Anda di halaman 1dari 8

FORMAT IMPORT NILAI KETERAMPILAN KELAS Kelas VIII 2

Mata Pelajaran : Prakarya


Kode Mata Pelajaran : 600070000 Keterampilan
Kode Rombel : 48497ca8-aca6-4405-ab13-a0ec48640e5a
No PD ID ID KD Nama Siswa Jenis Penilaian
1 a5c2259c-c89c-41887c017d-33c7Andi Putri P. 1 (P1)
3 96940a11-7127-4 887c017d-33c7Aura Reza Putri Afris Tonang P. 1 (P1)
5 db071f02-36eb-40887c017d-33c7Fardhan Abdillah P. 1 (P1)
7 8b75c3e5-81ea-4d887c017d-33c7Frendly Kurniawan P. 1 (P1)
9 6ff3a671-bb47-4e 887c017d-33c7Gebi Ariska P. 1 (P1)
11 155aa7e8-5134-49887c017d-33c7Hermayant P. 1 (P1)
13 0a1d69a8-c87a-4b887c017d-33c7Hizkia Rabi Saputra P. 1 (P1)
15 e2c9be81-f8f6-4a 887c017d-33c7Isratul Jannah P. 1 (P1)
17 1301f4c7-27be-44887c017d-33c7Kasmawat. K P. 1 (P1)
19 ca9cb41b-cff7-4e 887c017d-33c7Marcela Hasnum Putri P. 1 (P1)
21 58e61fa1-df41-45 887c017d-33c7Minar Zepanya Nadeak P. 1 (P1)
23 4cd8c1ed-164a-42887c017d-33c7Muh. Aswan Ikhwal P. 1 (P1)
25 4cccefa4-1bc8-40 887c017d-33c7Mutmainna P. 1 (P1)
27 1a1edb28-0bb5-4 887c017d-33c7Nurul Hayumi Aras P. 1 (P1)
29 2b9051aa-bb8e-4 887c017d-33c7Octavianus Arisandi Rian Kian P. 1 (P1)
31 703f98b5-5e4c-44887c017d-33c7Pedrosa Yonasta P. 1 (P1)
33 fe76d7d3-47a6-45887c017d-33c7Sri Wahyuni P. 1 (P1)
35 0196b505-97b1-48887c017d-33c7Wardianto Palin P. 1 (P1)
37 2aa771cf-1b48-45887c017d-33c7William Dwi Santoso P. 1 (P1)
39 85dff492-dbc3-4e 887c017d-33c7Yoseph Hariyanto P. 1 (P1)
41 a5c2259c-c89c-41961fbb07-bef5Andi Putri P. 1 (P1)
43 96940a11-7127-4 961fbb07-bef5Aura Reza Putri Afris Tonang P. 1 (P1)
45 db071f02-36eb-40961fbb07-bef5Fardhan Abdillah P. 1 (P1)
47 8b75c3e5-81ea-4d961fbb07-bef5Frendly Kurniawan P. 1 (P1)
49 6ff3a671-bb47-4e 961fbb07-bef5Gebi Ariska P. 1 (P1)
51 155aa7e8-5134-49961fbb07-bef5Hermayant P. 1 (P1)
53 0a1d69a8-c87a-4b961fbb07-bef5Hizkia Rabi Saputra P. 1 (P1)
55 e2c9be81-f8f6-4a 961fbb07-bef5Isratul Jannah P. 1 (P1)
57 1301f4c7-27be-44961fbb07-bef5Kasmawat. K P. 1 (P1)
59 ca9cb41b-cff7-4e 961fbb07-bef5Marcela Hasnum Putri P. 1 (P1)
61 58e61fa1-df41-45 961fbb07-bef5Minar Zepanya Nadeak P. 1 (P1)
63 4cd8c1ed-164a-42961fbb07-bef5Muh. Aswan Ikhwal P. 1 (P1)
65 4cccefa4-1bc8-40 961fbb07-bef5Mutmainna P. 1 (P1)
