Anda di halaman 1dari 1

Keluarga Ageng Keluarga Ageng

Bpk. Saini Bpk. Saini

Kathur dateng : Kathur dateng:


Yth. Bpk /Sdr. Yth. Bpk /Sdr.

7 Arpil 2017 7 Arpil 2017

Wonten Dalem Wonten Dalem

Assalamu’alaikum Wr.Wb Assalamu’alaikum Wr.Wb


Kanthi lumantar serat punika, minongko sesulih Kanthi lumantar serat punika, minongko sesulih
angen kulo sowan ing dalem panjenengan mbok angen kulo sowan ing dalem panjenengan mbok
bilih sepi ing pamben lan Gusti Allah SWT bilih sepi ing pamben lan Gusti Allah SWT
ngeparengaken kulo sekeluarga mawantu-wantu ngeparengaken kulo sekeluarga mawantu-wantu
rawuh panjenengan mbenjang: rawuh panjenengan mbenjang:

Dinten : Selasa, Pon Dinten : Selasa, Pon


Tanggal : 17 Arpil 2017 Tanggal : 17 Arpil 2017
Wekdal : 19.00 WIB (Ba’da Isya Awal) Wekdal : 19.00 WIB (Ba’da Isya Awal)
Panggenan : Ing griyo kulo Saini (RT14/ RW Panggenan : Ing griyo kulo Saini (RT14/ RW
06, 06,
Ngrayung) Ngrayung)
Adicara : Mengeti 40 dinten Adicara : Mengeti 40 dinten
ninggalipun almarhum ninggalipun almarhum
Heriyanto Heriyanto
Mekaten atur undangan kulo, atas kawigatosan Mekaten atur undangan kulo, atas kawigatosan
soho rawuh panjenengan mugi ndadosasek amal soho rawuh panjenengan mugi ndadosasek amal
soleh. soleh.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.


Taklim Kuolo Taklim Kuolo

Saini Saini
Sekeluarga Sekeluarga