Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN SLOT

Tarikh 17 Jun 2019


Masa 10.25 – 11.05 pagi
Kelas Prasekolah
Bilangan murid 10 orang
Umur 5+ tahun
Tema Buah-buahan
Tunjang Tunjang Perkembangan Fizikal dan Ekstetika
Standard kandungan KE 3.3 Menzahirkan idea kreatif dalam penghasilan karya seni

Standard pembelajaran KE 3.3.3 Membuat corak dan rekaan mengikut kreativiti sendiri

Standard Pembelajaran yang disepadukan FK 1.1.3 Menggunakan kemahiran motor halus melalui aktiviti yang melibatkan alatan
KD 2.3.3 Berinteraksi dengan yakin
SA 1.1.2 Menunjukkan sikap ingin tahu, sistematik, bekerjasama dan bertanggungjawab

Objektif Pada akhir pembelajaran murid-murid dapat,


I. Menyatakan nama dan ciri-ciri buah-buahan iaitu bentuk dan warna dengan betul.
II. Menghasilkan kolaj buah-buahan dengan kemas mengikut kreativiti sendiri.
III. Memotong kertas warna mengikut saiz yang sesuai untuk menghasilkan kolaj yang
cantik.
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Nilai : Keberanian, rasional, bertolak ansur, kesederhanaan, hemah tinggi, berdikari
Kreativiti : Murid-murid menghasilkan kolaj buah-buahan dengan kemas mengikut kreativiti sendiri.
Sains dan Teknologi : Murid-murid mempelajari kebaikan makan buah-buahan untuk tubuh badan.
TMK : Set komputer
Pengetahuan Sedia Ada : Kanak-kanak pernah menghasilkan kolaj dalam sesi pembelajaran sebelum ini.
Kemahiran Berfikir (KB) : Menganalisis, meramal, mencirikan, membuat urutan, menjana idea, mereka cipta dan menilai
Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Set komputer, slaid powerpoint, kertas warna, gunting, gum dan gambar buah-buahan
Kecerdasan Pelbagai MI : Visual ruang, naturalis, intrapersonal, interpersonal, verbal-linguistik
Kosa Kata : Kolaj, mangga, epal, oren
Langkah / Masa Isi Pembelajaran Aktiviti Catatan

Persediaan Permainan Teka-teki  Murid-murid akan berkumpul dan duduk di ABM : Set soalan teka-teki
( 5 minit ) hadapan kelas.
 Murid-murid mendengar kepada teka-teki yang KB : Menganalisis, meramal
diberi oleh guru.
 Murid-murid berfikir jawapan untuk teka-teki yang MI : Naturalis, verbal-
diberi oleh guru. linguistik, intrapersonal
 Murid-murid meneka jawapan untuk teka-teki
guru. Nilai : Keberanian, rasional
Contoh soalan :
1. Bentuk saya bulat dan badan
Kesepaduan tunjang:
saya warna merah, siapakah saya?
SA 1.1.2 Menunjukkan
2. Badan saya susah untuk
sikap ingin tahu, sistematik,
dipegang dan ramai tidak suka bau
bekerjasama dan
saya, siapakah saya?
bertanggungjawab

Andaian jawapan :
1. Epal
2. Durian
Imaginasi Penerangan guru  Murid-murid berkumpul dan duduk di hadapan ABM : Slaid powerpoint
( 5 minit ) kelas.
 Murid-murid melihat slaid powerpoint yang KB : Mencirikan,
disediakan oleh guru.
 Murid-murid melihat gambar dan meneka nama MI : Naturalis, verbal-
buah-buahan. linguistik, intrapersonal
 Murid-murid mengeja nama buah-buahan dengan
betul. Nilai : Kerajinan

 Murid-murid akan menerangkan kebaikan makan


buah-buahan untuk tubuh badan.

Perkembangan Aktiviti Memotong kertas warna  Murid-murid duduk di tempat masing-masing. ABM : Kertas warna,
( 5 minit )  Murid-murid mengambil gunting masing-masing. gunting,
 Murid-murid menggunting kertas warna yang
diedarkan oleh guru. KB : Membuat urutan,
 Murid-murid harus memotong dengan kemas menjana idea
supaya dapat menghasilkan kolaj yang cantik.
 Murid-murid boleh meminta bantuan guru jika MI : Naturalis, visual ruang

diperlukan.
Nilai : Kesederhanaan,
hemah tinggi

Kesepaduan tunjang:
FK 1.1.3 Menggunakan
kemahiran motor halus
melalui aktiviti yang
melibatkan alatan

Tindakan Aktiviti Menghasilkan Kolaj  Murid-murid duduk dalam kumpulan masing- ABM : Kertas warna, gum,
( 10 minit ) Buah-buahan masing. lembaran kerja
 Murid-murid menerima gambar buah-buahan.
 Murid-murid harus melekat kertas yang dipotong KB : Menjana idea, mereka
di atas gambar buah-buahan. cipta
 Murid-murid harus menghasilkan kolaj buah-
buahan yang cantik dan kemas. MI : Visual ruang, naturalis,

 Murid-murid yang mahir boleh membimbing interpersonal, intrapersonal

murid-murid yang kurang mahir.


Nilai : Berdikari, bertolak
ansur, kerajinan
Penutup Refleksi dan penilaian  Murid-murid menunjukkan hasil kerja masing- ABM : Hasil kerja
( 5 minit ) masing.
 Murid-murid memberikan penerangan tentang KB : Menilai
hasil kerja masing-masing.
 Murid-murid menilai hasil kerja masing-masing. MI : Visual ruang, verbal-
linguistik, intrapersonal

Nilai : Rasional

Kesepaduan tunjang:
KD 2.3.3 Berinteraksi
dengan yakin

Anda mungkin juga menyukai