5. Tabiat membaca adalah sikap yang _________________ .

A. malas
B. lembap
C. harian
D. rajin

1 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

6. Lim mengulang kaji pelajarannya sebagai persiapan untuk peperiksaan. Lim


murid yang ___________.

A. gigih
B. yakin
C. rugi
D. menunjuk-nunjuk

7. Peribahasa di bawah ini melambangkan kerajinan, kecuali ________________ .

A. bagai aur dengan tebing


B. ringan tulang
C. alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan
D. berat sama dipikul, ringan sama di jinjing

8. Seseorang itu mesti membuat _______________ sebelum mengambil tindakan.

A. susulan
B. pertimbangan
C. kepentingan
D. pengurusan

9. Masalah remaja yang berikut perlu ditangani termasuk _______________ .

I. lepak
II. ponteng sekolah
III penyalahgunaan dadah
IV lumba haram

A. I, II, dan III


B. I, II, dan IV
C. I, III, dan IV
D. I, II, III, dan IV

10. Ravin ______________ wang sebanyak RM 10.00 yang dijumpainya di padang


sekolah kepada guru kelasnya.

A. menyerahkan
B. menyimpan
C. membelanjakan
D. menyerokkan

2 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

11. Orang yang terlibat dalam penyelewengan kuasa dan wang melakukan _________
di sisi undang-undang.

A. kebaikan
B. kebetulan
C. permainan
D. kesalahan

12. Hasan seorang anak yang _________________ . Dia selalu membantu ayahnya di
kebun.

A. penyayang
B. bersyukur
C. bertanggungjawab
D. prihatin

13. Kita perlu _______________ masa suka dan duka dengan anggota keluarga.

A. mengelakkan
B. melupakan
C. mengingati
D. berkongsi

14. Setiap anggota keluarga mempunyai ________________ yang perlu dilaksanakan.

A. kepercayaan
B. kewajipan
C. usaha
D. kuasa

15. Encik Chadran berhasrat untuk mengekalkan kehidupan berkeluarga yang


_____________ .

A. berkualiti
B. berkelahi
C. berseronok
D. berjaya

3 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

16. _______________ anggota keluarga sama ada tua atau muda menunjukkan kamu
mengamalkan nilai hormat.

A. Menerima
B. Menyertai
C. Memuliakan
D. Memerli

17. Rukun Negara terdiri daripada ___________ prinsip.

A. dua
B. tiga
C. empat
D. lima

18. Antara yang berikut, yang manakah bukan prinsip Rukun Negara?

A. Kepercayaan kepada Tuhan


B. Keluhuran Perlembagaan
C. Kedaulatan Undang-Undang
D. Kesetiaan Kepada Keluarga

19. Antara yang berikut, yang manakah perbuatan mematuhi peraturan dan
undang-undang?
A. Tidak memakai topi keledar ketika menunggang motorsikal
B. Menconteng tandas awam
C. Melintas jalan raya dengan menggunakan jejantas
D. Membakar sesuatu yang mengeluarkan asap yang banyak

20. Sikap yang menunjukkan perasaan cinta akan negara adalah seperti yang berikut,
kecuali _____________ .

A. bertanggungjawab menjaga dan mempertahankan maruah negara


B. bersedia menjaga dan mempertahankan negara
C. sanggup berkorban untuk negara
D. mementingkan diri sendiri dan tidak suka pada negara

21. Apakah faktor utama untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan?

A Didikan
B Kasih saying
C Wang yang banyak
D Rumah yang besar
4 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

22. Menjaga ______________ baik keluarga adalah menjadi tanggungj awab semua
anggota keluarga.

A budi
B nama
C amalan
D pertuturan

Encik Sam dan isterinya ingin menjadi ibu bapa yang


cemerlang.

23. Antara yang berikut, yang mana bukan tindakan yang patut dilakukan oleh
mereka untuk mencapai impian tersebut?
A berangan-angan untuk menjadi ibu bapa mithali
B mendapatkan pengalaman daripada orang tua
C belajar daripad buku-buku motivasi
D menghadiri kursus keibubapaan

24. _______________ yang baik menggambarkan didikan yang sempurna telah


diberikan oleh ibu bapa kepada anak-anak.

