Anda di halaman 1dari 10

Tajuk: Masa dan Waktu

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk:


10.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:


(i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

Masa: 60 minit

Fasa Cadangan Aktiviti Cadangan Komunikasi

1. Persediaan a. Murid membuat permerhatian i. Apakah situasi harian yang


terhadap gambar-gambar situasi dipaparkan?
Pemerhatian yang dipaparkan.  Bangun tidur
dan Analisis  Gosok gigi
 Mandi
 Pergi/pulang sekolah
 Membaca buku
 Beriadah/bermain
bola/bersukan
 Menonton televisyen
 Tidur

ii. Waktu bilakah aktiviti-


aktiviti ini dijalankan?
1. Pagi
2. Tengahari
3. Petang
4. Malam

b. Guru bersoal jawab dengan murid


bagi mendapatkan respon serta
menguji pemahaman murid.
2. Imaginasi a. Berdasarkan situasi tersebut murid i. Murid menyatakan
menyatakan masa aktiviti berdasarkan pengalaman
Penjanaan dijalankan. dan idea masing-masing:
Idea
b. Guru bersoaljawab dan Aktiviti: Bangun tidur
mencungkil maklumat daripada Masa: 5.30 pagi/
murid. 6.00 pagi/6.30 pagi dan
lain-lain

Aktiviti: Mandi
Masa: 6.00 pagi/6.30
pagi/7.00 pagi /6.00
petang/6.30 petang dan
lain-lain

Aktiviti: Bermain
bola/beriadah/bersukan
Masa: 4.30 petang/
5.00 petang dan lain-lain

ii. Apakah aktiviti yang


dipaparkan?

iii. Waktu bilakah ianya


berlaku?

iv. Kenapa ia perlu


Sintesis Idea dilakukan?

c. Guru memaparkan pelbagai aktiviti Guru diminta membimbing


harian murid. murid tentang keperluan
bangun awal, gosok gigi,
mandi, beriadah, menonton
televisyen dan sebagainya.
Terapkan nilai-nilai murni.

d. Guru menerima apa jua jawapan


yang diberikan berdasarkan
aktiviti harian mereka.
3. Perkembangan a. Guru menunjukkan beberapa jenis i. Murid menjawab:
jam kepada murid. Guru x Jam randik
Penambahbaikan bertanyakan jenis jam tersebut. x Jam loceng
x Jam tangan
x Jam dinding
x Jam besar

Guru menegaskan ada dua


jenis jam iaitu jam analog
dan jam digital.

Menilai b. Guru membimbing murid ii. Ada berapa jarum pada


membaca jam. setiap muka jam?
c. Guru menegaskan terdapat jarum iii. Namakan jarum-jarum
jam (pendek) dan jarum minit
jam tersebut.
(panjang) pada muka jam.
iv. Jika jarum panjang
menunjukkan angka 1, ia
menandakan 5 minit.

Guru perlu menegaskan setiap


senggat menunjukkan 1 minit
bagi setiap gerakan jarum
minit.
Gandaan 5 menunjukkan
minit bagi setiap angka pada
muka jam (sifir 5).
jarum jam jarum minit

d. Guru membimbing murid


membaca jam. v. Pukul berapakah muka jam
di sebelah?
e. Guru bersoaljawab dengan murid.
f. Guru mempelbagaikan soalan.

4. Tindakan a. Edarkan lembaran kerja kepada i. Baca muka jam.


setiap murid.
Pelaksanaan ii. Lukiskan jarum jam dan
Amalan b. Bincang jawapan murid. minit (masa diberikan).
Berterusan

Pentaksiran Berdasarkan kepada keupayaan murid membaca muka jam,


menyatakan masa dalam jam dan minit serta melukis jarum jam dan
minit berdasarkan masa diberi.

Nilai dan Sikap Kerjasama, menghargai masa, bertoleransi, berdaya saing


Lembaran Kerja 1

Nama: ……………………………………….. Kelas: ………………….

Nyatakan masa yang ditunjukkan.

Lukiskan jarum jam dan jarum minit berdasarkan waktu


diberi.

1.15 tengahari 2.35 petang 7.20 pagi

9.55 malam 6.23 petang 12.59 malam


Standard Kandungan 10.1:Menyatakan waktu dalam jam dan minit Tandatangan Guru:………………