Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN KOKURIKULUM MINGGUAN

Kokurikulum : Unit Berunifom: Tunas Kadet Remaja Sekolah

Tajuk : Pengertian Logo Tunas Kadet Remaja Sekolah

Tahap : Dua

Bilangan Murid : 20 orang

Tarikh : 12 Jun 2019

Hari : Rabu

Masa : 1.15 petang – 2.15 petang

Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah melihat logo Tunas Kadet Remaja Sekolah.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid akan dapat :

Afektif : Bekerjasama menulis pengertian logo TKRS

Kognitif : Menjawab soalan kuiz tentang pengertian logo TKRS dengan betul

Psikomotor : Menulis pengertian logo TKRS

Bahan Bantu Mengajar : Kertas manila, kotak, pen marker dan slaid powerpoint.

Sumber Rujukan : Buku Panduan Pelaksanaan Unit Beruniform :- Tunas Kadet Remaja Sekolah

Aspek Tema : Pengertian Logo


AKTIVITI
LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
a. Mengambil kedatangan murid 1. Murid melaporkan diri. Nilai: Keyakinan diri,
Permulaan b. Nyanyian lagu TKRS. hormat-menghormati.
(10 minit) c. Ikrar TKRS 2. Murid menyanyi lagu TKRS.
BBM : LCD Projector
3. Murid membaca ikrar TKRS.

Perkembangan Pengenalan Pergertian Logo TKRS Nilai : Memberi tumpuan


1. Murid melihat logo TKRS.
Langkah 1 BBM : LCD projector,
(15 minit) 2. Murid diajar pengertian logo TKRS. slaid powerpoint
organisasi kelas

 Perisai melambangkan benteng


ketahanan diri daripada gejala yang
tidak sihat.
 Bulan dan bintang melambangkan
Agama Islam sebagai agama rasmi
Negara Malaysia.
 Dua tangkai padi bersilang
melambangkan resmi padi iaitu berilmu
dan berketrampilan serta matang dan
rasional dalam semua tindakan.
 Buku yang terbuka dan rehal
melambangkan peranan institusi
pendidikan yang mementingkan tradisi
ilmu untuk semua tanpa mengira
keturunan dan kaum, agama dan latar
belakang budaya ke arah melahirkan
bangsa Malaysia selaras dengan
Falsafah Pendidikan Negara.
 Warna hijau melambangkan alam
sekitar yang sihat.
 Warna merah melambangkan
keperwiraan dan sedia berjuang
mempertahankan negara yang tercinta.
 Warna kuning melambangkan warna
diraja yang menjadi tonggak kedaulatan
Negara Malaysia.
 Warna putih melambangkan keikhlasan
serta kesucian

Perkembangan Permainan Kotak Beracun 1. Murid duduk dalam satu bulatan besar. Nilai : Keyakinan diri,
keberanian
2. Murid mendengar peraturan bermain
Langkah 2
kuiz kotak beracun daripada guru.
(10 minit) BBM : Kotak, kertas
- Murid diberi dua kotak yang mempunyai soalan kuiz
soalan tentang pergertian logo TKRS.
- Murid memberi kotak kepada rakan
sebelah secara berterusan semasa muzik
dimainkan.
- Murid mencabut kertas dalam kotak
apabila muzik berhenti.
- Murid menjawab soalan kuiz tersebut.
AKTIVITI
LANGKAH/ MASA ISI PELAJARAN CATATAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Kemuncak Kuiz Pergertian Logo TKRS 1. Murid dibahagikan kepada empat Nilai : Kerjasama
(20 minit) kumpulan.
BBM :Kertas manila, pen
2. Setiap kumpulan diberi sehelai kertas
marker
manila.
3. Murid menulis pengertian logo TKRS Strategi PdP :
sebanyak mungkin dalam masa 15 minit. Pengajaran
berpusatkan
4. Kumpulan yang dapat menulis paling murid
banyak pengertian logo TKRS secara tepat
dikira sebagai pemenang. Guru memantau dan
memberi maklumbalas

Penutup Penilaian Hasil Kerja & Rumusan 1. Murid membuat rumusan Strategi PdP :
(5 minit) terhadap pengajaran tadi. Kemahiran membuat
Rumusan: kesimpulan
1. - Pengertian logo TKRS

Catatan: