Anda di halaman 1dari 1

MINGGU 7

20.2.2018 RABU
KELAS/MASA/TEMPOH KANDUNGAN IMPAK/CATATAN
MATA PELAJARAN
Tema / Tajuk : Nombor Bulat Dalam lingkungan 10 000 EMK :
3 AMANAH Standard : 1.6.1 Membundarkan nombor bulat hingga ribu terdekat. Nilai murni -
1.10-2.10 Pembelajaran kerjasama
MATEMATIK Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :
Pembelajaran 1. Membundarkan nombor bulat dengan betul dan jelas. BBB :
Gambar bukit
bundar.
Aktiviti : 1. Bersoaljawab mengenai tajuk.
2. Minta murid melihat gambar yang menunjukkan cara
membundarkan numbor bulat.
3. Bimbing murid membundarkan numbor bulat
4. Minta murid membuat latihan di papan putih dan buku akt.

Penilaian pdp : Penilaian melalui pemerhatian semasa PdP dan perbincangan


Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.

Tema: KESIHATAN DAN KEBERSIHAN EMK:


3 MULIA Tajuk : Saya Sihat Dan Bertenaga Nilai Murni :
2.10.3.10 Standard 1.1 Mendengar dan memberikan respons Hemah Tinggi,
1 Jam Kandungan : Rasional, Berdikari,
BAHASA MALAYSIA Standard 1.1.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap Kasih Sayang,
Pembelajaran : (i) suruhan dan permintaan, dan Menjaga
(ii) silaan dan larangan Kebersihan Diri

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : KBT-


Pembelajaran : 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis
dengan betul dan kemas. Sistem Bahasa-
Aktiviti : 1. Bersoaljawab mengenai tajuk Ayat tunggal dan
2. Murid mendengar dan mengecam sebutan. Ayat majmuk
3. Murid memahami dan menyebut ayat tunggal
4. Murid diberikan latihan sebutan secara berulang.
Refleksi : BBB :
____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp. Buku teks

Tema / Tajuk : HARGAILAH KESIHATAN /KENALI ANGGOTA SEKSUAL EMK :


Standard : 1.1.1 Menyatakan anggota seksual Kreatif dan Inovatif
Pembelajaran
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : BBB :
3 AMANAH Pembelajaran Menyatakan anggota seksual seperti bibir, payu dara,punggung dan Buku teks, buku
3.10 -3.40 genital. latihan/buku aktiviti
30 minit
PENDIDIKAN Aktiviti :
1. 1.Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan
KESIHATAN
kaitannya dengan tajuk pelajaran.
2. 2.Sesi soal jawab: Menyatakan anggota seksual
3. 3.Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi
pelajaran.
4. 4.Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru.

Penilaian pdp : Soalan (Lisan dan bertulis)

Refleksi ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif p & p.

Tema: KEKELUARGAAN EMK :


2 JUJUR Tajuk : Hari Minggu dengan Keluarga Nilai –
4.00 – 5.00 Standard : 2.1.1 -Hormat
BAHASA MALAYSIA Pembelajaran menghormati
Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : EMK-
Pembelajaran 1. Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis Kreatif & inovasi
dengan betul dan kemas. KBT- Mengenalpasti
Aktiviti : 1. Murid membaca teks. Sistem Bahasa-
2. Murid mengecam dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk Ayat tunggal dan
dalam buku tulis. Ayat majmuk
3. Murid membina ayat tunggal dan ayat majmuk di dalam buku
tulis. BBB : Buku teks
Refleksi : ____ orang daripada_____ orang murid telah mencapai objektif pdp.