Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN SIVIK (BAHASA MELAYU)

Tarikh
Masa
Kelas
Tema Masyarakat Penyayang
Tajuk Masyarakat Penyayang Merentasi Kaum dan Etnik
Standard Kandungan 1.2
Standard
Pembelajaran 1.2.3 Bersoal jawab untuk mendapatkan dan menyampaikan
maklumat.

Objektif Pada akhir PdP murid dapat:


1.Mengamalkan sikap mengambil berat tentang orang lain tanpa mengira
kaum dan etnik
2.Melahirkan perasaan simpati terhadap kesusahan orang lain tanpa
mengira kaum dan etnik
3.Memberi bantuan dan sokongan moral kepada orang lain tanpa mengira
kaum dan etnik.

Aktiviti
1. Murid menyatakan aktiviti kemasyarakatan berpandukan
gambar.(Pengetahuan)
2. Menulis aktiviti berpandukan gambar secara round table.
3. Murid melakonkan aktiviti berdasarkan kad situasi yang
diberi.(Sosioemosi)
4. Murid membuat perbincangan tentang tindakan mereka
berdasarkan gambar tunggal yang diberikan dalam aktiviti Think
Pair Share.(Tindakan)
5. Wakil kumpulan membentangkan hasil perbincangan.
6. Murid menyatakan nilai-nilai murni.

Nilai Murni Kasih Sayang


EMK TMK,ICT
BBM Kad situasi,gambar tunggal
Penilaian Menyatakan cara-cara melahirkan sikap saling sayang menyanyangi
antara satu sama lain tanpa mengira kaum.
Refleksi