Anda di halaman 1dari 5

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu

KELAS Tahun 2 Amanah

MASA 8.20 pagi – 9.20 tengah hari

STANDARD KANDUNGAN 2.1 Asas membaca dan memahami

2.1.1 Membaca dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai;
STANDARD PEMBELAJARAN

TEMA Kemasyarakatan

NILAI TERAS Kasih sayang

TAJUK Rukun Negara

OBJEKTIF PEMBELAJARAN Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat;
1. Mengetahui dan melafazkan prinsip Rukun Negara dengan etika yang betul.
(PENGETAHUAN)
2. Menyanyikan lagu Rukun Negara dengan penuh penghayatan dan
bersemangat. (SOSIOEMOSI)
3. Melakukan tindakan yang menunjukkan perasaaan kasih sayang ketika berada
dalam majlis/situasi di sekolah. (TINDAKAN)

AKTIVITI 1. Menyusun puzzle yang mengandungi lima prinsip Rukun Negara.


2. Simulasi melafazkan lima prinsip rukun negara dengan etika yang betul.
3. Mempersembahkan lagu Prinsip Rukun Negara dengan penuh penghayatan.
4. Menghasilkan penanda buku yang kreatif berdasarkan lima prinsip Rukun
Negara.
5. Menyatakan tindakan yang menunjukkan perasaaan kasih sayang apabila
berada di lokasi yang terdapat di dalam gambar ( Aktiviti Round Robin & 1
Stay 2 Stray)

REFLEKSI
Aktiviti 1

Baca Prinsip Rukun Negara dengan sebutan yang betul dan intonasi yang sesuai.
Aktiviti 2
Lagu 5 Prinsip Rukun Negara

Lima Prinsip Rukun Negara


Lima Prinsip Rukun Negara
Harus Menjadi Cara Hidup Kita
Bukan Sekadar Ikrar Sahaja
Sekali Sekala Dibaca Semata
Lima Prinsip Rukun Negara
Telah Menjadi Teras Perpaduan
Membentuk Satu Negara
Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa

Chorus:
Amalkanlah Rukun Negara
Dalam Hidup Harian Kita
Tanpa Mengira Tua Muda
Mengekalkan Warisan Kita
Lima Prinsip Rukun Negara
Telah Menjadi Teras Perpaduan
Membentuk Satu Negara
Tanpa Mengira Agama Dan Bangsa
Lima Prinsip Rukun Negara

Ikrar:
Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang‐Undang
Kesopanan Dan Kesusilaan
Itulah Lima Prinsip Rukun Negara

Lagu Ciptaan : Dato’ Wah Idris


Lirik Oleh : Dato’ Cosmas J. Abah
Dato’ Azman Amin Hassan
Aktiviti 3
Lembaran Kerja

Nyatakan tindakan anda berdasarkan situasi berdasarkan gambar berikut

Situasi Tindakan

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________