67 1a1edb28-0bb5-4 961fbb07-bef5Nurul Hayumi Aras P. 1 (P1)
69 2b9051aa-bb8e-4 961fbb07-bef5Octavianus Arisandi Rian Kian P. 1 (P1)
71 703f98b5-5e4c-44961fbb07-bef5Pedrosa Yonasta P. 1 (P1)
73 fe76d7d3-47a6-45961fbb07-bef5Sri Wahyuni P. 1 (P1)
75 0196b505-97b1-48961fbb07-bef5Wardianto Palin P. 1 (P1)
77 2aa771cf-1b48-45961fbb07-bef5William Dwi Santoso P. 1 (P1)
79 85dff492-dbc3-4e 961fbb07-bef5Yoseph Hariyanto P. 1 (P1)
81 a5c2259c-c89c-41939ede2e-04db
Andi Putri P. 1 (P1)
83 96940a11-7127-4 939ede2e-04db
Aura Reza Putri Afris Tonang P. 1 (P1)
85 db071f02-36eb-40939ede2e-04db
Fardhan Abdillah P. 1 (P1)
87 8b75c3e5-81ea-4d939ede2e-04db
Frendly Kurniawan P. 1 (P1)
89 6ff3a671-bb47-4e 939ede2e-04db
Gebi Ariska P. 1 (P1)
91 155aa7e8-5134-49939ede2e-04db
Hermayant P. 1 (P1)
93 0a1d69a8-c87a-4b939ede2e-04db
Hizkia Rabi Saputra P. 1 (P1)
95 e2c9be81-f8f6-4a 939ede2e-04db
Isratul Jannah P. 1 (P1)
97 1301f4c7-27be-44939ede2e-04db
Kasmawat. K P. 1 (P1)
99 ca9cb41b-cff7-4e 939ede2e-04db
Marcela Hasnum Putri P. 1 (P1)
101 58e61fa1-df41-45 939ede2e-04db
Minar Zepanya Nadeak P. 1 (P1)
103 4cd8c1ed-164a-42939ede2e-04db
Muh. Aswan Ikhwal P. 1 (P1)
105 4cccefa4-1bc8-40 939ede2e-04db
Mutmainna P. 1 (P1)
107 1a1edb28-0bb5-4 939ede2e-04db
Nurul Hayumi Aras P. 1 (P1)
109 2b9051aa-bb8e-4 939ede2e-04db
Octavianus Arisandi Rian Kian P. 1 (P1)
111 703f98b5-5e4c-44939ede2e-04db
Pedrosa Yonasta P. 1 (P1)
113 fe76d7d3-47a6-45939ede2e-04db
Sri Wahyuni P. 1 (P1)
115 0196b505-97b1-48939ede2e-04db
Wardianto Palin P. 1 (P1)
117 2aa771cf-1b48-45939ede2e-04db
William Dwi Santoso P. 1 (P1)
119 85dff492-dbc3-4e 939ede2e-04db
Yoseph Hariyanto P. 1 (P1)
121 a5c2259c-c89c-4188a22b8d-c744Andi Putri P. 1 (P1)
123 96940a11-7127-4 88a22b8d-c744Aura Reza Putri Afris Tonang P. 1 (P1)
125 db071f02-36eb-4088a22b8d-c744Fardhan Abdillah P. 1 (P1)
127 8b75c3e5-81ea-4d88a22b8d-c744Frendly Kurniawan P. 1 (P1)
129 6ff3a671-bb47-4e 88a22b8d-c744Gebi Ariska P. 1 (P1)
131 155aa7e8-5134-4988a22b8d-c744Hermayant P. 1 (P1)
133 0a1d69a8-c87a-4b88a22b8d-c744Hizkia Rabi Saputra P. 1 (P1)
135 e2c9be81-f8f6-4a 88a22b8d-c744Isratul Jannah P. 1 (P1)
137 1301f4c7-27be-4488a22b8d-c744Kasmawat. K P. 1 (P1)