A Pakaian
B Perlakuan
C Pertuturan
D Perbincangan

25. Tin-tin dan botol yang telah digunakan boleh _____________.

A dikitar semula
B dibakar
C ditanam
D dibuang

26. Bagaimanakah cara untuk menjimatkan penggunaan kertas?

A Mengoyakkannya kecil-kecil
B Menulis dengan tulisan yang kecil
C Menulis pada kedua-dua belah muka surat
D Membuangnya ke dalam tong kitar semula

5 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

27. Tong warna coklat yang disediakan untuk kitar semula dikhususkan untuk
__________.

A kaca
B kotak
C kertas
D aluminium

28. Persekitaran rumah yang bersih boleh menjamin ____________ penghuni rumah
dengan baik,

A kesihatan
B keindahan
C keselamatan
D kesedaran

29. Berikut ialah kesan-kesan akibat air bertakung di dalam longkang, kecuali

A meninggalkan bau yang busuk


B menjadi tempat pembiakan jentik-jentik
C menjadikan persekitaran kotor
D boleh dijadikan tempat ternakan ikan

30. Apakah faedah utama melakukan aktiviti kitar semula?

A mendapat wang
B mengisi masa lapang
C mencantikkan alam sekitar
D mengurangkan sumber semula jadi daripada pupus

31. Tindakan akan dikenakan kepada sesiapa yang melanggar peraturan.


A undang-undang
B disiplin
C khidmat masyarakat
D tunjuk sebab

6 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

Kes rompakan di kedai emas


32. Pihak berkuasa manakah yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan kes di atas?

A. Rela
B. Polis
C. Tentera
D. Bomba dan penyelamat

33. Keunikan Malaysia daripada kaca mata pelancong asing adalah kerana perkara-
perkara yang berikut, kecuali

A. kelab malam
B. banyak tempat yang menarik
C. keramahan pendudukan
D. banyak tempat yang bersejarah

34. Yang manakah antara mercu tanda yang berikut menunjukkan kemajuan Negara?

A. Kota Magherita
B. Masjd tengkera
C. Kota A Famosa
D. Menara Berkembar Petronas

35. Sebagai rakyat, kita perlu __________________ dengan kemajuan dan


pemodenan negara.

A. berbangga
B. bergembira
C. menghormati
D. bermegah-megah

36. Orang yang suka memberikan bantuan berbentuk tenaga dan masa secara ikhlas
tanpa menerima upah dikenali sebagai ____________.

A. dermawan
B. hartawan
C. jutawan
D. sukarelawan

7 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

37. Perbuatan vandalism boleh mengakibatkan _________________ .

A. orang menjadi marah


B. pemandangan menjadi kotor
C. kemudahan tidak boleh digunakan
D. negara menjadi huru-hara

38. Menjaga kualiti kebersihan persekitaran adalah menjadi tanggungjawab


______________.

A. individu
B. masyarakat
C. kerajaan
D. semua di atas

39. Kemajuan Negara dapat dicapai sekiranya _______________.

A. pemimpin berhutang dengan negara lain


B. masyarakat bekerjasama membangunkan negara
C. bangunan dibina dan alam sekitar dimusnahkan
D. rakyat Malaysia berkhidmat dengan negara asing

- Polis
- Tentera
- Bomba dan penyelamat

40. Agensi-agensi kerajaan di atas bertanggungjawab untuk _______________.

A. mengekalkan keamanan negara


B. menangkap penjenayah
C. mengeluarkan saman kepada pesalah
D. mengawal kesasakan lalu lintas

8 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

BAHAGIAN B

Isikan tempat-tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang betul.

tenang prihatin Vandalisme

bertanggungjawab ketenteraman

1. Swee Moi murid yang ______________________ , dia selalu menutup kipas


sebelum keluar dari kelas.

2. Sekiranya semua murid menjaga _________________ di sekolah, sekolah akan


menjadi tempat yang harmoni.

3. Kulasingam __________________ terhadap keperluan mangsa banjir di Arau


dengan bertindak memberi bantuan makanan kepada mereka.

4. _________________ ialah perbuatan tidak bertanggungjawab yang menyebabkan


banyak kemudahan awam rosak dan perlu dihindari.

5. Rahmat sentiasa bertolak ansur dan ___________________ semasa menghadapi


keadaan yang kurang menyenangkan.

9 (Lihat Sebelah)
SULIT
SULIT SK KINABUTAN BESAR TAWAU

BAHAGIAN C

Tandakan (✓) pada pernyataan yang betul di bawah.

1. Biasanya penghidap HIV positif / AIDS positif takut mendedahkan


keadaan mereka kerana takut disindir atau dipulaukan oleh masyarakat.

2. Kassim membuang tayar buruk ke dalam tasik berhampiran rumahnya.

3. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama.

4. Pengusaha kilang itu membuang sisa toksik ke dalam sungai.

5. Tun Mahathir adalah pemimpin Negara yang disegani dan patut


dijadikan sebagai idola untuk mencapai kejayaan di kalangan pelajar.

Kertas Soalan Tamat

10 (Lihat Sebelah)
SULIT