Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 8

27.2.2018 RABU
KELAS/MASA/TEMPOH KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA PELAJARAN
Tema / Tajuk : Nombor Bulat Dalam lingkungan 10 000 EMK :
3 AMANAH Standard : 1.8 Penyelesaian masalah . Nilai murni -
1.10-2.10 Pembelajaran kerjasama
MATEMATIK Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran Menjawab soalan penyelesaian masalah. BBB :
Gambar bukit
bundar.
Aktiviti : 1. Bersoaljawab mengenai tajuk.
2. Minta murid melihat pola nombor pada kad-kad tersebut
3. Bimbing murid membilang satu-satu,dua-dua hingga
Sembilan-sembilan
4. Murid menyiapkan latihan
Penilaian pdp : Penilaian melalui pemerhatian semasa PdP dan perbincangan
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema: KEKELUARGAAN EMK:


3 MULIA Tajuk : Kejayaan Keluarga. Nilai Murni :
2.10.3.10 Standard Hemah Tinggi,
1 Jam Kandungan : 1.1 Mendengar dan memberikan respons Rasional, Berdikari,
BAHASA MALAYSIA Standard Kasih Sayang,
Pembelajaran : 1.1.1 Mendengar , mengecam sebutan, memahami dan menyebut Menjaga
dengan betul dan tepat: Kebersihan Diri
i. Ayat majmuk
Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : KBT-
Pembelajaran : 1. Membaca ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan
kemas. Sistem Bahasa-
Aktiviti : 1. Bersoaljawab mengenai tajuk Ayat tunggal dan
2. Murid memahami dan menyebut ayat majmuk. Ayat majmuk
3. Murid diberikan latihan sebutan secara berulang.
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.
BBB :
Buku teks
Tema / Tajuk : HARGAILAH KESIHATAN /KENALI ANGGOTA SEKSUAL EMK :
Standard : 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Kreatif dan Inovatif
Pembelajaran
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : BBB :
3 AMANAH Pembelajaran Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara,punggung dan Buku teks, buku
3.10 -3.40 genital. latihan/buku aktiviti
30 minit
PENDIDIKAN Aktiviti :
1. 1.Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
KESIHATAN
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. 2.Sesi soal jawab: Menyatakan anggota seksual
3. 3.Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. 4.Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

Penilaian pdp : Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif p & p.

Tema: KEKELUARGAAN EMK :


2 JUJUR Tajuk : Keluarga Berhemah Nilai –
4.00 – 5.00 Standard : 1.1 Mendengar dan memberikan respons -Hormat
BAHASA MALAYSIA Kandungan menghormati
Standard 1.1.1 Mendengar , mengecam sebutan, memahami dan menyebut EMK-
Pembelajaran dengan betul dan tepat: Kreatif & inovasi
Pembelajaran i. Ayat majmuk KBT- Mengenalpasti
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Sistem Bahasa-
Pembelajaran 1. Menyebut ayat majmuk yang didengar secara mekanis Ayat tunggal dan
dengan betul . Ayat majmuk
Aktiviti : 1. Bersoaljawab mengenai tajuk.
2. Murid mengecam dan menulis ayat majmuk dalam buku teks BBB : Buku teks
3. Murid membina ayat majmuk di dalam buku tulis.
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

*pdpc tidak dapat dijalankan kerana terlibat sebagai pegawai teknikal bagi persiapan padang untuk Kejohanan Kriket Menengah Rendah MSSS