139 ca9cb41b-cff7-4e 88a22b8d-c744Marcela Hasnum Putri P. 1 (P1)
141 58e61fa1-df41-45 88a22b8d-c744Minar Zepanya Nadeak P. 1 (P1)
143 4cd8c1ed-164a-4288a22b8d-c744Muh. Aswan Ikhwal P. 1 (P1)
145 4cccefa4-1bc8-40 88a22b8d-c744Mutmainna P. 1 (P1)
147 1a1edb28-0bb5-4 88a22b8d-c744Nurul Hayumi Aras P. 1 (P1)
149 2b9051aa-bb8e-4 88a22b8d-c744Octavianus Arisandi Rian Kian P. 1 (P1)
151 703f98b5-5e4c-4488a22b8d-c744Pedrosa Yonasta P. 1 (P1)
153 fe76d7d3-47a6-4588a22b8d-c744Sri Wahyuni P. 1 (P1)
155 0196b505-97b1-4888a22b8d-c744Wardianto Palin P. 1 (P1)
157 2aa771cf-1b48-4588a22b8d-c744William Dwi Santoso P. 1 (P1)
159 85dff492-dbc3-4e 88a22b8d-c744Yoseph Hariyanto P. 1 (P1)
161 a5c2259c-c89c-419631939c-db9eAndi Putri P. 1 (P1)
163 96940a11-7127-4 9631939c-db9eAura Reza Putri Afris Tonang P. 1 (P1)
165 db071f02-36eb-409631939c-db9eFardhan Abdillah P. 1 (P1)
167 8b75c3e5-81ea-4d9631939c-db9eFrendly Kurniawan P. 1 (P1)
169 6ff3a671-bb47-4e 9631939c-db9eGebi Ariska P. 1 (P1)
171 155aa7e8-5134-499631939c-db9eHermayant P. 1 (P1)
173 0a1d69a8-c87a-4b9631939c-db9eHizkia Rabi Saputra P. 1 (P1)
175 e2c9be81-f8f6-4a 9631939c-db9eIsratul Jannah P. 1 (P1)
177 1301f4c7-27be-449631939c-db9eKasmawat. K P. 1 (P1)
179 ca9cb41b-cff7-4e 9631939c-db9eMarcela Hasnum Putri P. 1 (P1)
181 58e61fa1-df41-45 9631939c-db9eMinar Zepanya Nadeak P. 1 (P1)
183 4cd8c1ed-164a-429631939c-db9eMuh. Aswan Ikhwal P. 1 (P1)
185 4cccefa4-1bc8-40 9631939c-db9eMutmainna P. 1 (P1)
187 1a1edb28-0bb5-4 9631939c-db9eNurul Hayumi Aras P. 1 (P1)
189 2b9051aa-bb8e-4 9631939c-db9eOctavianus Arisandi Rian Kian P. 1 (P1)
191 703f98b5-5e4c-449631939c-db9ePedrosa Yonasta P. 1 (P1)
193 fe76d7d3-47a6-459631939c-db9eSri Wahyuni P. 1 (P1)
195 0196b505-97b1-489631939c-db9eWardianto Palin P. 1 (P1)
197 2aa771cf-1b48-459631939c-db9eWilliam Dwi Santoso P. 1 (P1)
199 85dff492-dbc3-4e 9631939c-db9eYoseph Hariyanto P. 1 (P1)
201 a5c2259c-c89c-4193b5823f-c51bAndi Putri P. 1 (P1)
203 96940a11-7127-4 93b5823f-c51bAura Reza Putri Afris Tonang P. 1 (P1)
205 db071f02-36eb-4093b5823f-c51bFardhan Abdillah P. 1 (P1)
207 8b75c3e5-81ea-4d93b5823f-c51bFrendly Kurniawan P. 1 (P1)
209 6ff3a671-bb47-4e 93b5823f-c51bGebi Ariska P. 1 (P1)
