Anda di halaman 1dari 15

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

KSSR MATEMATIK

Mata Pelajaran : Matematik

Tarikh : 23 Jun 2015

Masa : 10:50 -11:50 pagi

Tempoh : 60 minit

Tahun : Tahun 2 A

Bilangan Pelajar : 22 Orang pelajar

Bidang Pembelajaran : Sukatan Dan Geometri

Tajuk : Masa dan Waktu

Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk :

9.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit

Standard Pembelajaran : Pada akhir pengajran dan pembelajaran , murid berupaya

untuk :

iii) Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan


lima minit .

Pengetahuan Sedia ada : 1. Pelajar telah mempunyai pengalaman tentang belajar

masa dan waktu .

Penerapan nilai : Kerjasama , Penglibatan aktif dan menghargai masa .

Bahan bantu mengajar : Model jam dinding , gambar, sampul surat , lagu ,

komputer dan lembaran kerja .

EMK : Keusahawanan
FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
Persediaan Teka-teki 1. Guru memberi teka –teki 1. Siapa suka
( 5 minit ) -Jam kepada murid . membuat teka-
Pemerhatian Sila rujuk lampiran 1 2. Guru mengemukakan teki ?
dan analisis Saya ada seorang kawan jawapan bagi teka-teki . 2. Pada hari ini , cikgu
baik , ti…ta..ti..ta….tidak memberi satu teka
Kaedah : terus berjalan , panggil saya –teki kepada
Soal jawab belajar dan rehat , sangat kamu .
membantu saya . 3. Apakah kegunaan
Strategi : bagi jam ?
Berpusatkan Teka satu benda .. ( Mengetahui
pelajar masa )
4. Apabila mempuyai
BBM : jam , kami boleh
Teka-teki mengetahui masa
Nilai : dan lebih mudah
untuk selesaikan
masalah dalam
kehidupan
seharian .
Imaginasi iii) Menyata dan 1. Guru menunjukkan satu 1. Siapa tahu jarum
( 20 Minit ) menunjukkan waktu dalam model jam dinding . panjang dan jarum
jam dan gandaan lima 2. Murid diberi sedikit pendek mewakili
Penjanaan minit . latihan dan murid apa ?
idea memberi jawapan . 2. Jarum minit akan
bergerak dimana
Kaedah : apabila masa 20
Perbincangan minit ?
Strategi :
Berpusatkan
pelajar
Bagaimana menyebut masa
BBM :
apabila jarum panjang
model jam
berada di angka “5” ?
dinding
FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
Imaginasi iii) Menyata dan 3. Selepas , guru 3. Murid , sila
( 20 Minit ) menunjukkan waktu dalam
menunjukkan jarum minit memberi perhatian
jam dan gandaan lima
berada di angka “9” dan kepada jarum
Penjanaan minit .
idea jarum jam berada di minit .

angka “12” pada muka 4. Sekarang , jarum


Kaedah :
jam . minit dan jarum jam
Perbincangan
4. Murid diberi contoh lain berada di mana ?
Strategi :
dan berulang langkah 3 . 5. Apakah masa pada
Berpusatkan
5. Guru mengemukakan muka jam
pelajar
Contoh Soalan :
1. Pada pukul 3:00 soalan dan membimbing sekarang ?
BBM : 2. Pada pukul 5:00
murid untuk menjawab 6. Bagaimanakah
model jam
soalan . jarum jam akan
dinding
6. Guru memberi bergerak apabila

penerangan bagi satu jarum minit

jam sama dengan 60 bergerak satu

minit . pusingan ?

7. Bergerak satu

pusingan

memerlukan

berapa minit ?

Marilah kita

mengira 5 dengan

5.
FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
Perkembangan Mengenai jarum minit 1. Murid melihat model jam 1. Siapakah boleh
( 20 Minit ) dan jarum jam
dinding yang ditunjukkan memberitahu jarum
Penambahbaik
oleh guru . minit dan jarum jam

Kaedah : 2. Guru meletakkan jarum berada dimana pada


Soal jawab
minit berada di angka “7” muka jam

dan jarum jam berada di sekarang ?


Strategi :
Berpusatkan angka “4” pada muka 2. Bagaimanakah
pelajar
jam . menyata dan

3. Murid diberi contoh lain menunjukkan waktu


BBM : Contoh Soalan :
Model jam 1. Pada pukul 3:30 dan berulang langkah 2 . dalam jam dan
2. Pada pukul 7:10
dinding
4. Murid diminta menyata gandaan lima minit

dan menunjukkan waktu pada muka jam

dalam jam dan gandaan sekarang ?

lima minit . 3. Siapa ingin

5. Murid mengikut arahan mencuba ? Sila

guru untuk menyebut angkat tangan

masa dan bergerakan apabila kamu ingin

jarum minit dan jarum jam mencuba menjawab

pada muka jam . soalan .


FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
Tindakan Aktiviti Kumpulan 1. Membagikan murid
kepada 4 kumpulan .
(10 Minit ) 2. Menunjukkan empat
model jam dinding di atas
Srategi : papan hitam .
Berpusatkan 3. Guru mengeluarkan satu
Pelajar kotak yang meletakkan
beberapa sampul surat di
BBM : dalam .
Model jam 4. Lagu dibunyikan dan guru
dinding , lagu , memberi 4 sampul surat
computer , kepada setiap kumpulan .
kotak dan 1. Murid –murid , sila 5. Guru memberi peneragan
sampul surat . duduk dalam tentang peraturan
empat kumpulan . aktiviti .
2. Apabila lagu 6. Berulang aktiviti ini
berhenti , sampul sebanyak 2 atau 3 kali .
surat berada di
tangan siapa ,
orang itu perlu
mengikut arahan
dalam sampul
surat untuk
bergerakan jarum
minit dan jarum
jam pada muka
jam serta
menyebut waktu
tersebut dengan
betul .
FASA ISI KANDUNGAN CADANGAN AKTIVITI CADANGAN
KOMUNIKASI
Pentaksiran Latihan 1. Guru bertanya kepada 1. Apakah topik yang
Sila rujuk lapiran 2 murid tentang pengajaran kita belajar hari ini ?
( 5 Minit ) pada hari ini . 2. Ada sesipa ingin
2. Membuat rumusan berkongsi dapatan ?
tentang pengajaran yang 3. Sekarang anda
Strategi : diajar . akan mendapat
Berpusatkan 3. Guru mengedarkan lembaran kerja ,
Pelajar lembaran kerja kepada anda diberikan
murid dan seterusnya masa sekurang-
BBM : bincang hasil kerja . kurang 3 minit untuk
Lembaran kerja 4. Guru menyampaikan Nilai menjawab soalan .
moral kepada murid- 4. Sila angkat tangan
Nilai : murid . apabila kamu telah
Menghargai menyiapkan lembaran
masa kerja .
根据钟面上的指针,把正确的时刻涂上颜色。

12 时 5 分 11 时 25 分 5 时 55 分
1时5分 2 时 25 分 4 时 55 分

12 时 20 分 5 时 15 分 10 时 10 分
4 时 20 分 3时5分 2 时 50 分

6 时 35 分 6 时 20 分 7 时 50 分
7 时 35 分 4 时 20 分 6 时 50 分
猜谜语

我有一个好朋友,

滴答滴答一直走,

叫我学习和休息,

真是我的好帮手!
(猜一种物品)

4 时 10 分 7 时 1
5时5分 6时1
3时5分 1时1
1 时 25 分 9 时 3
8 时 20
8 时 25 6时4 时 20 2时3
3 时 45
10 时 35 分 8时5

5 时 40 7时5

11 时 40 分 2时4
9 时 50

4 时 30

1 时 30 分 11 时
Refleksi :
Fokus

Kelebihan

Kekurangan

Penambahbaik

Ulasan
Bahan Aktiviti Kumpulan