211 155aa7e8-5134-4993b5823f-c51bHermayant P. 1 (P1)
213 0a1d69a8-c87a-4b93b5823f-c51bHizkia Rabi Saputra P. 1 (P1)
215 e2c9be81-f8f6-4a 93b5823f-c51bIsratul Jannah P. 1 (P1)
217 1301f4c7-27be-4493b5823f-c51bKasmawat. K P. 1 (P1)
219 ca9cb41b-cff7-4e 93b5823f-c51bMarcela Hasnum Putri P. 1 (P1)
221 58e61fa1-df41-45 93b5823f-c51bMinar Zepanya Nadeak P. 1 (P1)
223 4cd8c1ed-164a-4293b5823f-c51bMuh. Aswan Ikhwal P. 1 (P1)
225 4cccefa4-1bc8-40 93b5823f-c51bMutmainna P. 1 (P1)
227 1a1edb28-0bb5-4 93b5823f-c51bNurul Hayumi Aras P. 1 (P1)
229 2b9051aa-bb8e-4 93b5823f-c51bOctavianus Arisandi Rian Kian P. 1 (P1)
231 703f98b5-5e4c-4493b5823f-c51bPedrosa Yonasta P. 1 (P1)
233 fe76d7d3-47a6-4593b5823f-c51bSri Wahyuni P. 1 (P1)
235 0196b505-97b1-4893b5823f-c51bWardianto Palin P. 1 (P1)
237 2aa771cf-1b48-4593b5823f-c51bWilliam Dwi Santoso P. 1 (P1)
239 85dff492-dbc3-4e 93b5823f-c51bYoseph Hariyanto P. 1 (P1)
241 a5c2259c-c89c-4193ea54e4-54f7Andi Putri P. 1 (P1)
243 96940a11-7127-4 93ea54e4-54f7Aura Reza Putri Afris Tonang P. 1 (P1)
245 db071f02-36eb-4093ea54e4-54f7Fardhan Abdillah P. 1 (P1)
247 8b75c3e5-81ea-4d93ea54e4-54f7Frendly Kurniawan P. 1 (P1)
249 6ff3a671-bb47-4e 93ea54e4-54f7Gebi Ariska P. 1 (P1)
251 155aa7e8-5134-4993ea54e4-54f7Hermayant P. 1 (P1)
253 0a1d69a8-c87a-4b93ea54e4-54f7Hizkia Rabi Saputra P. 1 (P1)
255 e2c9be81-f8f6-4a 93ea54e4-54f7Isratul Jannah P. 1 (P1)
257 1301f4c7-27be-4493ea54e4-54f7Kasmawat. K P. 1 (P1)
259 ca9cb41b-cff7-4e 93ea54e4-54f7Marcela Hasnum Putri P. 1 (P1)
261 58e61fa1-df41-45 93ea54e4-54f7Minar Zepanya Nadeak P. 1 (P1)
263 4cd8c1ed-164a-4293ea54e4-54f7Muh. Aswan Ikhwal P. 1 (P1)
265 4cccefa4-1bc8-40 93ea54e4-54f7Mutmainna P. 1 (P1)
267 1a1edb28-0bb5-4 93ea54e4-54f7Nurul Hayumi Aras P. 1 (P1)
269 2b9051aa-bb8e-4 93ea54e4-54f7Octavianus Arisandi Rian Kian P. 1 (P1)
271 703f98b5-5e4c-4493ea54e4-54f7Pedrosa Yonasta P. 1 (P1)
273 fe76d7d3-47a6-4593ea54e4-54f7Sri Wahyuni P. 1 (P1)
275 0196b505-97b1-4893ea54e4-54f7Wardianto Palin P. 1 (P1)
277 2aa771cf-1b48-4593ea54e4-54f7William Dwi Santoso P. 1 (P1)
279 85dff492-dbc3-4e 93ea54e4-54f7Yoseph Hariyanto P. 1 (P1)
AS Kelas VIII 2

No. KD Nilai
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD